Geplaatst

De TVP en het Waterschap (III)

"Stromend water" en een klok voor het bestuur.

Op 8 januari jl. vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur plaats. We hebben met zijn allen de eed of belofte afgelegd, het dagelijks bestuur is aangewezen en het bestuursakkoord "Stromend water"is aan de Watergraaf en overige leden van het DB aangeboden. Over dat bestuursakkoord is in het voortraject al veel gezegd en het is unaniem door alle partijen ondertekend. Weliswaar met de nodige kanttekeningen van mijn kant, zeker daar waar activiteiten kostenverhogend werken. Je zou dus mogen verwachten, dat zo’n vergadering een formaliteit is. Niet dus. Er werd nogmaals 2,5 u gepraat en herhaald uit het voortraject. Zelfs over huishoudelijke mededelingen vond nog discussie plaats! Volstrekt overbodig in mijn ogen. Mijn commentaar op het bestuursakkoord luidde zeer kort en bondig: "elk beleid, dat kan bijdragen aan een efficiënt en doelmatig waterbeheer kan rekenen op de steun van de TVP".  En in de Rondvraag heb ik gevraagd op het mogelijk was om in de vergaderruimte een grote kolk te hangen zodat wij ons wat discipline op kunnen leggen en de Watergraaf de vergaderingen nog efficiënter kan leiden. Dit voorstel haalde het niet, maar kreeg wel bijval van een aantal aanwezigen. Dan wordt er een werkbezoek geregeld. Twee dagen op stap met het Waterschap vond ik toch echt te veel van het goede, dus ik heb me op vrijdag de 23e in Heeze Leende laten voorlichten over de taken en werkwijze van het Waterschap en onder andere de nieuw meanderende Tongelreep bezocht. Ik moet toegeven een prachtig natuurproject, maar het kost dan ook wat. Zo’n slordige 12 miljoen euro! Op 28 januari volgt dan de eerste "echte" vergadering. Hoewel, toch weer informeel. Er volgt voorlichting over alle waterplannen: Europees, nationaal, provinciaal en regionaal. Een halve meter hoge stapel papier en alleen over het regionale plan hebben wij iets te zeggen. De gemeentelijke plannen zitten hier overigens nog niet bij. Dan eindigt de presentatie met het tonen van een 47 pagina’s tellend full colour document, dat door het Rijk is opgesteld. Deze zogenaamde "Inspraakwijzer" is in het leven geroepen om het de burgers (en organisaties en instellingen) mogelijk te maken een reactie te kunnen geven op al die plannen. Waar zijn we toch mee bezig, zucht ik dan maar weer. Dan nog wat cijfertjes uit de waterschapsbegroting 2009: Uitgaven 86 miljoen euro, Inkomsten 79 miljoen euro. Het tekort wordt uit de Tariefegalisatiereserve gedekt. Deze spaarpot is natuurlijk niet oneindig en dat betekent waarschijnlijk een forse tarievenverhoging in 2013, 2014 en/of 2015. Op voorhand zeggen wij daarover: eerst snijden in eigen vlees en géén verhoging van de tarieven! En dat was het dan weer voor de maand januari. Wordt uiteraard vervolgd!

 

 

Alle berichten van deze auteur