Geplaatst

Uittreksel van het verkiezingsprogramma van de TVP

Stem op de TVP
Omdat:

 • je in de politiek helder ja of nee moet durven zeggen en je standpunt uit moet kunnen leggen
 • veiligheid voor alles gaat. Inbraken, mishandeling en straatroof afgelopen moeten zijn. Er extra cameratoezicht moet komen, ook in woonwijken. Handel in en gebruik van drugs bestreden moet worden. Geen softe aanpak!
 • ook winkeliers en hun eigendommen bescherming verdienen
 • er zorgvuldig omgegaan moet worden met (Tilburgs) belastinggeld
 • er voorlopig geen éénrichtingverkeer in de Binnenstad moet komen; de Cityring moet in de ijskast! Een goede bereikbaarheid van de hele stad prioriteit heeft
 • mensen met de auto bij hun woning moeten kunnen komen en in hun buurt moeten kunnen parkeren. Geen betaald parkeren bij wijkwinkelcentra maar zorgen voor voldoende parkeerplaatsen
 • er alle ruimte gegeven moet worden aan bedrijven, detailhandel en ambachtelijke beroepen. Afschaffen van alle overbodige en tijdrovende papierwinkel, minder bureaucratie
 • onze wegen, voet- en fietspaden om onderhoud schreeuwen
 • jongeren, met behoud van uitkering, aan het werk gezet moeten worden in de zorg, plantsoenen en bij het schoonhouden van onze stad
 • gebouwd moet worden aan de rand van de stad waardoor onze binnenstad groen blijft. Er geen lelijke appartementen meer gebouwd mogen worden in onze "Oude Stad"
 • er meer gedaan moet worden voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Gratis openbaar stadsbusvervoer in de daluren voor 65+; voor 80+ deeltaxi of invalidenparkeerkaart zonder indicatiestelling
 • sportsubsidies verhoogd moeten worden met directe financiële ondersteuning voor vrijwilligers. Naschoolse opvang door en in samenwerking met sportverenigingen gerealiseerd moet worden
 • de IJsbaan hoognodig uitgebreid moet worden met een 400 meter IJsbaan en een extra ijshockeybaan in het midden. Er een topsportlocatie voor veldhockey moet komen
 • onze dorpen bescherming verdienen om hun dorpse karakter te behouden
 • onze huisdieren ook een goede verzorging en huisvesting verdienen: nieuwbouw Dierenasiel
 • er in de Reeshof een Cultureel Centrum met podiumvoorziening moet komen

Alle berichten van deze auteur