Geplaatst

Reeshof en 200.000ste inwoner

Auto-ontsluiting en voorzieningeniveau in de Reeshof is al jaren onder de maat. De gevestigde politieke orde wringt zich weer in allerlei bochten om dit richting verkiezingen goed te praten. De TVP wilt actie! "De cityring in de ijskast en de vrijkomende miljoenen besteden aan Veiligheid, Voorzieningen en Zorg".

 

Naam : Inwoner van Tilburg
Adres : Reeshof Dalem Zuid
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mail : rian@iszichzelf.nl

______________ SPECIFIEKE GEGEVENS _________________

Vraag aan Alle raadsleden

Gefeliciteerd met uw 200.000ste inwoonster, maar wat doet u voor uw inwoners van Tilburg?
Wij wachten hier in Dalem Zuid al 5 jaar op winkelvoorzieningen, omdat we nu verplicht zijn om met de bus boodschappen te doen in het winkelcentrum de Heyhoef.

Toen wij hier kwamen wonen is ons beloofd dat een winkelcentrum in 2004 gerealiseerd zou zijn, maar in januari 2006 blijkt dat er nog steeds gekeken moet worden hoe dat winkelcentrum eruit zou moeten zien.

Ook de infrastructuur is zéér slecht geregeld. Zowel ’s morgens dan wel ’s avonds staan we met z’n alle gezellig in de file om uit dan wel in de Reeshof te komen.

Fijn voor de gemeente Tilburg, 200.000 inwoners maar de noodzakelijke voorzieningen, ho maar.

Met beleefde groeten,

Bewoners Dalem Zuid

————————————————————————————–

Zoals alle partijen kreeg ook de TVP deze mail via de raadsgriffie toegestuurd op 24-1.

Op 26-1 ging het onderstaande antwoord naar de " feliciterende" bewoners. Geen ellenlang verkiezingsverhaal met allerlei beloften, maar een eerlijk en duidelijk, rechtstreeks antwoord. Als 20 jaar operende "Reeshofwatcher" ben ik niet echt gelukkig geworden van de bestuurlijke aandacht die de Reeshof in het verleden kreeg van de diverse coalities. En elke verkiezingsperiode verbaasde ik me over de beloftes. Mijn antwoord(en) aan de betreffende bewonersgroep is mijn inziens duidelijk en was niet bedoeld als verkiezingspropaganda maar als correct en inhoudelijk antwoord op een terechte vraag van een groep Reeshofbewoners.

De Tilburgse Volkspartij, waarbij ook mijn persoontje zich heeft aangesloten, is een politieke partij, die niet alleen zichtbaar is in verkiezingstijd, maar altijd en overal. Ook achter de schermen om mensen met hun individuele problemen te helpen. Dat is de kracht van de TVP. Daarvoor heb je een ervaren leiding nodig, die de 28 nieuwkomers op de TVP kandidatenlijst kan leiden en sturen. En andersom zorgen juist deze nieuwkomers voor een enorm scala aan nieuwe ideeën: geen vastgeroeste politiek dus.  

Jan van Beurden nummer 30

Overigens ben ik voor wat betreft de Reeshof in het gezelschap van nog eens 4 rasechte en actieve Reeshofkandidaten:

Jordy Sweep, Marcel Voskens en Toos de Laat. Alle drie met hart voor de Reeshof.

————————————————————————————–Geachte bewoners Dalem Zuid,

Via de raadsgriffie is uw "felicitatie" bij mijn lijsttrekker Loes Dielissen terecht gekomen en via Loes weer bij mij, Jan van Beurden (nummer 30 TVP) Duidelijk is, en de TVP erkent dat ook al langer, dat de Reeshof bepaald geen aandachtsgebied is bij de huidige coalitie. U hebt volkomen gelijk met uw klachten en krijgt dat dus ook.

Binnen de Tilburgse Volkspartij ben ik vooral de kandidaat voor de wijk Reeshof.

Wij en zeker mijn persoon zullen naar alle vermogen ons inzetten om eindelijk die bestuursaandacht om te buigen naar de grootste wijk van Tilburg en ondertussen middels onroerendzaakbelasting ook de meest opbrengende wijk van Tilburg.

Net als u zit de TVP en dus ook ik niet te wachten op de zoveel duizendste inwoner om er vervolgens een 175.000 euro kostende reclamecampagne tegen aan te gooien.

Mijn verkiezingingsleus is misschien wat conservatief: Eerst de zaak op orde en in orde en dan zien we wel verder.

Mijn bijna onverdeelde aandacht gaat liggen bij de Reeshof, dus maak van uw hart geen moordkuil en weet me te vinden.

Met vriendelijke groeten,

Jan van Beurden lijstduwer TVP

————————————————————————————–

Beste bewoners,

Ik vergat een hele concrete opmerking waar ik me voor in zal gaan zetten en die is even simpel als effectief richting file-probleem Reeshof. Wellicht is u bekend dat verschillende partijen hun twijfels hebben bij de dure cityring (weer investeren in het centrum en niet de Reeshof)

Mijn inzet is heel duidelijk; Cityring in de ijskast en de vrijkomende miljoenen eindelijk en snel inzetten voor een fatsoenlijke ontsluiting van de Reeshof waar die wijk al 15 jaar op zit te wachten.

met vriendelijke groeten,

Jan van Beurden.

 

Alle berichten van deze auteur