Geplaatst

TVP vergadert 17 december over programma én kandidatenlijst

Enkele belangrijke programmapunten zijn:

Een andere manier van omgaan met de burgers, klantvriendelijk én klantgericht

Zorg, wonen en welzijn met extra aandacht voor de vergrijzing.

Een veilige leefomgeving; overlast en verloedering (graffiti) hard aanpakken

Wegwerken van achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en trottoirs

Respect voor Mens, Dier en Natuur

Het volledige programma inclusief de overige speerpunten wordt op 17 december a.s. officieel door de ledenvergadering vastgesteld. Een paar zaken springen er duidelijk uit. Zoals het instellen van een avondklok voor jonge kinderen. Voor de horeca worden toegangsleeftijden gekoppeld aan sluitingstijden. Alle taxi’s krijgen ontheffing om op de busbaan te rijden, waardoor de deeltaxi’s beter op tijd kunnen rijden. De tarieven worden flexibel en gereduceerd voor parkeren na sluitingstijd van de winkels en op zon- en feestdagen. De thans foeilelijke Koestraat wordt heringericht (stoep-straat-stoep). Er komt een onderzoek naar het verplaatsen van het Willem II stadion naar de plaats van de vroegere Mall. En er komt een langzaamverkeertunnel onder de N65 tussen Udenhout en Oisterwijk.

De nummers één tot en met tien van de lijst worden ingenomen door respectievelijk Loes Dielissen, Camiel Seij en Frans van Dommelen, op vier Freek van Klaarwater (Udenhout), Ton Rijnen (5), Han Gulikers (6), Henk van Valen (7), Corin Sweegers (8), Paul de Kousenmaeker (9) en Edward Tolkamp op tien.

Namens bestuur en programmacommissie, Loes Dielissen

Alle berichten van deze auteur