Geplaatst

Slopen, sloopte, gesloopt.

Gaan de historische panden in de Telegraafstraat tegen de vlakte? Als het aan de Tilburgse Volkspartij ligt niet!

Berkel-Enschot, zaterdag 1 december 2007

Aan het College van B&W, Tilburg

Betr. art 47 vragen,

Omdat iemand van de afdeling sloopvergunningen bij Publiekszaken heeft zitten slapen, is de sloopvergunning voor Telegraafstraat 3-5 van rechtswege verleend en onherroepelijk geworden, ondanks leefmilieuverordening, ondanks het negatief advies van de
monumentencommissie en ondanks de unanieme wens van de gemeenteraad voor behoud van deze panden. Wethouder Backx heeft kennelijk nog onderhandeld met de ontwikkelaar maar de prijs die de laatste vroeg voor het overeind houden van de voorgevel van nr. 3, zou dermate hoog zijn geweest (600.000 euro), dat de portefeuillehouder zich terug heeft moeten trekken.

Zo krijgen we dus weer een afschuwelijk appartementencomplex op een al zo kwetsbare plek, waarvoor een gaaf pand uit 1896 moet wijken (de helft van twee: het aangelegen pakhuis op nr. 1 blijft staan). De wens om een robuuste, oude context te bieden aan het Pieter Vreedeplein is hiermee voor het eerste stuk van de Telegraafstraat vervlogen. Nr. 1 en het fraaie (maar onderkomen) nr. 7 zullen het voortaan moeten doen met een bijrol als flankeringen van een non-descript appartementencomplex.
Monumentenbeleid blijft op deze manier wel een erg zwak kindje en krijgt absoluut niet de aandacht, die het verdient. Ergo, het is frustrerend steeds maar weer te moeten constateren, dat monumenten- en erfgoedbeleid geen schijn van kans krijgt door dit soort fouten. Waar andere steden trots zijn op hun cultureel erfgoed en dat erfgoed ook de bescherming bieden, die het verdient, blijft Tilburg, door fout op fout te stapelen, alsmaar doorgaan met slopen en het bouwen van lelijke appartementencomplexen.

 1. Waarom zijn de panden in de Telegraafstraat niet voorgedragen als gemeentelijk monument waardoor deze  beschermd worden tegen sloop?
 2. Van wie mocht de wethouder geen hoger bod uitbrengen?
 3. Wie bepaalt hoe onze stad eruit ziet, nu en in de toekomst?
 4. Kan de wethouder geen krachtiger monumentenbeleid voorstellen waardoor meer gebouwen beschermd worden tegen sloop?
 5. Welke mogelijkheden zijn er alsnog om de panden in de Telegraafstraat te behouden?
 6. Is het zoveelste afschuwelijke appartementencomplex op die plaats nog tegen te houden?
 7. Komt het vaak voor, dat door gemeentelijke missers vergunningen verleend moeten worden omdat de termijn verlopen is? Zo ja, welke maatregelen gaat u daartegen nemen?

Hoogachtend, namens de Tilburgse Volkspartij (TVP), Loes Dielissen

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

4 reacties op “Slopen, sloopte, gesloopt.”

 1. Dennis Masselink avatar
  Dennis Masselink

  Ik hoop van harte dat het iets helpt, maar ik snap gewoon niet dat het iedere keer weer zo ver komt dat het gemeentebestuur toch precies gewoon doet waar ze zin in hebben. Net zoals het toestaan van autoverkeer over de heuvel.

  Het is een schande en een ramp!

 2. ronald avatar
  ronald

  Geachte mevrouw Dielissen,

  Complimenten voor uw actie. Het is een grote schande dat dit weer gebeurd. Ik dacht wat we al genoeg slopende burgemeesters hebben gehad. Ik hoop dat uw acties nog kans van slagen hebben. Mijn steun heeft u in ieder geval.

  Sterkte en succes!

 3. Ben de Sloper avatar
  Ben de Sloper

  De politiek interessante vraag is of de bewuste ambtenaar heeft zitten slapen of van hogerhand opdracht heeft gekregen om te blijven slapen totdat de fatale termijn afliep.

  En als we dan toch bezig zijn ben ik benieuwd tot welke politieke stroming de projectontwikkelaar gerekend mag worden.

 4. Henk Lubbers avatar
  Henk Lubbers

  Wie is die projectontwikkelaar die Oostindisch doof is voor de luide roep van de bevolking? Je moet wel een enorm groot bord voor je kop hebben als je er als projectontwikkelaar niet voor kiest om die twee fraaie gevels te laten staan en daar