Geplaatst

PvdA hypocriet over Wijkcentrum In de Boomtak

Jan van Esch van de PvdA ziet eindelijk het licht branden! Hij stelde schriftelijke vragen aan het college over sociaal-culturele en maatschappelijke voorzieningen in de Bomenbuurt. Hij wil onder andere uitbreiding van het wijkgebouw In de Boomtak. Is dat even een geluk. Dat willen wij al jaren, maar het college heeft daar steeds geen gehoor aan gegeven. Een paar maanden geleden nog vroegen wij het college in een motie ongeveer hetzelfde, maar kregen nul op rekest. Maar het meest vreemde was en is wel, dat de PvdA toen (en bij eerdere gelegenheden) doodleuk TEGEN stemde. Voor mij is het wel duidelijk: schijnheiligheid ten top. Als bewijs toch nog maar even de motie, waar de PvdA zo hevig tegen stemde.

Motie

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 8 juni 2009 voor de bespreking van de jaarstukken 2008 en vooruitblik 2010

overwegende dat

Het wijkgebouw in de Boomstraat niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Het is oud, te klein en niet toegankelijk voor andersvaliden.

Draagt het college op

de mogelijkheden te verkennen om binnen afzienbare tijd een alternatief te bieden voor het huidige, sterk verouderde wijkgebouw en daartoe voorstellen voor te leggen bij de bespreking van de Begroting 2010.

Namens de Tilburgse Volkspartij (TVP)

Loes Dielissen

 

 

 

Alle berichten van deze auteur