Geplaatst

Weer geen nieuws over Koningsoord

Wij hebben het college al veelvuldig bevraagd over de stand van zaken met betrekking tot de bebouwing in de Overhoeken in Berkel-Enschot. Ook wel met de bedoeling het college een beetje wakker te houden. Eindelijk kregen we dan vlak na de zomervakantie de toezegging, dat uiterlijk 1 november er duidelijkheid zou komen. Helaas, maar het is niet anders, weer uitstel. Het college bericht ons als volgt.

"Over de inhoud van het plan is overeenstemming bereikt met de projectontwikkelaar Proper-Stok. Dit is vastgelegd in een Voorlopig Ontwerp Verkavelingplan, dat klaarligt voor bestuurlijke besluitvorming (door College en gemeenteraad). Tegelijk met het plan zijn er financiële afspraken gemaakt met Proper-Stok. Die worden nu vertaald in een contract, waarover op dit moment wordt onderhandeld. In de krant heeft u kunnen lezen dat Proper-Stok verwacht deze onderhandelingen eind januari af te ronden. Als college hechten wij veel belang aan het contract. De verplaatsing van het winkelcentrum en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijke onderdelen binnen het plan. Wij willen voor de gemeente voldoende zekerheid krijgen dat ook die onderdelen straks op een goed manier worden gerealiseerd en niet alleen de (winstgevende) woningbouw. Zodra er overeenstemming is over het contract en daarmee over de feitelijke realiseerbaarheid van het plan, zullen wij een voorstel aan u voorleggen. Ook met andere partijen is de afgelopen maanden goede voortgang geboekt. De zusters Trappistinnen hebben afspraken gemaakt met woningcorporatie WSG over de verkoop van het klooster. Na overleg met de gemeente en Proper-Stok wordt gedacht aan een herbestemming voor maatschappelijke functies in combinatie met seniorenwoningen. Eind november zijn Proper-Stok en de eigenaren van het winkelcentrum het eens geworden over het plan voor het nieuwe winkelcentrum. Eind februari verwachten beide partijen hun financiële afspraken af te ronden. Kortom: het is zeker geen onwil van onze kant om nu nog niet verder op de zaak te willen ingaan, maar wij zitten midden in de onderhandelingen en willen die (ten faveure van het project en de gemeentefinanciën) naar behoren afronden. Dus nog even geduld".

Nou, en daar zullen wij het dan ook als gemeenteraad mee moeten doen!

Loes Dielissen, fractievoorzitter TVP

Alle berichten van deze auteur