Geplaatst

Proficiat Golfvereniging Vossenhole

Door de medewerking van de gemeente Dongen is het voortbestaan van Golfvereniging Vossenhole niet langer bedreigd. Lees hier het volledige persbericht.Hotel en golfbaan tussen Dongen en Gilze en Rijen

Bij de gemeente Dongen zijn door de organisatie "Golfinitiatief Dongen" plannen ingediend voor de realisatie van een hotel en een golfbaan ten zuiden van het bedrijventerrein Tichelrijt.De plannen zijn in de versnelling gekomen doordat het golfcentrum Vossenhole aan de Reeshofweg in Tilburg wil verhuizen naar Dongen, omdat het plaats moet maken voor woningbouw in de Reeshof. Het is de bedoeling dat aan het Hespelpad eerst een 9-holes golfaccommodatie wordt aangelegd. Daarna wil men een hotel met restaurant en vergaderzalen bouwen. De golfers krijgen daarin een eigen clubhuis en kunnen van de faciliteiten van het hotel gebruik maken. Het huidige restaurant "Den Hespel" zal blijven voortbestaan en indien nodig eerst als tijdelijk clubhuis gaan fungeren.

 

Bestuurlijk is overeengekomen dat Dongen het voortouw heeft in dit project en Gilze en Rijen er constructief aan zal meewerken. Ook de provincie staat (ambtelijk) positief tegenover de plannen. Enerzijds omdat er in deze regio geen golfbanen zijn en het om een vervanging gaat.

De gemeenten en de provincie hebben aan de initiatiefnemers een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden meegegeven:

– rekening houden met de belangen van de omwonenden;

– rekening houden met de natuur- en landschapswaarden;

– aandacht voor de Bordstudie (één van de varianten loopt door het gebied);

– aandacht besteden aan de uitbreiding van het bedrijventerrein;

– rekening houden met de natuurwaarden ten zuiden van Tichelrijt;

– landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein;

– aanleg van 1 of 2 openbaar toegankelijke routes voor wandelaars en fietsers door het gebied .

Om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden op het gebied van leefbaarheid, natuur en milieu, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer wordt voldaan zal er een toetsing voor het gebied worden gedaan vergelijkbaar met een MER.

De kosten die gemoeid zijn met de verschillende procedures komen voor rekening van de initiatiefnemers.

De uiteindelijke beslissing om medewerking te verlenen aan de voorgestane plannen liggen bij de gezamenlijke gemeenteraden.

Op 6 juni a.s. zal er om 20.00 u. in Den Hespel een informatiebijeenkomst voor bewoners worden georganiseerd.

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

3 reacties op “Proficiat Golfvereniging Vossenhole”

 1. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  Beste Loes

  Hoe komt het dat het stukje 'studiereisje of snoepreisje' dat je in april plaatste en waarop ik heb gereageerd van TilburgZ is verdwenen?

  groet,

 2. Loes Dielissen avatar
  Loes Dielissen

  Beste Hein, ik denk, dat dat aan de webmaster ligt. Immers die plaatst ook stukjes onder “nieuws”. Bovendien zijn de laatste tijd niet alle reacties aan mij doorgegeven, dus het kan hier of daar wel eens mis gaan. Inmiddels is eea weer hersteld.

 3. redactie TilburgZ avatar
  redactie TilburgZ

  Dag Hein,

  Het stukje waar je het over hebt is niet verdwenen, het staat hier
  Artikelen die gearchiveerd worden 'verschuiven naar achter' om plaatst te maken voor nieuwe artikelen.