Geplaatst

Bouwhalgebral; Möller kan beter gemeente een persberichtje laten schrijven

In verkiezingstijd is het een publiek geheim, dat wethouders, die tevens lijsttrekker zijn voor hun partij, elk wat cadeautjes voor zichzelf bedingen. Daar maken ze samen afspraakjes over. Allemaal een keer in het nieuws, op kosten van de gemeenschap. Gebruikelijk is, dat de afdeling persvoorlichting van de gemeente mooie stukjes schrijft voor die politici. Hoeven ze dus niet zelf te doen en ook niet te betalen. Maar "wethouder" Möller wilde zo graag ook zelf iets schrijven, natuurlijk met de bedoeling om te scoren. Waarschijnlijk heeft hij het zelf niet door, dat hij aan het brallen is geslagen. Zoek de fout/tegenstelling in onderstaand bericht! Wat blijkt uit deze mail nog meer? Wel, dat sommige leden van de raad wel (vertrouwelijk) worden ingelicht en anderen niet. Immers wij weten niks over eerder gezonden mails en wat daaraan vertrouwelijk zou zijn. Möller beschuldigt zich aan datgene wat de VVD, voor zij zelf op het pluche ging zitten, met krachttermen verdedigde. Namelijk het onthouden van informatie aan de voltallige raad. Onderstaand de volledige mail van Möller.

Collega’s,
 
In aanvulling op de mail van vanochtend wil ik u het volgende melden. Goed nieuws over de bouwhal! De Stichting Bouwhal heeft zojuist een overeenkomst getekend met ontbindende voorwaarde van goedkeuring door de raad.  Vanmorgen heb ik u nog medegedeeld dat de overeenkomst over de nieuwe bouwhal pas getekend zou worden als er geen voorbehoud omtrent financiering meer zou zijn. Voor mij geheel onverwacht is vanmiddag om 17:00 een overeenkomst gesloten waarin de Stichting Bouwhal met de verkopende partij een overeenkomst heeft getekend waarin wel een voorbehoud van goedkeuring door de raad is opgenomen. Derhalve dient het dan ook geen belang meer de vertrouwelijkheid te handhaven. Nog steeds is echter uw toestemming via parafenbesluit benodigd zoals vanochtend aan u is gemaild.
 
Het pand is gelegen aan de Ledeboerstraat 5 in Tilburg en is geheel van steen en heeft daardoor lage onderhoudskosten. De aankoopprijs is 2,3 miljoen (incl overdrachtsbelasting). Er moet nog het nodige verbouwd worden waaronder de aanleg van een sprinklerinstallatie. Door de zelfwerkzaamheid van de Stichting zal alles binnen het door u vastgestelde budget van 3,5 miljoen blijven.
 
Voor de volledigheid: het blijft dus van belang dat het parafenbesluit zoals gemaild vanochtend wordt uitgevoerd.
 
Met vriendelijke groet,
Joost  Möller 
 

Alle berichten van deze auteur