Geplaatst

Waterleiding (TWM) weer in opspraak

De TVP stelde naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen officiële vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad

Aan het college van B&W

van de gemeente Tilburg

per email 291206

Berkel-Enschot, 29 december 2006

Geacht College,

Betr. art. 47 vragen over AVA Brabant Water in relatie tot TWM NV

Via de collegebesluiten inzake AVA Brabant Water dd 281106 en 121206 informeert u ons over de ontstane situatie met betrekking tot de verkoop van de TWM NV. Tevens bericht het Brabants Dagblad van heden over het verschil in verkoopprijs van in totaal naar schatting 30 miljoen euro, waarbij Brabant Water uitgaat van boekwaarde-plus en TWM uitgaat van reproductiewaarde. Inmiddels is de fusie/overgang per 010106 gerealiseerd, waarbij de (onteigenings) prijs nog een punt van geschil is. De definitieve prijsbepaling zit onder de rechter. Deze hele affaire lijkt, althans volgens de stellige bewering van de directeur van Brabant Water, uiteindelijk verrekend te worden met een verhoging van de toekomstige watertarieven voor de inwoners van de gemeenten Goirle en Tilburg.

De Tilburgse Volkspartij wenst u hierover de volgende vragen te stellen:

 1. Is de berichtgeving in het Brabants Dagblad juist met betrekking tot het verschil van ruim 30 miljoen euro?
 2. Hoeveel bedraagt de vraagprijs voor TWM NV en hoe is deze opgebouwd?
 3. Had u zich indertijd bij de vrijwillige overgang (per 010106) van TWM naar Brabant Water niet harder en zakelijker op kunnen stellen, waardoor deze verrassing/overval achteraf, ons bespaard had kunnen blijven?
 4. Bent u zich voldoende bewust geweest van uw uiterst bescheiden positie als aandeelhouder van Brabant Water ter zake en had het niet op uw weg gelegen om de Tilburgse belangen beter veilig te stellen?
 5. U gaat eerst nu stappen ondernemen in de vorm van het vragen van een juridisch advies. Had u dat niet beter voorafgaand aan de overgang/fusie kunnen doen? U was immers toen al, blijkens uw eigen verslaglegging, op de hoogte van deze ontwikkelingen.
 6. In de AVA van Brabant Water dd 301106 maakt u – overigens volkomen terecht – een opmerking over de exorbitant hoge beloning van de directeur van Brabant Water (160.000 euro + 36.617 bonus = totaal 196.617,00 euro/jaar), dit bezien in het licht van de verwachte forse stijging van de tarieven voor de gemeenten Tilburg en Goirle. In dat kader vragen wij u hoe en tegen welke bedragen de huidige directeur van de TWM groep, dhr. Smeets, beloond wordt en vindt u niet dat ook hier de (maatschappelijke) Balkenende-norm toegepast zou moeten worden?

Hoogachtend,

namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen, fractievoorzitter

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Waterleiding (TWM) weer in opspraak”

 1. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Hallo Loes, hoe staat het er nu 3 maanden later mee? Schrijf weer eens wat, en laat de mensen met NEE-NEE stickers op de brievenbussen niet in het ongewisse. Lezers van dit milieuvriendelijke medium willen ook goed geinformeerd blijven.