Geplaatst

Dierenasiel: ere wie ere toekomt

De plannen van de Tilburgse Volkspartij om onze (zwerf)dieren op een dierwaardige manier op te vangen worden de komende "regeer"periode werkelijkheid. Wethouder Marieke Moorman gaat zich daar hard voor maken. Maar enig historisch besef is daarbij wel op zijn plaats.

Zoals onder andere in het Brabants Dagblad van zaterdag 20-05-06 te lezen viel hebben Tilburg en andere gemeenten sinds kort een wethouder voor dierenwelzijn. In onze stad is dat Mevr. Moorman (PvdA). In de publiciteit rond dit feit zegt ze een aantal verstandige dingen. Minder gelukkig is zij bij haar geschiedkundige terugblik! Het is namelijk niet zo, dat niemand in het verleden wist welke wethouder over dieren ging. De Tilburgse Volkspartij wist dat heel goed! De TVP heeft zich namelijk rond dit onderwerp bij herhaling en met wisselend succes tot Jan Hamming (ook PvdA) gewend. Bijvoorbeeld via officiële vragen aan het college én bij de begrotingsbehandeling in november 2005. Veel opmerkelijker is, dat het nieuwe college, mét de wethouders Hamming en Moorman, in hun regeeraccoord even vergeten was om bij de toekomstplannen een nieuw dierenasiel mee te nemen. Op 10 april van dit jaar werd dit beleidsplan in de gemeenteraad vastgesteld. Het was toen opnieuw de Tilburgse Volkspartij die aandacht vroeg voor onze (zwerf)dieren en het nieuwe college bij motie dwong (LST en VVD stemden tegen) om nieuwbouw van een asiel in de plannen voor de komende vier jaar op te nemen.

Bij geruchte valt in de wandelgangen nu al te vernemen, dat gedacht wordt aan een locatie in de buurt van Charlotteoord. Hierdoor en met deze historische correctie gaat alles wellicht toch weer op zijn (honden c.q. katten)pootjes terechtkomen.

Loes Dielissen

Tilburgse Volkspartij (TVP)

Alle berichten van deze auteur