Geplaatst

LST is wel erg kort van geheugen!!

Met verbazing las ik de vragen, die de LST stelt over de afwezigheid van een vertegenwoordiger van het college bij de herdenking van de slachtoffers van de politionele acties in Indië. Zij namen immers zelf ook niet de moeite om voltallig aanwezig te zijn toen dit onderwerp in november 2006 in de Raad aan de orde was. En nog zotter: zij stemden tegen!! Onderstaand de volledige tekst van de motie.

MOTIE

De Raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 6 en 7 november 2006 behandelende de begroting 2007 en aanverwante agendapunten 3 tm 9

Overwegende dat

In Tilburg instellingen en organisaties actief zijn, die zich onder andere richten op het houden van herdenkingsplechtigheden. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Bond van Wapenbroeders, de Stichting Vrienden van het Indiëmonument, het Oranjecomité etc. Enige keren per jaar ontstaat rond dit geheel beroering als deze instituten financiële ondersteuning en persoonlijke belangstelling vragen bij door hen te organiseren plechtigheden. De aanwezigheid van de burgemeester of zijn plaatsvervanger en een bescheiden tegemoetkoming voor enig (bus)vervoer en/of een kopje koffie zijn dan heikele punten. Onlangs nog deed zich dit voor bij de herdenking rond en bij het Indiëmonument en de jaarlijkse herdenking op 27 oktober van de bevrijding van Tilburg, georganiseerd door de bond van Wapenbroeders op het kerkhof a/d Gilzerbaan. In dit laatste geval werd recent een subsidieverzoek van 150 euro geweigerd c.q. aangehouden! Nogal eens gelden in voorkomende gevallen de gemeentelijke argumenten: "wij herdenken uitsluitend stedelijk op 4 en 5 mei" en/of "wij ondersteunen uw initiatieven éénmaal per 5 jaar". De TVP vind dat deze weinig gestructureerde opstelling afbreuk doet aan de gedachten en emoties van vele Tilburgers en de betrokken organisaties.

Om rond de gang van zaken inzake het houden van herdenkingsplechtigheden voor de toekomst duidelijkheid te scheppen roept de Tilburgse Volkspartij de gemeenteraad op om te besluiten:

Het college van B&W op te dragen een lijst op te stellen van herdenkingsplechtigheden waarbij het college namens de bevolking altijd vertegenwoordigd zal zijn.

 1. Bij die gelegenheden, mede gelet op de gevorderde leeftijd van de deelnemers aan deze plechtigheden, een bedrag ad max. 500 euro ter beschikking te stellen ivm te maken kosten voor een eenvoudige geluidsinstallatie, koffie/thee en zo nodig busvervoer
 2. Het college van B&W de bevoegdheid te verlenen in voorkomende incidentele gevallen te handelen volgens de intentie van deze motie

Namens de Tilburgse Volkspartij, Loes Dielissen

De motie werd verworpen met de stemmen van de SP en TVP vóór (2 leden van de LST waren bij de stemming afwezig).

 

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

8 reacties op “LST is wel erg kort van geheugen!!”

 1. een illussie armer avatar
  een illussie armer

  Het is dan ook iets heel anders. Geld en/of aanwezigheid.

  Geld voor een kopske leut vervangt niet een aanwezigheid of juist d eafwezigheid van alle college leden.
  Maar waarom reageer ik nog op u? u plaatst zelden of nooit critische geluiden. Dit hoor ik van meer personen.

 2. H.S avatar
  H.S

  De organisatie van het Indiemonument vraagt helemaal niet om geld maar om respect en fatsoen!!!!! Waar was Mevr. Dielissen bij de herdenking afgelopen zaterdag? Waar was het College bij de herdenking afgelopen zaterdag? Het gaat deze mensen niet om die politieke prietpraat zoals hierboven maar om het tonen van respect en fatsoen van het College en de Raadsleden!!

  H.S

 3. Loes Dielissen avatar
  Loes Dielissen

  Het college heeft op 19 december 2006 een besluit genomen over aanwezigheid bij herdenkingen. De TVP was afgelopen zaterdag, zoals overigens steeds de afgelopen jaren en sinds de realisatie van het Indi

 4. H.S. avatar
  H.S.

  Dhr. Puls was daar absoluut niet aanwezig!! En al was dat wel zo dan is het nog steeds een schande dat er geen enkel raadslid of iemand van B&W aanwezig was!! Fatsoen moet je doen.

  H.S.

 5. Manuela Andries avatar
  Manuela Andries

  MEvr. Dielissen,

  Zoals eerder vermeld bent u verkeerd bezig. U hetze tegen de LST is momenteel belangrijker als uw eigen integriteit waarborgen.
  De know how die aan uw zijde is dat is uw kracht.
  Zoals u ook de geschiedenis kunt nakijken, mensen die van hun eigen kracht uitgaan trekken altijd aan het langste eind.
  En ik kan me niet voorstellen dat u een marionet bent van het college.
  De aandacht voor de LST is misschien overweldigend, maar dit betekent niet dat u een hetze moet voeren. Daar bent u niet voor gekozen.

 6. Arjan Roos, LST avatar
  Arjan Roos, LST

  Uw geheugen is erg selectief. Bijvoorbeeld: de TVP diende onlangs een motie in tegen de vestiging van een moskee in de Stedestraat, maar stemde daarna doodleuk tegen een initiatiefvoorstel van de LST om juist dat tegen te gaan.

  Nee Arjan, geen motie, maar een amendement bij de behandeling in de Raad – een paar maanden eerder – van het bestemmingsplan TheresiaLovenBesterd. De LST had toen haar inbreng moeten hebben en niet door middel van een "initiatiefvoorstel" achteraf (om de besluitvorming zogenaamd terug te draaien). Dat is zottewerk en daar doet de TVP NIET aan mee. Toch wel erg na

 7. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Onze inbreng was in ieder geval dat we als LST dat amendement van de TVP gesteund hebben!!!!!! En naar mijn idee is een tijd DAARNA een plan voor nieuwbouw gepresenteerd met wederom te weinig parkeerplaatsen. Maar dat was inderdaad weinig nieuws en lag binnen de lijn der verwachtingen. Zoals zoveel voorstellen (ook van de TVP) waarvan je van tevoren kan inschatten dat je ze weinig kans hebben. Moeten we dan maar niet meer inzetten?.

  Ja, Arjen, natuurlijk wel, maar niet achteraf als het er niet meer toe doet, maar vooraf. En concreet tav de Moskee:

 8. Theo avatar
  Theo

  "Fatsoen moet je doen". Geldt dat ook niet voor Smolders?