Geplaatst

“genaaide” SP-wethouder

De TVP stelde al eerder vragen over de gang van zaken met betrekking tot de aankoop door de gemeente van de woonboot van wethouder Johan van den Hout (SP) op de kop van de Piushaven. Maandagavond 21 september gaf hij in de commissie Fysiek wel een heel verrassend commentaar! Letterlijk luidde dat: "Ik ben genaaid". Deze platvloerse uitlating vormde voor de TVP, alsmede voor het CDA, meteen aanleiding om dergelijk taalgebruik te veroordelen. ’n Wethouder onwaardig! Helaas konden er van deze wethouder geen excuses af. Kennelijk is het heel gewoon binnen de SP om je op die manier uit te drukken!
De oorzaak zal wel gelegen zijn in het feit, dat officiële en beëdigde taxateurs het zinkend schip van de wethouder op juiste, maar volgens de wethouder te lage, waarde hebben geschat. En dat komt natuurlijk niet in het straatje van de wethouder van pas. Er hangen immers drie dikke hypotheken, gebaseerd op door hem veronderstelde, maar niet reële, waarde om zijn nek. Besluitvorming door het college over de aankoop van de woonboot dient uiterst zorgvuldig en volledig transparant plaats te vinden. Nu het college dat ook voornemens is, komt bij ons meteen de vraag op of de wethouder zich daarom misschien "genaaid" voelt? Binnenkort weten we meer….

Alle berichten van deze auteur