Geplaatst

Wat de TVP betreft géén onderscheid tussen kerken en moskeeën! Elk moet zijn eigen broek ophouden en verkapte subsidies zijn helemaal uit den boze! Daarom is de bijdrage op deze site van Tine vd Weyer(PvdA) wel erg naïef. Natuurlijk mag zij opkomen voor haar eigen doelgroep, maar haar beweringen, dat er niks aan de hand is met de geldstromen naar de Marrokaanse moskee aan de Academielaan zijn niet juist! Waarom moest Jan Hamming in oktober 2007 anders de coalitiepartijen af om "draagvlak" te vinden voor de besluitvorming en financiering van de verhuizing van de Moskee aan de Stedekestraat naar de Academielaan?
De antwoorden van het college zijn "flutantwoorden" en dat weet Tine ook. Waar is bijvoorbeeld de bijlage, waar tot 2x toe verwezen wordt? En de energiekostendoorberekening? Vanaf 1 oktober 2007 huurt de gemeente van de UvT voor 50.000 euro per jaar. Met ingang van 15 maart 2008 huurt de Moskee van de gemeente voor 30.000 euro per jaar. Het is nu twee jaar later, 2010!! En dan nog geen eindafrekening? Ha, ha, geen enkele energieleverancier werkt zo traag als het om rekeningen gaat. En dan nog het volgende: de TVP heeft per informele email reeds op 18 december vorig jaar de vragen gesteld. Normaal kan dit ambtelijk afgewerkt worden. Nee, kregen wij als antwoord, de antwoorden op de informele vragen moeten door het college vastgesteld worden. Waarom? Beetje lastige vragen? Toen hebben wij er maar officiële vragen van gemaakt, ook om ze in de openbaarheid te brengen. Omdat het "flutantwoorden" zijn, zijn wij wel genoodzaakt vervolgvragen te stellen en als die beantwoord worden binnen de gestelde termijn van vier weken, komen die antwoorden juist, reken maar uit, ná de verkiezingen en Jan Hamming en zijn club kunnen weer opgelucht adem halen. Want dit "foutje, bedankt" zal hem in de verkiezingstrijd niet dwars zitten, denk hij……………………