Geplaatst

STOP DE GELDSMIJTERIJ

Ons Tilburg moet weer eerlijk en helder bestuurd worden.

Bezuinigen? Er komt wat op ons af! Met dank aan de bestuurders van Tilburg, die er de afgelopen jaren een zootje van maakten. Ze hebben er allemaal aan meegewerkt. De PvdA, CDA en Groen Links tot mei 2008 en daarna PvdA, Groen Links, VVD en SP. Tilburg heeft nieuwe rekenmeesters nodig en de Tilburgse Volkspartij heeft die in huis. De hele bezuinigingsactie biedt ook kansen. Er kan eens flink de bezem door. Wij willen niet bezuinigen op antiverloederingsmaatregelen (graffiti, overlast, hondenpoep, rommel op straat, struikelstoepen etc.) maar wel op draaiende huizen, verminkte kruiswegen en prestigeobjecten. En geen belastingen verhogen, we betalen al genoeg. 

Wij willen wel geld weghalen bij “Duurzaamheid”. Daar is een reservepot voor gemaakt, afkomstig uit de miljoenen van Essent, van 5 miljoen euro. Eerst maar eens andere zaken regelen, zoals zorg en veiligheid, in plaats van dure gesubsidieerde en uit belastinggeld betaalde windmolens en zonnepanelen. Het verbeteren van de kades van het Wilhelminakanaal én verbreding daarvan kost bij elkaar zo’n 70 miljoen euro. Als we dat nu eens laten vallen? Dat zijn posten die er toe doen! En in het gemeentehuis kan het allemaal wel wat soberder en efficiënter. Minder denkers en meer doeners, als het aan ons ligt. Het hele subsidiebeleid (80 miljoen euro per jaar) moet op de schop. Geen kaasschaafmethode, maar echt schrappen. De gemeenteraad moet meer controlemogelijkheden krijgen op de subsidies. En dat de verhuizing en tijdelijke huisvesting van de Moskee aan de Stedekestraat met gemeenschapsgeld (300.000 euro) wordt betaald, vinden wij belachelijk. Eigen broek ophouden, vinden wij. Datzelfde geldt voor ontwikkelingshulp (één miljoen per jaar) en allerlei multicultisubsidies.

Oh ja, er ligt ook nog (uit de Essentmiljoenen) 15 miljoen euro op de plank voor "Sociale Zaken" en 15 miljoen euro is geoormerkt voor de Spoorzone (terwijl daar al 30 miljoen euro voor gereserveerd was). Kijk, zo maak je de stad wel arm!

De economische crisis biedt ook kansen. Dan kan eens flink de bezem door de begroting en is het afgelopen met de geldsmijterij van de coalitiepartijen.

Alle berichten van deze auteur