Geplaatst

De raadsvergadering van woensdag 21 oktober 09, waarin het bestuur van Tilburg verantwoording moest afleggen over de investeringen in het Midi-theater, werd door velen aangegrepen om uitsluitend de positie van burgemeester Vreeman ter discussie te stellen. Geen zuivere discussie, die voor een groot deel al afgelopen week via de diverse media is gevoerd. Onderstaand treft u de volledige eerste termijn aan van de TVP. Wij vonden, dat burgemeester Vreeman een sterk verweer had en hebben dat betrokken bij onze besluitvorming. Een motie van wantrouwen haalde het met 24 stemmen tegen en 15 stemmen voor niet. Wel werd een motie aangenomen om in overleg met de Commissaris van de Koningin (de Tilburger Wim van de Donk) de ontstane situatie te bespreken. En dat er eens eerlijk en goed met elkaar gepraat gaat worden, raad én college dus, is in Tilburg hard nodig. Overigens heeft de TVP ook deze motie van SP en VVD niet gesteund vanwege de gestelde overwegingen, die, kortgezegd, alleen het handelen van de burgemeester afkeurden. Dat is te kort door de bocht.

Het is alsof ik in een slechte film terecht ben gekomen.

Een flashback naar 2004 leert, dat het jaar van aanstelling van burgemeester Vreeman en tevens het geboortejaar van de Tilburgse Volkspartij een turbulent jaar was. Geert Naaijkens, de toenmalige fractievoorzitter van de VVD, ging daar in zijn afscheidsrede op in. In ruil voor een stem op Ruud Vreeman en niet op CDA-kandidaat Doekle Terpstra, zou de PvdA ex-VVD wethouder René van Diessen na de verkiezingen van 2006 weer in het zadel helpen en daarmee de VVD een plaats in het college. Van die afspraak is natuurlijk niets terecht gekomen en dat is maar goed ook! Handjeklap om posities, is wat de TVP betreft uit den boze. Al met al een moeizame start voor dhr. Vreeman: een gefrustreerde VVD-fractie, die haar heil voornamelijk zoekt bij de SP en na de verkiezingen van 2006 ook bij stoorzender Smolders.  Het is mij een raadsel, hoe burgemeester Vreeman het in dit politieke klimaat zo lang volhoudt in Tilburg. En, over het algemeen genomen, dat ook goed doet. Misschien ligt het wel aan zijn charmante vrouw Ronny, die altijd en overal vriendelijk aanwezig is.

Een tweede flashback. In het laatste Fijnautrapport over de veiligheid in Tilburg staat letterlijk,  dat de onveiligheid in de jaren 1997 – 2002 sterk is toegenomen. En laat dat nu precies de periode zijn, dat Stekelenburg burgemeester was van Tilburg! Het onderwerp veiligheid is door onze burgemeester straf ter hand genomen. Op dat punt, Vz. chapeau voor onze burgemeester. Maar ja, ik zou geen fractievoorzitter van de TVP zijn, als ik niet ook een kritisch geluid richting burgemeester  laat horen, maar ook naar het voltallig college. Fout vinden wij het doordrammen van allerlei kunst-en cultuurprojecten. Het subsidiëren van een moskee onder het mom van veiligheid, de vele reisjes naar buitenlandse oorden. En last but not least: de verbouwing van het Midi-theater.  Een overschrijding van uiteindelijk 1,9 miljoen euro op een budget van vijf is ruim 26%. Het niet informeren van de raad over kostenoverschrijdingen reken ik het voltallig college van B&W aan. Of de overschrijding op enig moment 250.00 euro, 500.000 of één miljoen euro bedroeg, doet er niet toe. In september 2008 is het voltallig college op de hoogte van een zekere kostenoverschrijding en had het de plicht dit te melden aan de raad. Zeker is, dat in september 2008 ook de fractievoorzitters van de VVD én van de PvdA op de hoogte waren van een zekere kostenoverschrijding Ook zij hebben gezwegen. …. en gefaald.  Ook de rol van Jan Hamming tijdens de flierefluitercoalitieonderhandelingen in mei 2008 is verbijsterend geweest. Hij trok mogelijke coalitiepartners over de streep, door in het akkoord een subsidie van de provincie in het vooruitzicht te stellen van 2,5 miljoen, terwijl hij wist, dat die subsidie niet bedoeld was voor het Midi-theater. Fout op fout op fout, dus.

Mag je daarmee, zoals de afgelopen dagen via de media is gebeurd, de democratie overboord gooien en iemand veroordelen zonder wederhoor. Nee dus. De TVP is al lang blij, dat er geen sprake is van corruptie, althans niet van ambtenaren, noch van het college. Ook heeft er niemand zijn eigen zakken zitten vullen. De hele situatie is te wijten aan de slappe knieën van dit stadsbestuur te weten, van de burgemeester, van het voltallig college én van de fractievoorzitters van de VVD en PvdA in de gemeenteraad.

Bij het aantreden van dit college in mei 2008, wat ik toen een samenraapsel uit het overschot van de raad hebt genoemd, heb ik al mijn twijfels uitgesproken over de betrouwbaarheid daarvan. Jammergenoeg wordt mijn wantrouwen van toen vandaag bevestigd.

Deze slechte film kan naar mijn mening alleen maar beëindigd worden door er een goede afloop aan te geven. Hoe denkt uw voltallig college, de burgemeester én de fractievoorzitters van VVD en PvdA  het vertrouwen naar de Tilburgse bevolking te herstellen? Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden.

Loes Dielissen, fractievoorzitter van de Tilburgse Volkspartij (TVP)