Geplaatst

Over De Vijfsprong en de betrouwbaarheid van de Tilburgse Politiek

Meer dan 2 jaar wordt er gesproken over De Vijfsprong: een sfeervol en charmant pleintje met daarop een prachtige boom in de binnenstad van Tilburg, dat moet wijken voor de zogenaamde "uniforme" herinrichting van de binnenstad. De TVP stelde er officiële vragen over, verzocht samen met de SP om een interpellatiedebat in de Raad van 05 februari 2007, de commissie Fysiek vergaderde erover op 26 juni 2007, de omwonenden hebben zich jarenlang – terecht –  met hand en tand verzet. Het droevige resultaat is heden bekend geworden: Vandaag, om 0.400 u middernacht is de alles bepalende boom geveld! Een laffe en stiekeme daad, die een gemeente onwaardig is!

De boom is gekapt, er rest niets meer dan een stronk, die ook nog verwijderd zal worden. Daardoor zal het het pleintje eindelijk de gewenste uitstraling krijgen, welke door een zich zelf op de borst kloppende stadsarchitect samen met een aantal externe ontwerpers bedacht is. Maar wie wil deze verminking van dit karakteristieke stadsbeeld nu eigenlijk? De omwonenden niet in ieder geval. Zij hebben zich meermaals uitgesproken tegen de herinrichting. De passanten dan? De bezoekers van het onder de boom uitgestalde terras? De monumentencommisie? Alle andere Tilburgers dan? Ik durf met zekerheid te zeggen, dat geen van deze groepen personen blij zijn met de kap van de boom. En dan druk ik me wellicht nog zwak uit! Wie is er wel blij mee dan? Kennelijk een meerderheid van de politiek, die in de commissie fysiek van 260607 accoord ging met model 2: omhakken die boom, een nieuwe boom planten, een grote lichtmast plaatsen en de bestrating aanpassen zoals overal in binnenstad-west het geval is. 

Helaas is door het stemgedrag van de politiek in de commissie fysiek van juni 2007 het lot van De Vijfsprong bezegeld: model 2 kreeg een meerderheid van stemmen: alle partijen waren voorstander van variant 2 met uitzondering van de TVP en de SP. 

Het meest treurig is nu wel de houding van de SP. Toenmalig raadslid Paul Huijgen was fel tegen de collegevariant en streed samen met de TVP voor variant 3 wat inhield: handhaaf de bestaande toestand. En wat doet dezelfde Paul Huijgen nu als wethouder? Die kijkt samen met collegawethouder Johan van den Hout gluiperig de andere kant op. Met Veerle Slegers aan het hoofd maakt de SP-fractie in commissie en Raad blunder op blunder. De fractie zou nu een deel van haar geloofwaardigheid kunnen herstellen door vast te houden aan het eerder ingenomen standpunt. Dat helpt de boom op De Vijfsprong niet meer, maar behoedt Tilburg voor nog meer bestuurlijke dwaling. Rest dus maar één ding: wegsturen die twee driekwartwethouders en vervangen door bekwame en vooral geloofwaardige personen. En voor de goed orde: het bij de Mall gebruikte tovermiddel "referendum" zal hier niet werken: de boom zal er niet van herrijzen en de algemene verontwaardiging in de stad zal er niet mee weggenomen kunnen worden. Dus SP-fractie toon uw moed en neem uw verantwoordelijkheid! Haal de rode tomaten maar vast voor de dag!

 

 

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

46 reacties op “Over De Vijfsprong en de betrouwbaarheid van de Tilburgse Politiek”

 1. amakkermans avatar
  amakkermans

  Wie er wel blij mee is?
  Firma Stoffel!
  Hebben ze straks een mooi terras in een, ooit eens beschermde, Engelse tuin.

 2. try avatar
  try

  We zullen eens zien of de verantwoordelijken ‘ballen’ hebben! Ik denk dat ik het antwoord nu al weet.
  PVDA en SP bedrijven laffe en achterbakse politiek. Paul Huijgen zal wel aan accuut geheugenverlies lijden en Hamming blijft gewoon dom kijken.
  Tijd om afscheid te nemen van dit tragische duo.

  Ton Rijnen

 3. arjen avatar
  arjen

  De LST vond het helemaal niet nodig om de Vijfsprong te herinrichten, gelet op de vele ontwikkelingen in de binnenstad, wilde zo min mogelijk veranderen en is afgestapt van model 2 na de bewoners en monumentencommissie gehoord te hebben.

 4. resch avatar
  resch

  Loes,

  Hoe kan je suggereren dat D66 zich niet duidelijk heeft uitgesproken voor behoud van de Vijfsprong?

  Hierbij in chronologische volgorde onze bijdragen in de debatten van de voorbije jaren:

  Oktober 2006
  D66 vraagt wat het onderzoek en het boekje over de Vijfsprong gekost hebben. De spreker stelt voor de Vijfsprong te laten zoals deze is.

  Juli 2007
  D66 vindt het zwaar wegen dat de mening van de bewoners wordt genegeerd. Spreker is voor levendigheid in het centrum. Spreker stelt voor de horeca naar de 'Spoorboulevard' te verplaatsen. Er komen veel fietsers vanuit allerlei straten samen op het plein, het is een
  druk fietspunt. Er moeten dus niet meer terrassen bijkomen, want dan kunnen er geen fietsers meer langs. Het negatieve advies van de Monumentencommissie moet gerespecteerd worden. Het historische plein moet blijven zoals het is.
  Het enige wat nodig is, is herbestrating. Spreker steunt het plan van het college niet.
  2e termijn:
  D66 vindt de volgorde van eerst uniformiteit en daarna pas eigenheid niet juist. De hele herinrichting van het plein is niet nodig, behalve het aanpassen van de bestrating.

  Mei 2008
  Het behoud van de Vijfsprong zal D66 steunen.

  Laat niets aan duidelijkheid over!

  Ruud

 5. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Beste Arjen Roos van de LST,
  Wanneer hebben jullie die ommezwaai dan kenbaar gemaakt? Wanneer hebben jullie de monumentencommissie gehoord? Wat er ook van zei: besluiten worden IN de vergadering genomen en niet daarbuiten!! En achteraf terugkomen op een foute beslissing mag natuurlijk altijd, maar het komt bij jouw partij wel verdacht veel voor!

 6. arjen avatar
  arjen

  En verder pleitte in de commissie fysiek ons raadslid Peter vd Hoven voor het opvolgen van het advies van de Monumentencommissie! Luister naar: commissie Fysiek van 26-07-07http://www.smolderstilburg.nl/filmpjes/com

 7. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  De SP valt eindelijk door de mand met deze unanieme ondersteuning van de nachtelijke kap. Mevrouwtje Slegers zal Hamming wel eens even streng toespreken en mogelijk krijgt Jantje strafregels mee naar huis. Het enigste wat de SP sinds in het college heeft gedaan is afgeven aan het CDA, LST en de TVP en verder horen ze allerlei klokken luiden maar de klepels zijn ze nog steeds aan het zoeken.

  Advies van mij aan Veerle. Terug naar Eindhoven en de belangrijke bestuurlijke zaken overlaten aan echte Tilburgers.

 8. veerle avatar
  veerle

  @burgermannetje: Jij bent echt een burgermannetje, h

 9. avatar
  Anoniem

  Wat is er mis met een burgermannetje Veerle? Ik bespeur daar toch geen denegrerend ondertoontje tegen een gewoon burgermannetje h

 10. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Het is meneer Burgermannetje voor jou mevrouw het Gemeenteraadslid.

  Nu heb je je mondje wel klaar als je terechte en onderbouwde kritiek over je heen krijgt, maar vorige week toen je eigen partijgenoten Paul en Johan unaniem instemden met de kap van de bekendste esdoorn van het westelijk halfrond heb ik je niet gehoord en heb je ze ter verantwoording geroepen. Of zijn beide heren te druk met het strafwerk bezig wat ze van je hebben gekregen.

  PS. Heeft Jantje Hamming zijn strafwerk trouwens al ingeleverd.

 11. Veerle avatar
  Veerle

  @Burgermannetje: Zodra jij ervan blijk geeft de echte feiten te kennen en te begrijpen,

 12. Veerle avatar
  Veerle

  @Loes: Je zegt zelf: Een meerderheid van de raad wilde variant 2, met uitzondering van TVP en SP. De SP is niet van standpunt veranderd. En heeft zich stevig tegen de nachtelijke kap uitgesproken, is vrijdagochtend bij de demonstratie voor het stadhuis geweest en 's middags bij de culturele manifestatie. Wat de SP ook doet: Een raadsmeerderheid accepteren. Dat heet democratie.

 13. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Beste Veerle, kennelijk heb ik de boodschap niet goed genoeg overgebracht! Het gaat hier om het stemgedrag van de toenmalig SP-raadsleden versus het stemgedrag van exact dezelfde lieden, die nu in het college zitten. Het pluche verleidt kennelijk tot rare sprongen!

 14. Veerle avatar
  Veerle

  Oubollige en volksmennerige clich

 15. try avatar
  try

  De meerderheid van alle Tilburgers had de boom willen behouden Veerle, dat is pas democratie!
  Maar wat ik me afvraag; als de SP zo tegen deze wijze van handelen is, waarom roepen jullie Hamming dan niet ter verantwoording en geven jullie hem namens de hele bevolking eens een flinke veeg uit de pan? Iedereen is verontwaardigd dat Hamming zo gehandeld heeft, dus het lijkt me raar dat hij er zo mee weg komt.
  En nu weer niet gaan roepen dat het een collegebesluit is, dat weten wel.

 16. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Misschien wel goed om er op te wijzen dat de verontwaardiging niet alleen de kap van de esdoorn betreft- die conclusie zou je bijna trekken als je af gaat op de rare berichtgeving in het Brabants Dagblad- maar ook de voorgenomen ‘reorganisatie’ van het plantsoen zien nogal wat mensen niet zitten. Om het nog breder te trekken: er is onvrede over de manier waarop de gemeente omgaat met stadsnatuur. Telkens wordt groen opgeofferd voor nieuwe projecten. De gemeente beweert dan dat het niet om waardevol groen gaat, ‘want het staat niet geregistreerd’. Dit lijkt wel een bewust gekozen strategie om ‘gewoon’ door te kunnen bouwen. Kijk wat er nu gebeurt bij de Bokhamer: In wat ooit de ‘groene long’ van de stad werd genoemd moet nu zo ongeveer het laatst restje natuur wijken voor een paar huizen.

 17. julesluijten avatar
  julesluijten

  Deze discussie lijkt verdraaid veel op de discussie die eerder door Arjen is aangezwengeld, zeg!

 18. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Beste Veerle, voor de exacte inhoud en de motivering van de besluitvorming wil ik je toch echt terugverwijzen naar het verslag van de commissie Fysiek. En wat is er nu oubollig en volksmennerig? Gelet op je reactie durf ik nu wel te beweren, dat je er echt niets van begrijpt of van begrepen hebt!

  En tegen Julesluijten wil ik zeggen: Arjen Roos en ik benaderen de kwestie toch wel vanuit een andere invalshoek. Bovendien zijn beide discussiestukken op dezelfde dag geplaatst.

 19. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Ben even druk geweest met mijn het bestuderen van mijn loonstrookje en zie dat ik weer een hoop belasting moet betalen (waar jouw raadsvergoeding van wordt betaald), maar dat terzijde. Daarnaast ben jij gemeenteraadslid en ben jij er voor mij en niet andersom, dus even dimmen.

  Jij schreeuwt nu hoog van de toren, maar de nachtelijke kap is unaniem ondersteund door het voltallige college dus ook de wethouders van de SP van de Hout en Huijgen. Dan is het toch heel ongeloofwaardig dat jij nu de noodtoestand wil uitroepen omdat de SP het schandalig vind. Geef daar eens antwoord en laat de intrepetatie van mijn feiten over aan mezelf.

 20. veerle avatar
  veerle

  @try: Hamming ter verantwoording roepen is precies wat de SP gaat doen op 15 december. Dat hebben we meteen na die kap al aangegeven. @Loes en @Burgermannetje: Beiden nooit gehoord van dualisme? de raad is er om te controleren of het college het door de raad vastgestelde beleid goed uitvoert. Als dat niet het geval is (zoals met die kap), dan roept de raad het college ter verantwoording. En dan zou het er niet toe moeten doen of er in dat college je eigen wethouders zitten of die van een andere partij. Wethouder Hamming heeft een onhandige contraproductieve, weinig respectvolle beslissing genomen, en dus zijn wij daar kritisch op. Oh ja, burgermannetje: Ook op het Internet gelden normale omgangsvormen en fatsoensnormen. Termen als “effe dimmen” tegen mensen die je niet kent, geven blijk van een gebrek aan kennis van fatsoenlijke communicatie. En van onmacht.

 21. avatar
  Anoniem

  Hoe kun jij als raadslid van de SP nou het college ter verantwoording roepen Veerle? Daar zitten toch ook wethouders van de SP in? Jij roept dus deze twee wethouders ook ter verantwoording (indien nodig) met net zo harde taal als dat je pleegt te doen tegen andere partijen? Ik weet 1 ding heel zeker (kijkende naar de geschiedenis van de SP; this is never going to happen!)

  Maar goed, jij je feestje, en in ieder geval succes met het ter verantwoording roepen van het college.

 22. loes dielissen avatar
  loes dielissen

  Beste Veerle, je maakt, denk ik, toch

 23. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Wie was er nou de baas in de stad? Juist, ja: de raad.

  En die raad heeft in overgrote meerderheid(uitgezonderd SP en TVP) voor model 2 van de inrichting vd Vijfsprong gekozen.In dat model was zonneklaar dat de boom op die plek vervangen zou worden door een vergelijkbare boom op de kop van een heringerichte en vergrote Engelse tuin.

  Waar Hamming voor ter verantwoording kan worden geroepen is de beslissing om de operatie snachts te laten uitvoeren en niet overdag terwijl actievoerders in de boom zaten.

  De beslissing voor de herinrichting als zodanig en de vorm waarin is een besluit van 33 van de 39 raadsleden geweest dat door Hamming is uitgevoerd. Over de wijze van de uitvoering van dit besluit kun je dus van gedachte wisselen, niet over het besluit dat (met een enorme raadsmeerderheid) is genomen.

  Als er dwingende redenen waren geweest het in 2006/2007 genomen besluit terug te draaien hadden politieke partijen die nu moord en brand schreeuwen het onderwerp opnieuw op de agenda moeten zetten.

 24. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Enig sarcasme is je kennelijk vreemd.

  Daarnaast vraag ik me af waarom Gemeenteraadsleden op een Interfora wel doen, wat ze kennelijk in vergaderingen op het Stadhuis niet doen.

 25. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Hamming heeft gehandeld op de onjuiste manier, maar hij heeft de volledige steun gehad van het gehele coll

 26. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Burgermannetje

  of Hamming onjuist heeft gehandeld moeten we nog zien.
  Hij heeft in zoverre juist gehandeld dat hij een door de meerderheid van de gemeenteraad democratisch genomen besluit heeft uitgevoerd en nog bezig is uit te voeren(herinrichting Vijfsprong).
  Of de manier van handelen qua uitvoering (boomkap in de nacht versus boomkap met geweld tov mensen in de boom) de juiste was zullen we op 15 dec. bespreken in de commissie. In die vergadering zal hij verantwoording afleggen voor de manier van optreden, waarom z

 27. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  Kijk Tine,

  Jij spreekt en schrijft de taal van het volk. Daar kunnen ik en 200.000 andere Tilburgers nou tenminste iets mee.

 28. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  Maar Tine, je zal het toch wel eens zijn met de meeste mensen in de stad dat Hamming met die nachtelijke actie (in plaats van op klaarlichte dag) op z’n zachtst gezegd geen dienst heeft bewezen aan het imago van het stadsbestuur. Hij kan dan wel roepen dat er “niks illegaals” is gebeurd, maar om als een dief in de nacht die boom te kappen, terwijl beloofd was om anderhalve dag later nog een overleg te hebben met de omwonenden, daarmee maak je in de ogen van veel Tilburgers een h

 29. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Henk Lubbers

  Ik weet het ook niet. Wel weet ik dat Hamming voor een duivels dilemma stond en tussen twee kwaaien moest kiezen:
  1.Handhaving van het raadsbesluit (nadat alle juridische procedures waren gevolgd) en de boom laten omhakken waarbij mogelijk met geweld actievoerders zouden moeten worden afgevoerd en de commotie die een dergelijke actie met zich mee zou brengen of
  2.omhakken als er niemand meer in de boom zat. En dat was (helaas) snachts.En ook dat leidt (begrijpelijk) uiteraard ook tot grote verontwaardiging.

  en welke keuze je dan ook meent te moeten maken:het zal nooit goed zijn.

 30. veerle avatar
  veerle

  @Renee: En toch is dat dus net de basis van democratie: Dat de gekozen volksvertegenwoordiging (de raad) controleert of het college (uitvoerders van het beleid dat de raad vaststelt) dat beleid wel goed uitvoert. En als (een deel van) de raad vindt van niet, dan moet dat college (via de verantwoordelijke wethouder) verantwoording afleggen. Als ik als SP-raadslid vind dat

 31. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Hein

  Ik heb in de cievergadering van 27 nov. bij de rondvraag nav een bewonersbrief die was uitgebracht en bij de cie werd binnengebracht door een vd actievoerders gevraagd of de procedure juist was gevolgd.
  Antwoord:Procedure was correct, er lag een oordeel vd Raad van State.

  Waarom nu als je pas in maart gaat herinrichten ?
  Elke dag dat je langer wacht geef je valse hoop dat het een omkeerbaar proces zal zijn.

  Partijen die in goed overleg tot uitvoering van de herinrichting zijn gekomen (zoals bewoners Noordstraat) houden de gemeente aan uitvoering van de gemaakte afspraken.
  Het artikel van dhr. Oomen in BD van vorige week is daar heel helder over: ‘Gemeente, wij hebben duidelijke afspraken met elkaar gemaakt en die dien je als overheid na te komen’.

 32. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @tine
  De heer Oomen stelt in z’n brief dat er groot draagvlak is voor de kap van de esdoorn en de herinrichting van de Vijfsprong. Wat de kap van de boom betreft heeft het BD een onderzoekje gedaan. Daaruit komt naar voren dat 63 procent van de ondervraagden de kap afkeurt!

 33. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  Wat vreemd blijft: Waarom moest die boom uitgerekend n

 34. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @Hein

  Dhr. Oomen spreekt namens de bewoners vd Noordstraat, de direct belanghebbenden waarmee naar goed democratisch gebruik intensief overleg is gevoerd en die de herinrichting zoals nu wordt voorgesteld zo en niet anders uitgevoerd willen zien.
  Het BD vraagt uitsluitend: bent u voor of tegen kap.
  Zegt er niet bij:
  dat de boom door een andere even grote/oude monumentale boom wordt vervangen,
  dat er meer groen komt bij de renovatie van de Engelse tuin,
  dat de verkeersveiligheid verbeterd wordt door de weg op een andere manier aan te leggen.
  Alleen de vraag: bent u voor of tegen de kap van de boom zonder context en wat de vervolgmaatregelen zijn is eenzijdige vraagstelling en bezijden de waarheid.

 35. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @tine
  Ben met je eens dat die ‘onderzoekjes’ van het Brabants Dagblad doorgaans weinig voorstellen. Maar dat neemt niet weg dat duidelijk is geworden dat veel mensen de herinrichting zoals die nu ‘in de pijplijn’ zit niet zien zitten. Intussen blijft het de vraag waarom er zo’n haast is gemaakt met de kap? Waarom niet gewacht op het definitieve oordeel van de Raad van Staten? Waarom ook niet gewacht op het spoeddebat in de Raad? Je argument dat zo voorkomen is dat er hoop zou blijven bestaan op behoud van de Vijfsprong in z’n huidige vorm gaat niet op. Als de bodemprocedure bij de Raad van Staten straks is afgerond en het eindoordeel alsnog uitpakt in het voordeel van de Vereniging tot behoud van de Vijfsprong, zal de gemeente een boom terug moeten planten op dezelfde plek en zal opnieuw overlegd moeten worden over de omstreden herinrichting. Los van dit juridisch gedoe zou het wel eens zo kunnen zijn dat een meerderheid in de Raad binnenkort tot de conclusie komt dat de kap van de esdoorn een zeer onverstandige aktie is geweest en dat de herinrichting van de Vijfsprong anders moet.

 36. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Hein

  als je stelt:…..dat een meerderheid in de Raad binnenkort tot de conclusie dat de herinrichting van de Vijfsprong anders moet.
  is de cirkel rond en zijn we terug bij de kop van dit weblog en die luidt:
  Over De Vijfsprong en de betrouwbaarheid van de Tilburgse Politiek,
  want dan zou de politiek dus ONbetrouwbaar zijn en haar eigen na langdurig en intensief overleg genomen besluit verwerpen.
  Wie zijn dan de draaikonten?

 37. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @tine
  Als iemand door ‘voortschrijdend inzicht’ anders tegen een zaak gaat aankijken, hoef je dat nog geen ‘draaikonterij’ te noemen.
  Nog even een opmerking over de berichtgeving in het Brabants Dagblad over de Vijfsprong. Meer dan twee jaar geleden is het gedoe rond de herinrichting van dit pleintje begonnen (zie ‘De Vijfsprong’ elders op deze site) en toen was al duidelijk dat er veel weerstand bestond tegen de plannen van de gemeente, maar de krant besteedde hier toen geen enkele aandacht aan. Ook later was de berichtgeving belabberd en nu lijkt alles in Tilburg om

 38. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Arjen,
  Juist Arjen, jij hebt het licht gezien. Inderdaad: de voorzitter van de bewonerscie Noordstraat spreekt nietop perssonlijke titel maar namens de bewoners vd Noordstraat. Als ie dat niet doet moeten de bewoners subiet een nieuwe voorzitter aanstellen lijkt me. Jou toch ook neem ik aan?

  @ Hein
  Voortschrijdend inzicht, ik heb het al eerder gememoreerd, was toen Jan Hamming dit stokje van mevr. Aarts moest overnemen en toen de bestaande plannen waar de bewonerscie het volstrekt niet mee eens was in de prullenbak pleurde. 3 alternatieven ontwikklede waar uitvoerig overleg over is geweest. Met bewoners en ook in de raad. Dat nieuwe voortgeschreden inzicht heeft na 3 jaar praten en alle democratische procedures volgen die door actievoerders werden opgevoerd(niks mis mee, dat mag) geleid tot een besluit waar 33 vd 39 raadsleden ja tegen zeiden en waarvan de bewoners vd Noordstraat nu stellen dat er niets meer aan veranderd mag worden.

 39. arjen avatar
  arjen

  Leden van klankbordgroepen, buurt- en wijkraden spreken namens wie, Tine?

 40. arjen avatar
  arjen

  Tine toch al dat soort orgaantjes worden toch nooit democratisch gekozen! Doorgaans worden ze bemand of bevrouwd door aan lokale coalities-gelieerde vriendenclubs. Velen van hen moeten daar oefenen alvorens ze worden toegelaten tot de steunfracties.
  Of ze zijn subsidie-afhankelijk. Of allebei.

 41. amakkermans avatar
  amakkermans

  Beste Tine,

  Ik moet even een paar punten rechtzetten.
  De vereniging van de Noordstraat bewoners bestaat uit 60 huiseigenaren, huurders uit deze straat kunnen geen lid worden.
  De geplaatste stuk in het BD van afgelopen zaterdag is geschreven door Pieter.J. Ooms die lid is van de kerngroep Noordstraat, niet de voorzitter.
  De voorzitter is Dhr. Jan Oomes.
  Dhr. P.J. Ooms spreekt dus op persoonlijke titel en niet namens

 42. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @tine
  Feit is dat veel Tilburgers de Vijfsprong in de huidige opzet waarderen.
  Maar stel nu dat een nipte meerderheid in de Raad voor ‘renovatie’ zou zijn, moet dat dan ook gebeuren? Is het niet zo dat al te vaak plannen worden doorgevoerd waarvoor onder de bevolking weinig draagvlak bestaat?

 43. avatar
  Anoniem

  @Veerle, dank voor je antwoord.

  Ik heb nog 1 tip voor je: Als je serieus genomen wil blijven worden door kiezers die de geschiedenis van de SP kennen, moet je dit niet zeggen. Misschien moet je dan toch overwegen om over te stappen naar een andere partij, waar je uitspraken wel mogelijk zijn.

 44. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  @ren

 45. Gert avatar
  Gert

  @iedereen,

  Beste mensen. We kunnen stellen dat de vijfsprong onder meer mensen leeft dan de bewoners van de Noordstraat en enkele politiek(e) (afvallige) partijen. Het gaat er nu om wie als eerste het lef heeft om zijn of haar nek uit te steken en de periode tot aan maart 2009 constructief mee wil werken aan een gedegen oplossing. Daarbij gaar het mijns inziens niet meer over variantjes maar over partijen die er hoe dan ook samen uit willen komen en elkaars gelijkwaardigheid accepteren. Ik stel me op persoonlijke titel beschikbaar.

  Met vriendelijke groet,

  Gert

 46. avatar
  Anoniem

  Hoi Hein
  Natuurlijk is dat zo wat je zegt. Maar ik stel het lef van het raadslid in twijfel als het gaat over het aanspreken van haar eigen wethouders. c’est tout.