Geplaatst

kandidaten en programma TVP

Ondanks de bar en boze weersomstandigheden (heel veel sneeuw) is toch nog een deel van de TVP-aanhang naar de vergadering kunnen komen. In een prettige en constructieve sfeer is het programma + kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen van 2010 vastgesteld.

 

“Meer dan beloven”, 

een eerlijk, helder en

realistisch verkiezingsprogramma.

De algemene ledenvergadering van de Tilburgse Volkspartij (TVP) heeft het verkiezingsprogramma voor de periode 2010 – 2014 vastgesteld. Onder aanvoering van Loes Dielissen zal dat programma de komende maanden door dertig kandidaten uitgedragen worden. De TVP zal zich vooral inzetten voor een klantvriendelijk én klantgericht gemeentebestuur met als uitgangspunt dat de gemeente er voor de burger is en niet andersom. Zorg, wonen en welzijn met extra aandacht voor de vergrijzing vraagt de komende vier jaar meer inzet. Een veilige leefomgeving, waar overlast en verloedering hard wordt aangepakt, vormt voor de TVP ook prioriteit. Drugs moeten de stad uit en respect voor Mens, Dier en Natuur is voor de TVP vanzelfsprekend.

In een aantal onderdelen is de TVP onderscheidend van andere partijen. Zo zullen subsidies niet langer vanzelfsprekend zijn, maar verdiend moeten worden. Subsidies voor gemeentelijke ontwikkelingshulp worden minimaal gehalveerd. De T-parade/optocht wordt afgeschaft. Moskeeën krijgen geen geld meer en moeten net als de kerken, hun eigen broek ophouden. In Tilburg komt geen asielzoekerscentrum en allochtone organisaties krijgen alleen subsidie als hun activiteiten gericht zijn op integratie. Boeken lenen bij de bibliotheek wordt gratis.

De haalbaarheid van een nieuw voetbalstadion voor Willem II wordt onderzocht. De beoogde locatie is  tussen Tilburg Noord en De Efteling, daar waar de Mall gepland was. Dat stadion kan dan samen met RKC Waalwijk gebruikt worden.

Het wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs blijft hard nodig. Alle taxi’s krijgen een ontheffing om op de busbaan te rijden. Dat zal de wachttijden voor deeltaxi’s zeker bekorten. De vastgeroeste ontwikkelingen rondom de Westermarkt moeten worden vlotgetrokken. De parkeertarieven worden op zon- en feestdagen en na sluitingstijd van de winkels flexibel. De thans foeilelijke en verkeersonvriendelijke Koestraat wordt heringericht (stoep/straat/stoep). Geen betaald parkeren bij wijkwinkelcentra en er komen meer openbare toiletten in de binnenstad.

Als het aan de TVP ligt komt er voor jonge kinderen een avondklok en worden de toegangsleeftijden voor de horeca gekoppeld aan de sluitingstijden.

Ook wil de TVP extra aandacht voor dierenwelzijn. Daarvoor moet binnen de gemeente één aanspreekpunt komen. Het nieuwe asiel wordt prachtig, maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Het ondergronds inzamelen van afval wordt vanuit de binnenstad uitgerold over het gehele gebied binnen de ringbanen. 

Voor Berkel-Enschot, Udenhout en de Reeshof heeft de TVP speciale aandacht. Freek van Klaarwater is op nummer 4 verkiesbaar voor Udenhout en lijsttrekker Loes Dielissen is zelf woonachtig in Berkel-Enschot. De vestiging van een particulier Zorghotel in het oude gemeentehuis van Berkel-Enschot wordt gefaciliteerd en er komt een langzaamverkeertunnel onder de N65 ter hoogte van Lei Ping. In Tilburg Noord Oost moet volgens de TVP een overdekt zwembad komen. Een goede en tijdige ontsluiting van de Overhoeken is voor de TVP een vanzelfsprekendheid. Een goede verkeersontsluiting en meer voorzieningen blijven voor de Reeshof bovenaan het wensenlijstje staan.

Geld om dit alles te realiseren moet volgens de TVP gevonden worden in bezuinigingen op het gemeentelijk apparaat én op Sociale Zaken maar zeker niet in het verhogen van de belastingen.

 

En dan nu de volledige kandidatenlijst

1)   Loes Dielissen               Berkel-Enschot

2)   Camiel Seij                   Tilburg Armhoef

3)   Frans van Dommelen      Tilburg Centrum

4)   Freek van Klaarwater     Udenhout

5)   Ton Rijnen                   Tilburg Zorgvlied

6)   Han Gulikers                 Tilburg Armhoef

7)   Corin Sweegers             Tilburg Moerenburg

8)   Paul de Kousemaeker      Tilburg Groenewoud

9)   Edward Tolkamp             Tilburg   De Blaak

10) Wil van Keulen                 Berkel-Enschot

11) Liesbeth van Oekelen        Tilburg Reeshof

12) Henk Veltmeijer               Tilburg Hasselt

13) Susan Hendriks                Goirle

14) Pierre van Loon               Tilburg West

15) Louis Meijs                     Tilburg Centrum

16) Ko Koolwijk                     Udenhout

17) Piet Vromans                  Berkel-Enschot

18) Henk Ewoldt                   Tilburg Centrum

19) Jack van Gulik                 Tilburg Centrum

20) Ingrid Sweegers             Tilburg Stuyvesant

21) Armando Hoogervorst      Tilburg Centrum

22) Frans van Groeninge       Tilburg Reeshof

23) Jeannette Wolfs             Berkel-Enschot

24) Rinus van der Loo           Berkel-Enschot

25) Ad van Laarhoven          Tilburg Noord

26) Ria Vissers                    Tilburg Zuid

27) Egbert Kuijpers              Tilburg Wandelbos

28) Marcel Voskens              Tilburg Reeshof

29) Rien Brooijmans              Udenhout

30) Mariette Laugemann       Tilburg St. Anna                       

 

 

Alle berichten van deze auteur