Geplaatst

Brabants Dagblad schrijft onzin over de Cityring

Als je verslag doet van vergaderingen in het stadhuis, moet je wel opschrijven en weergeven wat er gezegd is. Het artikel van vandaag in het Brabants Dagblad voldoet daar absoluut niet aan.

De TVP wordt weggeschreven met de mededeling, dat wij het eens zouden zijn met éénrichtingverkeer en een open Heuvel. Dat wil ik met klem tegenspreken. De inbreng van de TVP in het debat luidde als volgt:

"Voorzitter, de democratie heeft haar werk gedaan. We hebben verkiezingen gehad en er zijn partijen, die gewonnen en verloren hebben. Een meerderheid in deze Raad heeft vervolgens besloten de eerdere besluitvorming rondom de Cityring te handhaven. Dat heeft niet de voorkeur van de TVP, maar dat is nu eenmaal de werking van de democratie. De minderheid stelt zich, hier, vandaag, onder leiding van de SP ook ongeloofwaardig en onbetrouwbaar op. De SP doet niet anders dan wat ze altijd al gedaan hebben; "tegen zijn". Als het College zegt Heuvel dicht, zegt de SP open en als het College zegt de Heuvel gaat open, dan moet hij van de SP dicht. De VVD, die altijd gestreden heeft voor een open Heuvel (en er zelfs in 1994 voor in de lindeboom is gaan zitten) strijdt nu voor een 20 u per etmaal dichte Heuvel. En de LST, ach die wordt niet gehinderd door enige kennis en huppelt braaf achter de SP aan. De getallen, die in het initiatiefvoorstel (van SP VVD en LST) genoemd worden zijn volstrekt willekeurig en selectief uit zijn verband gerukt en waarvan wij de ratio niet kunnen achterhalen. Wij gaan dan ook geen voor en tegens opsommen; daarvoor zijn we vandaag niet bij elkaar. Wij willen vasthouden aan ons eigen verkiezingsprogramma. Hoe kun je het verkeer "van binnen naar buiten" drukken als er aan de buitenkant geen of onvoldoende capaciteit is? Dus eerst de tangenten rond de stad sluiten en de Noord-Oost Tangent verdubbelen. De Ringbanen opwaarderen (de capaciteit vergroten, want ze zitten vol) en de tussentijd gebruiken om een serieus onderzoek te doen naar het spoor onder de grond. Ik adviseer dan ook de wethouder eens in andere steden te gaan kijken. Hoe is het mogelijk, dat een dorpje als Best een prachtig ondergronds station heeft en Tilburg als 6e stad van het land niets klaar krijgt?"

Op het eind van de discussie heb ik onder andere ook nog gezegd, dat de hele bijeenkomst "een groot Kwik, Kwek en Kwak-gehalte heeft, waarbij de Kwek overheerste ofwel op z’n Tilburgs gezegd het "kwèeken". En voor diegene, die dit niet gelooft: op www.tilburg.nl/raad kunt u luisteren naar een woordelijk en integraal verslag.

Onze hoop is nu gevestigd op heroverweging van de publicatie in het Brabants Dagblad en op de redacties van Koerier en Stadsnieuws, die er wellicht iets meer van begrepen hebben.

Loes Dielissen, fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Brabants Dagblad schrijft onzin over de Cityring”

  1. Aldert van der Burg avatar
    Aldert van der Burg

    Stadsnieuws??? Whoeaaaa… Als je ergens je hoop n