Geplaatst

Op veler verzoek: vragen en antwoorden buitenlandse reizen college (Dubai)

Met de antwoorden zijn wij niet helemaal tevreden. Wij zullen daarom a.s. maandag in de Raad naar een volledige verantwoording vragen. Wordt dus nog vervolgd!Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

per email 12 april 2007

Berkel Enschot, 12 april 2007

Geacht College,

Tot onze verbazing lezen wij, dat uw college besloten heeft om de wethouders Aarts (als portefeuillehouder Spoorzone) en Janssen (als wethouder Economische Zaken) deel te laten nemen aan een studiereis naar Dubai. Deze reis wordt georganiseerd wordt door SSM (Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling) van 9 tm 13 mei a.s . Een kijkje op de website van deze organisatie leert ons, dat deze stichting zich een "Denktank voor een optimaal winkelapparaat" ten doel heeft gesteld en dat de begunstigers zich bewegen op de markt van detailhandel en aanverwante branches. Alhoewel wij de kracht van "netwerken" niet ontkennen en vinden, dat buitenlandse reizen en handelsmissies bruikbare ideeën en relaties c.q. handelspartners kunnen opleveren, vragen wij ons nu toch wel serieus af welk voordeel een reisje naar Dubai de stad Tilburg oplevert.

In dit kader wenst de TVP u de volgende vragen ex art. 47 te stellen.

Van wie of via wie is deze uitnodiging afkomstig en heeft Tilburg een directe of indirecte relatie met de uitnodigende partij? Zo ja, welke?

 1. Hoe is voorzien in betaling van de kosten van deze reis en hoe hoog zijn deze?
 2. Met welk doel wordt naar Dubai afgereisd?
 3. Welk verband valt te maken tussen Dubai en de Tilburgse Spoorzone in die zin, dat deelname door de portefeuillehouder Spoorzone het doel rechtvaardigt?
 4. Hoe denkt u bij ons in het algemeen de gedachte weg te nemen, dat het hier niet om een snoepreisje gaat, maar om een serieuze aangelegenheid, die de stad Tilburg als zodanig alleen maar voordelen oplevert?

Inmiddels verblijven wij, hoogachtend, Loes Dielissen, fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij (TVP)

En dan nu de antwoorden:

1. SSM (Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling) is de direct uitnodigende partij. Bouwfonds MAB, onze vennoot in het project Pieter Vreedeplein, is penvoerder van deze organisatie. Als vennoot ontvangt de gemeente sinds de aanvang van dit project een uitnodiging. De studiereis richt zich op actuele ontwikkelingen in de retailbranche. We achten onze deelname van belang gelet op het feit dat tal van bestaande en potentiële retailpartners (winkelbeleggers en -ontwikkelaars, retailondernemingen, retailmakelaars, enz.) in deze reis participeren. Vorig jaar heeft onze burgemeester samen met een ambtelijk medewerker deelgenomen aan de SSM-studiereis 2006 naar Chicago.

2. De gemeente Tilburg betaalt de reissom. Deze bedraagt 3.250 euro excl. BTW per persoon

3. Zie antwoord 1.

4. Dit jaar is naast wethouder Janssen in zijn hoedanigheid van voorzitter Raad van Commissarissen Pieter Vreedeplein CV ook wethouder Aarts, projectwethouder Spoorzone, uitgenodigd. Dit houdt verband met de omvangrijke gebiedsontwikkeling waarvan in Dubai kennis valt te nemen en die voor de Spoorzone leerzame onderdelen bevat, waarbij uiteraard de mogelijkheid wordt gecreëerd contacten te leggen met marktpartijen.

5. Met bovenstaande antwoorden. Verder verwijzen wij naar het overzicht van buitenlandse reizen die collegeleden het afgelopen half jaar hebben ondernomen, dat naar aanleiding van een informatieverzoek van een raadslid is opgesteld en aan de griffie ter beschikking is gesteld.

Tilburg, 24 april 2007, het college van Burgemeester en Wethouders.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Op veler verzoek: vragen en antwoorden buitenlandse reizen college (Dubai)”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  "omvangrijke gebiedsontwikkeling waarvan in Dubai"
  tilburG is een gehucht vergeleken bij Dubai, dus men heeft daar niets te zoeken, of gaat tilburG totaal op de schop, door een megalomaan gemeen te bestuur, in bestuurlijke razernij
  dus: "Du, Bai Bai"

 2. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  BRAINBUILDING

  De wethouders gingen naar Dubai op uitnodiging van Stichting Studiecentrum Marktontwikkeling (SSM), waarvan Bouwfonds MAB penvoerder is. Samen met dit Bouwfonds verandert de gemeente het Pieter Vreedeplein momenteel in een PV-blok. Als dit nieuwbouwproject het resultaat is van wat SSM op haar website 'diepgaande brainbuilding in Vastgoed' noemt, dan hadden de wethouders misschien beter gewoon in Tilburg kunnen blijven.