Geplaatst

Idiote reclameborden in Moerenburg (update)

Sinds enkele weken staan er grote, dure reclameborden in Moerenburg. Ik heb een vermoeden, dat het hier om Kunst gaat. Te belachelijk voor woorden! Hierbij alvast de vragen, die ik hierover aan het college stelde.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg

Betr.: art. 47 vragen Reglement van Orde inzake reclameborden Moerenburg

Tot onze ergernis staan er sinds enkele weken grote reclameborden in Moerenburg. Eén bord met daarop de vermelding "kunststof koevervangers" staat in de Zandstraat en één staat aan de Koebrugseweg. Op dit laatste bord wordt bedrieglijk echt aangekondigd, dat er vanaf de A58 een parkeerdek voor vele, vele auto’s dwars door Moerenburg wordt aangelegd. Diverse mensen hebben ons de afgelopen dagen benaderd en gevraagd wat dit allemaal te betekenen heeft. Daar wij vermoeden, dat dit "nepborden" zijn maar misschien wel "iets" te maken zouden kunnen hebben met Kunst in de Openbare Ruimte Tilburg (KORT) vragen wij u ons (en alle andere onwetenden) een en ander te verduidelijken door onderstaande vragen ex. art. 47 Reglement van Orde te beantwoorden.

 1. Wat zijn dit voor aankondigingen?
 2. Hebben de borden inderdaad "iets"met Kunst te maken en zo ja wat moet dan gezien worden als kunstzinnig?
 3. Wat heeft de gemeente Tilburg hiermee van doen?
 4. Hoeveel publiek denkt u hiermee te bereiken?
 5. Wat kosten deze borden, door wie worden ze betaald en hoe lang blijven ze staan?
 6. Zijn er vergunningen nodig voor deze borden en zo ja, zijn deze ook verleend?
 7. De TVP vindt dit een ongeoorloofde verspilling van gemeenschapsgeld. Vindt u dat ook?

Hoogachtend, Loes Dielissen, Fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij (TVP)

Alle berichten van deze auteur

Reacties

10 reacties op “Idiote reclameborden in Moerenburg (update)”

 1. Jantje avatar
  Jantje

  Als je d'r maar een grote T opzet, dan kun je een eind komen in Tilburg

 2. Tom avatar
  Tom

  Ik vind het wel leuk en dubbelzinnig.

 3. Frank avatar
  Frank

  Ijzersterk, Loes, lach een keer!!!!

 4. Ben Varkenshand avatar
  Ben Varkenshand

  Het woord verspilling in relatie tot cultuur is altijd lastig omdat cultuur per definitie verspilling is. Dat wil zeggen als je leven definieert als dat wat nodig is om te overleven. In ex-VVD-termen: het biologisch minimum. Ik mag graag nadenken over hoe zo'n effici

 5. Han avatar
  Han

  Onderhoud van stoepen etc is ook een kunst.
  Kunnen we het budget van KORT niet daaraan koppelen?

 6. Helmer Wieringa avatar
  Helmer Wieringa

  Beste Loes,
  als streekmanager voor de reconstructie De Meierij is Tilburg betrokken bij veel plattelandsprojecten. Een mooi en instand gehouden buitengebied hoort daar bij, zoals je weet van het traject Landschapspark Moerenburg. Promotie van het belang van Het Groene Woud (incl Moerenburg)is vooral bij de grote steden van belang want die zien het buitengebied soms al te graag als restgebied voor 'rode' plannen. Om de burgers te betrekken bij schoonheid van het platteland en soms ook de ironie hoe wij er mee omgaan, is kunst ingezet als communicatiemiddel (naast streekproducten, dagtoerisme, educatie etc). Dit doen we samen met Frankrijk en Duitsland onder de naam Euro Land Art. De gemeente Tilburg is 1 van de 7 plekken, betaalt niet maar steunt de idee wel, zo ook de jouw bekende, deelnemende lokale melkveehouder die de ironie in deze borden graag met de burgers deelt tezamen met de zorg die deze borden uiten: weten de burgers nog wel wat boeren bezig houden als bezorgers van ons voedsel…en weten de burgers wel welke 'gekke' plannen soms op boeren afkomen?
  Al je vragen had ik kunnen beantwoorden.
  Achtergronden zijn te lezen op http://www.eurolandart.nl.
  Kunst als politiek engagement is mooi geslaagd blijkbaar. Probeer er voordeel mee te doen om Moerenburg te behouden.
  groet, Helmer Wieringa

 7. Jaques avatar
  Jaques

  Loes, misschien is kunst niet zo jouw ding…

 8. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Ja(c)ques,

  Misschien is in de ogen van Loes een nep-reclamebord met een paar keer een vaag plat idee geen kunst aan?
  Nu maar hopen dat de locatiemanager en zijn overbuurman voor landschaps- en natuurontwikkeling blijken te gaan in de toekomst, het is vaak een kunst om over je eigen korte termijn-belang en-visie heen te stappen, mer dan h

 9. ???????? avatar
  ????????

  Loesje Loesje toch??????????????

 10. Henk avatar
  Henk

  Het doet me denken aan de getergde leraar die uiteindelijk een kind dat de emmer doet overlopen de klas uit stuurt, terwijl dat kind dan bij nader inzien net de verkeerde is. We worden in Tilburg behoorlijk getergd en geterroriseerd door reclame. En als je