Geplaatst

Afhandeling van brieven

Elk voorjaar krijgt de Raad via het Burgerjaarverslag en een opsomming van getallen te horen hoe goed het college van B&W bezig is met de afhandeling van brieven en verzoeken. Daaruit blijkt, dat er weinig klachten zijn en dat het allemaal voortreffelijk verloopt. Ons bereiken echter andere signalen. Leest u onderstaande vragen maar eens. Bij deze ook een oproep om uw bevindingen te melden, want onze ervaring is, dat er heel wat brieven blijven liggen. De TVP vindt, dat je als raad er bovenop moet blijven zitten, dat ook "moeilijke" brieven binnen de afgesproken termijnen beantwoord worden. Ook geldt de lang geleden gemaakte afspraak, dat er binnen 3 weken een ontvangstbevestiging gestuurd moet worden. Gebeurt dit? Ik vrees van niet.

Aan het College van B&W, 30 november 2007 

Tot onze grote teleurstelling constateren wij, dat uw college de zaken op het stadhuis betreffende het beantwoorden van brieven van burgers nog steeds niet op orde hebt. Ook officiële vragen ex art. 47 RvO worden te vaak met de nodige vertraging beantwoord. Dit roept bij ons de nodige irritatie op. Immers, ook in juli/augustus vorig jaar hebben wij dit laatste probleem aan de orde gesteld. In de antwoorden dd 15 augustus 2006 van onze brief (vragen ex. art  47 RvO dd 5 juli 2007) stelt u: "voor technische vragen, die geen afweging van het college vergen, kan ook de gang naar de ambtenaar wat vaker gemaakt worden". Maar wat nu als die ambtenaar het domweg vertikt om antwoord te geven op onze vragen, ook na een herhaaldelijke herinnering? Wat moeten we doen als uw college wel telkens netjes excuus aanbiedt voor de ontstane vertraging in de beantwoording van art. 47 vragen, maar vervolgens gewoon op de oude weg doorgaat?  Hoewel wij beseffen, dat door de veelheid van officiële raadsvragen, die vaak nergens over gaan, uw ambtelijk apparaat zwaar belast wordt, menen wij toch, dat u de situatie beter in de hand moet houden. Recente voorbeelden zijn:

  • Bouwaanvragen, waarvoor een vrijstelling nodig is, blijven soms wel jáááren liggen. De lijsten "bouwplanoverleg" van wethouder Hamming getuigen hiervan. Individuele gevallen zullen wij niet noemen, maar zijn bij u bekend!
  • Onze vragen ex art 47 over het kostenplaatje van grote projecten in Tilburg,  het Pieter Vreedeplein en Spoorzone in het bijzonder, die blijven liggen
  • Onze email met vragen over de zomeropeningstijden van zwembad De Drieburcht ligt, ook na herhaaldelijk aandringen, al 2 maanden op het bureau van een ambtenaar.
  • Aangetekende brieven van de Dorpsraad Udenhout, die niet beantwoord worden
  • Een brief van de exploitant/eigenaar van La Vida (juni06) niet beantwoord
  • Een brief van de school aan de Karel Boddenweg (juni06) niet beantwoord

Dit is natuurlijk maar het topje van de ijsberg! Wij vragen ons dan ook ernstig af dat als de Raad geen antwoord krijgt op vragen of brieven, hoe de "gewone" burger te woord gestaan wordt. Ons bekruipt steeds meer het gevoel, dat uw college meer bezig is met het doorknippen van lintjes dan met het besturen van onze stad!

1. Hoe denkt u orde op zaken te stellen, waarmee het niet of veel te laat beantwoorden van brieven van burgers tot het verleden gaat behoren?

2. Idem als 1. maar dan brieven/art. 47 vragen van raadsleden?

3. Wanneer gaat u onze vragen, waarvan de beantwoordingtermijn reeds is  verstreken, beantwoorden?

Inmiddels verblijven wij, hoogachtend,  Loes Dielissen Tilburgse Volkspartij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle berichten van deze auteur