Geplaatst

De Tilburgse Volkspartij en het waterschap (deel I)

Het is gelukt! Dank aan alle kiezers, die op de Tilburgse Volkspartij stemden. Dankzij die 5.500 Tilburgse stemmen is het gelukt om één zetel te bemachtigen in het Algemeen Bestuur van waterschap De Dommel. Via deze site willen wij u periodiek op de hoogte houden van wat er zich zoal afspeelt achter de coulissen van dit functionele orgaan.

Laten we duidelijk zijn. De verkiezingen zijn op een grote mislukking uitgelopen. Slechts een gemiddelde opkomst van zo’n 24%, hoofdzakelijk Water Natuurlijik liefhebbers. Nu is daar niks mis mee, maar de boeren en het bedrijfsleven hebben hun eeuwenlange toppositie moeten prijsgeven aan een nieuwe, door milieufederaties en Natuurmoumenten ondersteunde en gesubsidieerde vereniging, die Water Natuurlijk heet. Deze groene jongens zouden zich wel eens bovenmatig in kunnen gaan zetten voor natuur en natuurontwikkeling waardoor er voor de echte taken van het waterschap te weinig geld overblijft. U begrijpt ’t al, ’t ligt voor de hand dat de tarieven dan zullen stijgen. Uit de stapel papieren, die ik inmiddels ontvangen heb, blijkt, dat het waterschap in 2007 meer dan 80 miljoen euro aan belastingen heeft binnengehaald. Door toename van de bevolking (meer vervuilingseenheden) en hogere WOZ-waarderingen (de hoogte van de ingezetenenomslag is gekoppeld aan de WOZ waarde van uw woning) is het waterschap de afgelopen jaren slapend rijk geworden. En de kerntaken, waterzuivering, beheersingen en beheer en zijn niet navrant toegenomen. Daarmee wil ik maar zeggen: eerst snijden in eigen vlees alvorens de burgers te plagen met de zoveelste verhoging van de tarieven. Dat is namelijk nergens voor nodig. De organisatie heeft bovendien nog genoeg vet op de ribben in de vorm van reserves en voorzieningen. Want ik vergat nog even te vermelden, dat het waterschap over 2007 8,6 miljoen euro winst heeft gemaakt! En over 2006 maar liefst 8.9 miljoen! Er zit dus echt genoeg geld in de pot om de tarieven de komende jaren gelijk te houden of zelfs te verlagen. Afgelopen week zijn de lijsttrekkers bij elkaar geweest om hun standpunten in te brengen voor het nieuw te vormen bestuursaccoord. Ik was daarbij en het geheel onlokte bij mij toch wel een ietwat cynische glimlach. Maar daarover meer in deel 2 van de serie "De TVP en het waterschap."

 Loes Dielissen

Alle berichten van deze auteur

Reacties

6 reacties op “De Tilburgse Volkspartij en het waterschap (deel I)”

 1. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Het water stond je zeker tot aan de lippen in Tilburg.

  Wellicht kun je Rita ook helpen want die is langzaam aan het verzuipen !!

 2. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Ja, moet je ook netjes blijven en soms een garpje maken dat kan Loesje denk ik waarderen !!

  By the way
  Ik een verhouding met Loes
  Die heeft Rita toch al en ik denk niet dat ze op mij zit te wachten na mijn reacties over emanciaptie etc bij het onderwerp meedoen.

  Ik vind Ruud van D66 veel aardiger !!!

 3. veerle avatar
  veerle

  Eerste levensvoorwaarden als water en fysieke veiligheid moeten niet in handen zijn van niet of nauwelijks democratisch gecontroleerde aparte organen als de waterschappen. Er moet vooral een goede verbinding zijn tussen volksvertegenwoordigers en de mensen die ze vertegenwoordigen. Dat is in de waterschapsbesturen heel moeilijk. De waterschappen moeten ook geen politiek orgaan worden. De verkiezingen voor de waterschappen zijn niet populair en de deelname van politieke partijen kan die verkiezingen aantrekkelijker maken, maar dus ook partijpolitieker, en dat is ongewenst. In tegenstelling tot gemeenten en provincies zijn de waterschappen geen politiek bestuur. Zij hebben vooral uitvoerende taken, en dat moet ook zo blijven. Als het gaat om politieke beslissingen, zijn vooral de provincies aan het woord. Zij stellen een waterbeleidsplan op en houden toezicht op de waterschappen. Provincies bemoeien zich ook met het grondwater, het oppervlaktewater en het drinkwater. Staatssecretaris Huizinga heeft in de Eerste Kamer op aandringen van de SP toegezegd dat er na de verkiezingen van november een uitgebreide evaluatie komt. Op basis daarvan wordt besloten hoe het verder moet met de waterschappen.
  Waterschappen zijn een uitvoerend en geen algemeen bestuur. Wat ons betreft dus: De bevoegdheden van de waterschappen onderbrengen bij de provincies. Behalve de SP lijken ook PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP hiervoor te voelen. Verkiezingen voor de provincies zijn ook niet populair, maar dit is wel de juiste plek om besluiten te nemen over het waterbeheer. Wat vindt Rita er eigenlijk van, Loes? Vindt ze hier eigenlijk wel wat van? Of is het ook hier weer gebakken lucht, eh, water?

 4. Gert avatar
  Gert

  @ Veerle,

  Een ambtenarenapparaat onder direct politiek gezag, zoals bijvoorbeeld Tilburg werkt nog minder. Ik daag je uit het tegendeel te bewijzen.

  Met vriendelijke groet,

  Gert

 5. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Beste Veerle, als je je de moeite zou getroosten om de nationale politiek bij te houden zou je precies weten hoe Rita Verdonk denkt over de waterschapsverkiezingen. Was het niet ToN, die kamervragen stelde over deze geldverslindende hobby van een aantal hobbyisten? Ook de stellingname van de PvdA binnen De Dommel zal je verbazen! Wij, de Tilburgse Volkspartij, verkondigen niet anders dan v

 6. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  @Veerle
  Ik heb Rita vorige week in de Kamer iets horen zeggen wat leek op “Waterschappen? Heel belangrijk! Moeten we houden! Waterschapsverkiezingen? Niet meer doen!” Als Rita dus haar zin had gekregen, was Loes nooit in het bestuur van De Dommel terechtgekomen… 😉
  P.S: Overigens juich ik het wel toe als Loes er op TilburgZ inderdaad in slaagt om ons burgers een kijkje achter de schermen van het waterschap te geven!