Geplaatst

Nog éénmaal: De Cityring en Heuveltje open/Heuveltje dicht

Sinds 1994 maakt de SP zich sterk voor een Open Heuvel. U leest het goed: een open Heuvel voor alle verkeer van Noord naar Zuid en van Zuid naar Noord. Toen in de afgelopen bestuursperiode (juni 2003) door het college (CDA, PvdA, GL en Algemeen Belang) het Masterplan Binnenstad Totaal gelanceerd werd, waarin een open Heuvel en éénrichtingverkeer op de Cityring stond, draaide de SP 180° om: vanaf dat moment moest De Heuvel van hen weer dicht! CDA, PvdA, GL en Algemeen Belang vielen destijds (eind 2002) voor de interventie van wijlen Johan Stekelenburg, die de Heuvel persé open wilde. Hun verkiezingsprogramma’s waren in één klap niets meer waard. 

 

De SP wilde persé haar zin krijgen en probeerde via een initiatiefvoorstel een referendum af te dwingen. Dit initiatiefvoorstel ging over "Een betaalbaar actieplan voor een groen en leefbaar centrum" en had weinig te maken met de Cityring. Het was de tegenhanger van het door het college opgestelde Masterplan Binnenstad Totaal, dat de ontwikkelingsrichting aangaf voor het opwaarderen van de Binnenstad met onder andere herinrichting van straten en pleintjes en het opwaarderen van het dwaalgebied Binnenstad-West. De SP wilde met haar plannen het bruisend hart uit onze stad halen en een plattelands stadshart creëren, in onze ogen niet passend bij de sfeer van een grote stad, waar een licht-chaotische en een bepaalde stadse, drukke sfeer toch ook gezelligheid oproept. De TVP heeft in april 2004 tegen het SP-referendumverzoek gestemd omdat dit initiatiefvoorstel absoluut niet geschikt was voor een referendum; het ging dus niet over Heuvel open/Heuvel dicht, maar over heel andere zaken en daar heeft de TVP duidelijk NEE tegen gezegd.

De TVP raadsleden hebben indertijd (december 2003) ingestemd met het Masterplan, wetende en onder het voorbehoud dat er nog definitieve besluitvorming over de Cityring zou volgen. Deze definitieve besluitvorming vond plaats in november 2004 (Uitvoeringsprogramma Masterplan Binnenstad totaal) en de TVP heeft toen geheel consistent NEE gezegd om dezelfde redenen, die wij nu in ons verkiezingsprogramma aanvoeren:

DE CITYRING MOET IN DE IJSKAST.

Dit (uiteindelijk) 45 miljoen euro kostende project kán niet uitgevoerd worden; het verkeer moet zogenaamd "van binnen naar buiten", maar dat is onmogelijk. De ringbanen zitten overvol, de tangenten zijn bij lange na niet gereed, de Noordoosttangent moet eerst verdubbeld worden en er moet een serieus onderzoek naar het spoor onder de grond komen. Dus wat ons betreft: laten zoals het nu is en eerst goed nadenken over de mogelijkheden. Er is al genoeg geld verspild aan Heuveltje open/Heuvelje dicht.

Loes Dielissen, lijsttrekker TVP

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Nog éénmaal: De Cityring en Heuveltje open/Heuveltje dicht”

  1. Corin sweegers avatar
    Corin sweegers

    Ik sluit me helemaal aan bij Loes wat betreft de geldverslindende Cityring. Eerst goed nadenken voor we weer een duur project gaan uitvoeren, dat niet goed is. Want op de stapavonden kan de Cityring al geen ring meer zijn, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden en na een paar jaar blijkt de cityring zo slecht te functioneren, dat het hele plan moet worden teruggedraaid. Het is allemaal belastinggeld, (geld van de burgers) waar dit soort prestigeprojecten van betaald worden.

    Corin