Geplaatst

Bezuinigingen en Tilburgse Essentgelden.

Moet er wel zo hard bezuinigd worden in Tilburg? Of is de crisissituatie een mooi moment om eens goed te kijken naar allerlei uitgaven. En hoe zit het met de gelden van Essent? Lees de overwegingen van de TVP .

 

De rode ordner met bezuinigingsvoorstellen is wel heel erg dik, maar ik zal toch proberen om onze richting aan te geven. Bij de begroting van 2010 hebben we flink wat Essentmiljoenen gereserveerd. Vijf miljoen in de Reserve Duurzaamheid en 15 miljoen in de Reserve Sociale Zaken. Daarnaast ook nog 15 miljoen euro in de Reserve Grootschalige Investeringen. Die 15 miljoen is geoormerkt voor de Spoorzone i.c. het Van Gend en Loosterrein en dient om bij de provincie co-financiering te krijgen voor de T-Dome. 

Verder geven we ook nog eens een bouwhal weg voor de Carnaval (ruim 3 miljoen) en wordt het Deprezgebouw op het NS-terrein voor miljoenen gerestaureerd (500.000 uit de Essentgelden). De Hall of Fame krijgt  2,5 miljoen en er is een Reserve Essent van 47 miljoen euro én een Reserve van 147 miljoen euro, die op eeuwigdurende rente staat ter compensatie van het weggevallen dividend.

Over de grond- en gebouwenexploitatie (100 miljoen euro per jaar) krijgen we nu geen gegevens, wat natuurlijk zeer merkwaardig is, daar dit de grootste post is van de hele gemeentelijke begroting. We hebben 250 gebouwen (meest woningen en garages) in eigendom, die allemaal voor heel weinig geld anti-kraak verhuurd worden (ca. 120 euro per maand voor een vrijstaande woning!) Als we de woningen gaan verkopen of structureel gaan verhuren, dan levert dat behoorlijk wat geld op.

Met al die Reserves moet je toch wat kunnen, dunkt mij. En als we een groot aantal antikraakwoningen verkopen levert dat een fors bedrag op om de begroting de komende jaren sluitend te maken. Door efficiënter te werken kan er nog flink wat winst behaald worden.

 

Dan hoeven wet de OZB niet drastisch te verhogen. Dat treft overigens alleen de huiseigenaren en dat op zich is al onredelijk. En de wijk- en buurthuizen, die een zo belangrijke functie vervullen, hoeven ook niet dicht. Het beheer en onderhoud daarvan zou overigens ook nog bij de woningcorporaties ondergebracht kunnen worden. Onze culturele voorzieningen kunnen dan op peil blijven. Geen sluiting van Schouwburg, Concertzaal en andere grote podia. Wel de T-parade (100.000 euro) afschaffen of onderbrengen bij Carnaval. En de autoloze zondag (70.000 euro) en andere Tilburg Trakteert feestjes afschaffen. Dat is allemaal luxe en kan geschrapt worden. Het festival van het Levenslied wel behouden evenals Tilburg Ten Miles. En verder bezuinigen op ontwikkelingshulp (500.000) en integratie (kost 1,7 miljoen euro per jaar en levert nauwelijks iets op).En zo zijn er nog wel meer uitgaven, die nergens toe geleid hebben. Wat ons betreft kan er eens flink de bezem door en zijn de bezuinigingen voor een gedeelte wel op te vangen binnen de bestaande begroting.

Loes Dielissen Tilburgse Volkspartij (TVP)

Alle berichten van deze auteur

Reacties

Eén reactie op “Bezuinigingen en Tilburgse Essentgelden.”

  1. ruevert avatar
    ruevert

    Loes,
    ik zal niet op je stemmen, maar je hebt wel de essentie geraakt. Duidelijkheid, openheid in de geldstromen die er binnen dit dorp spelen. Geen spielerei meer met de stokpaardjes van de diverse politieke partijen die alleen maar geld kosten en navenant niets opleveren voor de meerderheid van de Tilburgse bevolking.