Geplaatst

Woningbouw in Moerenburg?

Vragen aan het College volgens het Reglement van Orde van de gemeenteraad

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders van de gemeente Tilburg

per email 250507

Berkel-Enschot, 25 mei 2007

Berkel-Enschot, 25 mei 2007

Geacht College,

Op donderdag 7 juni heeft uw college een informatieavond gepland over de voortgang van de ontwikkeling van Landschapspark Moerenburg. In de voorlopige Nota van Uitgangspunten, die bij de uitnodiging is gevoegd, staat onder andere aangegeven, dat "uw college het realiseren van een beperkt aantal woningen op de volgende locaties als uitgangspunt hanteert".

 • één a twee woningen aan de Oisterwijksebaan (tussen de nrs. 6 en 8)
 • drie a vijf woningen volgens het principe van een "hoevezwerm" op de locatie Broekstraat 4 zo mogelijk met integratie van bestaande cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
 • twee woningen aan de Hoevense Kanaaldijk 96-98

De Tilburgse Volkspartij is zéér teleurgesteld over dit bebouwingsvoorstel. Immers één van de mooiste, meest originele en waardevolle gebieden aan de rand van Tilburg, dat onlangs nog vol trots werd getoond aan een fietsende Prins Willem-Alexander, wordt hiermee onnodig aangetast. De TVP heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat dit gebied zo "oer" mogelijk moet blijven, dus zonder nieuwe woningbouw. Dat standpunt zullen blijven wij huldigen, echter wij vrezen, gelet op uw voorstel, het ergste. Overigens constateren wij, dat uw bebouwingsvoorstel uitsluitend gronden betreft, die eigendom zijn van de gemeente.

De TVP wenst u hierover de volgende vragen ex art. 47 te stellen.

 1. In de door de gemeenteraad vastgestelde visie op Moerenbrug is sprake van een "onderzoek naar woningbouw" in het gebied. Welk onderzoek hebt u laten doen/gedaan en wat is daaruit de conclusie?
 2. Waarom komen uitsluitend bovengenoemde gronden voor bebouwing in aanmerking?
 3. Zijn uw college nog andere woning(bouw)initiatieven bekend en zo ja, hoe hebt u deze aanvragen behandeld?
 4. De door u verspreide bewonersbrief is uitsluitend in het buitengebied bezorgd. Vele bewoners uit Armhoefse Akkers spraken ons daarop aan. Zij willen meepraten en meedenken over de plannen. Wilt u alsnog, met spoed, de hele wijk voorzien van een uitnodiging voor de bewonersavond?
 5. Wij vinden "al dan niet woningbouw in Moerenburg" een typisch onderwerp voor een enquête. Bent u bereid onder de bewoners van Armhoefse Akkers en Moerenbrug enquêteformulieren te verspreiden en de uitkomst daarvan bepalend te laten zijn voor het al dan niet realiseren van woningbouw in het gebied?

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

namens de Tilburgse Volkspartij (TVP)

Loes Dielissen, fractievoorzitter

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Woningbouw in Moerenburg?”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  sinds die noordwestoostzuidtangent daar op een gigantische dijk ligt is dat gebied voor eeuwig verpest
  ach wat maakt het nog uit
  dus bouwen maar

 2. Willem V.2 avatar
  Willem V.2

  spraak en participatie tot snoepgoed gedegradeerd. Specifieke inbreng en ervaring van bewoners wordt nergens nodig geoordeeld. Zelfs tot het zogenaamde kwaliteitsteam hebben de bewoners geen toegang.

  Met pijn hebben BPP en planteams moeten vaststellen dat de kloof in denken over de inrichting van het Piushavengebied opnieuw aan het groeien is. Met elan en enthousiasme zouden de bewoners hun schouders willen zetten onder de opbouw en verdere inrichting van het gebied. Heel graag zou men – samen met anderen – willen meewerken aan de spoedige verwezenlijking van deelplannen. Daarvoor zijn echter een open dialoog over de inhoud van de plannen en een op vertrouwen gebaseerde communicatie noodzakelijke voorwaarden. Wij achten het onze morele plicht u via deze open brief op de hoogte te brengen van de verontrustende situatie die aan het ontstaan is. Wij nodigen u uit daarover met ons in gesprek te gaan op

  donderdag 31 mei
  20.30 uur
  buurthuis Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109