Geplaatst

De brug over de Piushaven

Hoewel de TVP geen voorstander is van de brug over de Piushaven, denken wij, dat deze met geen 10 paarden meer tegen te houden is! Vandaar onderstaande vragen aan B&W. Mede vanuit de gedachte, dat je beter kunt meepraten dan dat er over je gepraat wordt.

 

Geacht College, 

Tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage Piushaven op maandag 12 november jl. in de commissie fysiek bleef de verantwoordelijk wethouder Jan Hamming (PvdA) halsstarrig vasthouden aan eerdere uitgangspunten waaronder ook de veelbesproken ontsluitingsweg +  brug over de Piushaven. Inmiddels is de daarvoor noodzakelijke officiële ruimtelijke procedure gereed. Deze ligt thans ter besluitvorming voor c.q. kan ter inzage gelegd worden voor bevolkingsconsultatie. Niet ondenkbaar daarbij is, dat de brug zal leiden tot vele bezwaar en beroepschriften, wat uiteindelijk alleen maar vertragend zal werken en voor- en tegenstanders de hakken in het zand zal doen zetten. De Tilburgse Volkspartij is geen voorstander van de geprojecteerde ontsluiting + brug, maar is wel zo realistisch om te veronderstellen, dat deze Piushavenbrug met nog geen tien paarden tegengehouden zal kunnen worden. Het is daarom, dat wij u voorstellen, ondanks het feit, dat de wethouder afgelopen week zei dat "hij niet kan blijven polderen", meerdere ontwerpen van de brug aan de bevolking voor te leggen, waarmee er toch een klein beetje inspraak zou kunnen plaatsvinden. Hoewel het internetinspraakproces betreffende de Heuvel de nodige schoonheidsfoutjes kende, zou de TVP u willen voorstellen eenzelfde proces in gang te willen zetten inzake de brug over de Piushaven.

  1. Hoe denkt uw college over dit idee om de bevolking te betrekken bij het ontwerp van de brug over de Piushaven?
  2. Kunt u (bij benadering) aangeven hoe groot het door de gemeenteraad vastgestelde budget is, wat uitsluitend voor de brug beschikbaar is?
  3. Is het mogelijk binnen dit budget diverse modellen te ontwerpen en via internet aan de bevolking voor te leggen?
  4. Mochten een of meerdere ontwerpen het oorspronkelijk begrote budget overschrijden; is er dan een mogelijkheid om de tekorten aan te vullen bijvoorbeeld uit de vele reserves, die de gemeente Tilburg rijk is? Met andere woorden: bent u bereid niet het geld leidend te laten zijn, maar het mooiste en beste ontwerp?

In afwachting en met vriendelijke groet, Loes Dielissen TVP

Alle berichten van deze auteur