Geplaatst

Begroting 2008

Het zit er weer op! De begroting 2008 is besproken en goedgekeurd. Althans door een meerderheid van partijen. Viel trouwens ook wel te verwachten. PvdA, CDA, Gl en steunpartij D66 volgen braaf het college. Gelukkig heeft de TVP toch wat voorstellen binnen weten te halen, al dan niet in samenwerking met andere partijen. Helaas was er voor ons amendement voor de opvang van zwerfkatten (samen met de LST) geen enkele steun in de raad. Maar het zal wel zo zijn, zoals voorgaande jaren, dat het college straks zelf met onze voorstellen op de proppen komt. Zo werden onze eerdere voorstellen betreffende uitbreiding SMS-alert, stimuleringsmaatregelen Keurmerk Veilig Wonen, Natuur Educatief Centrum in de Reeshof, een cultureel centrum in de Reeshof, veiligheidsurgentiegebied Loven/Besterd en subsidie voor herdenkingsbijeenkomsten bij Indiëmonument en Gilzerbaan resoluut door College en Raad naar de prullenbak verwezen. Nadien worden ze dan als "eigen" ideeën gepresenteerd. Maar vooruit, we zullen maar denken, beter laat dan nooit. Zo verwachten wij, dat een aantal van onze ideeën op enig moment wel weer zal opduiken. Gelukkig maar, want dan is de hele poppenkast niet voor niets geweest!

Algemene Beschouwingen maandag 291007 Begroting 2008

Ik heb de begroting met stijgende verbazing en toenemende irritatie gelezen. Een gemeente die zo ruim in haar financiële jasje zit, maar geen geld vrijmaakt voor een Zorgloket in de binnenstad maakt verkeerde keuzes. Terwijl er wel 450.000 euro beschikbaar is voor een duurzame ‘geschenkdoos’ met tips om op energie te besparen. En daar achteraan ook nog eens een budget van 150.000 euro om die doos te promoten. Alsof de Tilburgers daar op zitten te wachten! Die duurzame doos belandt, zo denken wij, direct in de vuilnisbak. Niet doen dus. Dat geldt trouwens ook voor de overige bestedingsvoorstellen waarvoor u het extra dividend van Essent in gaat zetten. Waarom gebruiken we dat geld niet om de burgers van Tilburg korting te geven op hun woonlasten?

Uit goede bron vernam ik, dat er al geruime tijd op uw bureau een aanbod van Essent ligt om 500.000 euro duurzaam te besteden. Dat geld ligt klaar voor Tilburg in ruil voor een project. Waarom gaan we niet in op dit aanbod van Essent en gebruiken we dat geld voor de duurzame doos? Ook heeft de provincie de komende jaren flink wat extra Essentdividend te verdelen. Het BD kopte vorige week dat het "Uitgeven van één miljard een krachttoer" voor de provincie gaat worden. Dit geld is bestemd voor medefinanciering van projecten, die worden uitgevoerd door onder andere gemeenten. Hebt u uw plannen al klaarliggen voor het binnenhalen van deze zak met geld? Dan hoeft u zich ook geen zorgen te maken over eventuele toekomstige begrotingstekorten. Want die zijn er, met zulke forse voordelen in het verschiet, gewoonweg niet. En ik zeg het maar weer eens: Tilburg heeft meer dan voldoende vlees op de ribben, dus waarom niet ruimhartiger omgaan met burgerinitiatieven? Met budgetten en subsidies voor Sport? Met de financiële ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers? Met alles wat nodig is voor het succesvol en beleidsrijk implementeren van de Wmo? Aan onderhoud van onze wegen in het buitengebied is al jaren niets gedaan en de trottoirs liggen er nog steeds niet florissant bij. Al een aantal jaren op een rij moet de Raad bijspringen en incidenteel extra middelen beschikbaar stellen voor onderhoud van grijs en groen. U hebt er mij nog steeds niet van overtuigd, dat onze vermogenstoestand het niet toe laat, dat er structureel extra geld naar de uitvoering van het stadsprogramma gaat. Dat kan dan met name ingezet worden voor het onderhoud van onze wegen, fiets- en voetpaden. 

Wat ook irritatie oproept, Vz., zijn de vertragingen, die zich bij nagenoeg elk groot bouwproject voordoen wat resulteert in forse kostenverhogingen en of budgetoverschrijdingen.  Achter op schema liggen: P. Vreedeplein, Factorium, entreegebouw Textielmuseum, Quirijnboulevard, Vossenberg West II, de Overhoeken,  Piushaven, Wagnerplein en zo kan ik nog wel even doorgaan. Waar ligt dit aan? Hier doen we toch structureel iets fout, of niet dan? Als het bedrijfsleven op die manier zou werken was het allang driedubbel en dik failliet geweest!  En wat denkt u te gaan doen om de stagnatie in de verkoop van grote, luxe bouwkavels  weg te werken. Het is ongelooflijk, dat u er in deze tijd, waarin de vraag naar bouwgrond onverminderd hoog is, niet in slaagt om bouwkavels aan de man te brengen.

Iets anders wat ons stoort is de verhouding tussen de budgetten voor sport, 13 miljoen euro en die voor cultuur, 22,5 miljoen euro. Wat ons betreft mag het geld voor draaiende huizen, verminkte kruiswegen en ander roest, pardon "kunst", naar sport. Bijna alle verenigingen draaien volledig op vrijwilligers, die uit liefde voor hun club dat vol overgave doen. Maar hoe lang kan dit nog standhouden? Een steeds kleiner groepje vrijwilligers moet steeds meer werkzaamheden verrichten. Denk alleen maar eens aan de administratieve verplichtingen, veiligheidseisen, hygiënische eisen etc. etc.  Nu wordt er 400.000 subsidie gegeven aan Sport. Kan dat niet opgetrokken worden naar 2 x 400.000 euro? Voor zo’n rijke gemeente als Tilburg hoeft dat toch geen probleem zijn."

Alle berichten van deze auteur