Geplaatst

Moerenburg is boos!

Het was een warme avond. Niet alleen vanwege de temperatuur, maar zeker ook omdat er verhitte discussies gevoerd werden in de kantine van manege Hooijen. Over woningbouw in Moerenburg en de door de gemeenteraad vastgestelde visie, die nu op onderdelen losgelaten dreigt te worden. Maar ook over het feit, dat de eigenaren in het gebied, verenigd in de kerngroep Moerenburg, niet betrokken zijn geweest bij de nieuwste ideeën. En dat terwijl al meer dan 7 jaar gesproken wordt over natuurontwikkeling en er ook van hun kant de bereidheid was om mee te denken. Nu niet meer, vrees ik  . . .

De TVP stelde vorige week officiële vragen aan het College en sprak daarbij haar zorgen uit over woningbouw in Moerenburg. Wij zouden dat echt heel erg jammer vinden; het meest oorspronkelijke stukje Tilburg, althans wat er nog van over is na de aantasting van De Baars, wordt daarmee weer verder afgetakeld. "Rood voor groen" heet dat. Woningbouw zou nodig zijn om natuurontwikkeling te bekostigen. Ik denk daar zo het mijne van. Immers Tilburg heeft genoeg geld in reserves en voorzieningen en een balanstotaal waar je U tegen zegt, dus "geld" kan niet het probleem zijn. Bovendien, wie wil nu eigenlijk, dat het gebied "ontwikkeld" wordt. Dat was ook de vraag, die telkens weer boven kwam op de bijeenkomst van donderdag 7 juni. Waarom laten we Moerenburg niet zoals het is? De TVP is daar een groot voorstander van.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Moerenburg is boos!”

  1. Arjen Roos avatar
    Arjen Roos

    Je gelijk: gewoon zo laten. Maar blijkbaar zijn er woningen 'nodig', net zoals die appartementen in het Drijflanengebied, blokkendozen in de Quirijnboulevard, een mega-bioscoop op een voorheen-groen plein, woningen aan de Rugdijk etc

  2. jacques willemen avatar
    jacques willemen

    als er zoveel geld in de pot zit, waarom dan niet meteen die grote fout herstellen en die randweg op maaiveldhoogte leggen