Geplaatst

Waar moet een goede website aan voldoen? Die vraag valt niet eensluidend te beantwoorden en is afhankelijk van het product, dat je wilt verkopen. Een politieke partij verkoopt haar product in beginsel alleen bij nieuwe verkiezingen. Tot het moment, dat de nieuwe raad aantreedt, in maart 2010 dus, is het verkiezingsprogramma van de periode 2006 tot 2010 leidend. Dat er tussentijds nieuwe inzichten ontstaan is onvermijdelijk, maar die mogen natuurlijk niet leiden tot volledig afwijkende of tegenovergestelde gedachten. Dat zou immers kiezersbedrog zijn. 

Totdat het nieuwe programma + kandidatenlijst van de TVP door de ledenvergadering (op 17 december a.s.) is goedgekeurd en vastgesteld blijven de "oude" gegevens nog op de site staan. Immers, zeker tot dat moment is het oude programma leidend en samen met de verantwoording over de periode 2006 – 2010 (staat inmiddels ook op de site!) vormen deze "oude gegevens" de mogelijkheid voor de kritische lezer om te beoordelen of wij de afgelopen bestuursperiode ook gedaan hebben wat wij beloofd hebben. Een dergelijke controleerbare verantwoording voorkomt kiezersbedrog en zou op elke partijwebsite te lezen moeten zijn.

Loes Dielissen, fractievoorzitter TVP