Geplaatst

Kunstgrasveld voor TSV Longa??

De TVP begrijpt niets van het kunstgrasveldbeleid van het college. Waarom "krijgt" de ene vereniging wel een nieuw veld en de andere niet? De jeugd van Longa traint al jaren in voor- en najaar in de blubber. Zou dat niet eens moeten veranderen of moet Longa maar aan blijven modderen? De TVP stelde er vragen over.

Geacht College,

Betr.: Vragen ex art 47 betreffende kunstgrasveld Longa

In de meest recente Sportnota "Van accommodatie naar participatie" wordt van gemeentewege met name ingezet op een grotere deelname aan sport en sportactiviteiten. Dat beleid wordt door de Tilburgse Volkspartij onderschreven echter met die aantekening, dat nog lang niet alle accommodaties op peil zijn. Zo beschikt inmiddels een aantal voetbal- en hockeyclubs over één of meerdere kunstgrasvelden, maar een nog groter aantal, waaronder Longa, is nog steeds genoodzaakt te trainen en te spelen in de modder! Daardoor kunnen de (jeugd)trainingen in herst en winter vaak niet doorgaan. Voor een club die met haar jeugd in de Eerste Klasse en misschien wel toekomstig in de Hoofdklasse speelt een zéér beschamende situatie. Vandaar onderstaande vragen ex. art 47 Reglement van Orde

1. Bent u op de hoogte van het feit, dat dit verzoek als sinds 1995 leeft en alsmaar niet gehonoreerd wordt?

2. Wat is de reden van het feit, dat nog steeds niet voorzien is in een kunstgrasveld voor Longa?

3. Welke criteria gelden er om in aanmerking te komen voor een kunstgrasveld?

4. Zijn deze in het verleden ook toegepast bij andere clubs?

5. Bent u bereid met spoed het bestuur van Longa uit te nodigen voor een gesprek, dat resulteert in een definitieve toewijzing van een kunstgrasveld op korte termijn?

Hoogachtend, Loes Dielissen, Fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij (TVP)

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Kunstgrasveld voor TSV Longa??”

 1. kunstgras avatar
  kunstgras

  Ik was benieuwd of er al gereageerd was op de vragen!

  Het blijft aanmodderen!

  http://www.tsvlonga.nl/

 2. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Ja, het college heeft al geantwoord. Deze antwoorden (en nog veel meer) kunt u vinden op http://tilburg.raadsinformatie.nl/cgi-bin/homepage groeten van de Tilburgse Volkspartij