Geplaatst

Wachtgeld. Lekker makkelijk!

De TVP wil weten wat het kost, dat aftreden van het college en het nieuw aantreden van misschien wel acht of meer wethouders. Dat geld had wat ons betreft anders besteed kunnen worden.

Berkel-Enschot, 22 april 2008

Geacht College,

Op 14 april jl. is het voltallige college opgestapt. Officieel naar aanleiding van de voorgenomen  investeringen in het Midi-theater en de vraag "hoe dit toch zo heeft kunnen gebeuren" zal helaas wel onbeantwoord blijven. Wij zullen u daar ook niet over bevragen. Anders ligt dat met betrekking tot de financiële gevolgen van dit besluit. Partijleider Hamming verkondigde in het Brabants Dagblad van heden, dat er misschien wel eens 8 of zelfs nog meer wethouders benoemd kunnen worden. Dat is dan twee wethouders meer, dan het huidige – demissionaire – aantal en zelfs drie wethouders meer ten opzichte van de bestuurperiode 2002 – 2006.  Fractievoorzitter Johan van den Hout ziet voor zichzelf en voor Paul Huijgen zelfs een baantje als deeltijdwethouder weggelegd. Echter volgens de wettelijke regelingen bestaan er geen deeltijdwethouders; wel wethouders met een kleine portefeuille, die voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden het volle salaris mogen ontvangen. Op basis van de wettelijke regeling hebben wethouders, ook indien zij tussentijds zelf opstappen, recht op wachtgeld voor een bepaalde periode. Voor bestaande verplichtingen is daarvoor in de begroting weliswaar een totaalpost opgenomen, maar wij hebben toch, mede gelet op de langlopende verplichtingen, behoefte aan meer duidelijkheid op dat gebied. Immers het aftreden van het college zal naar de toekomst toe een forse aanslag op de gemeentelijke begroting betekenen. Daar komt nog bij, dat SP-wethouders (maar ook raadsleden) op grond van partijdiscipline verplicht zijn om hun salaris, dat zij van de gemeente ontvangen, rechtstreeks in de partijkas te laten storten. Daaruit betaalt de SP dan weer hun salaris, dat ca. 50% van de oorspronkelijke vergoeding bedraagt. De gemeente Tilburg subsidieert op die manier rechtstreeks de partijkas van de SP. Als de SP, of een van de andere beoogde coalitiepartijen in Tilburg, wethouders met een kleine portefeuille levert, zou het in onze ogen niet meer dan billijk zijn, dat deze "deeltijdwethouders" ook genoegen nemen met de helft van het geld.

Wij willen graag antwoord op de volgende vragen ex art. 47 RvO.

•1.       Kunt u ons een specificatie geven van de wachtgeldverplichtingen, die de gemeente  vanaf 2002 t/m heden heeft? Gaarne uitsplitsen naar jaartal,  persoon en bedrag.

•2.       Het is aannemelijk, dat beide CDA-wethouders niet terugkeren in een nieuw college. Wilt u een inschatting maken van de daardoor ontstane wachtgeldverplichting in meerjarig perspectief?

•3.       Wat verdient een wethouder in Tilburg?  Hoe hoog is de onkostenvergoeding? Hoe lang heeft een wethouder recht op wachtgeld en voor welk bedrag?

•4.       Wat vindt u van de partij-eis van de SP om salarissen rechtstreeks in de partijkas te storten? Vindt u, dat u eraan moet meewerken om de SP indirect te subsidiëren met Tilburgs belastinggeld?

•5.       Wilt u een moreel beroep doen op wethouders, die een kleine portefeuille aanvaarden om vrijwillig af te zien van een deel van het volle salaris evenals een deel van de onkostenvergoeding?

Hoogachtend, Loes Dielissen, fractievoorzitter Tilburgse Volkspartij (TVP)

Alle berichten van deze auteur

Reacties

23 reacties op “Wachtgeld. Lekker makkelijk!”

 1. Wies van Wessem avatar
  Wies van Wessem

  *zucht*

 2. jaques avatar
  jaques

  Pffff….

 3. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  SP Transparant (http://sptransparant.blogsome.com/) heeft vraag 4 meteen bestempeld tot "een goede vraag". Fijn Loes dat je de aanstaande SP-wethouders helpt om loon naar werken te krijgen. Daar moeten ze zelf binnen de SP niet om komen. Om maar te zwijgen van de nog minder benijdenswaardige raadsleden van de SP. Die leveren alles in, en krijgen er hooguit een Wet Water en Brood uitkerinkje voor terug, als ze ernaast geen werk hebben. Zonder bijzondere bijstand, en ook geen traject naar betaald werk zoals een IRO. Slavernij bestaat nog in NL.

 4. Dr. Dokter avatar
  Dr. Dokter

  Uit de praktijk van belastingconsulent voor armlastige mensen heb ik ook begrepen dat de SP haar volksvertegenwoordigers de toelage rechtstreeks in de partijkas laat storten. En de belastingaftrek wegens deze schenking wordt ook nog ingevorderd. Als een burger geld krijgt van de overheid voor diens volksvertegenwoordiging, dan is dat een ‘graaier’ of ‘beroepspoliticus’. Als de partij het geld aanpakt, dan is dat voor haar “goede werken”.

  Dat ruikt naar Rooms-Katholiek hypocriet. Snap niet waarom het niet botert tussen CDA en SP. Maar ik snap nu wel dat CDA en SP stuivertje kunnen wisselen in het college.

 5. marjolein avatar
  marjolein

  Dank voor het medelijden, maar dat heb ik als 'arm' SP-raadslid echt niet nodig. Bekijk het eens vanuit de optiek van die honderden SP-vrijwilligers die dag in dag uit campagne voeren en daar geen cent voor betaald krijgen. Uit solidariteit met hen geef ik graag mijn raadsvergoeding aan de partij, die dankzij dat geld de contributie voor de leden laag kan houden en vrijwilligers kan ondersteunen met bijv. scholing. Wat andere raadsleden doen met hun geld, dat moeten ze zelf weten. Al geven ze het volledig aan een goed doel, gaan ze er drie keer per jaar van op vakantie, of geven ze een deel aan de partij af. En dat laatste gebeurt steeds meer, er zijn nog maar weinig partijen die niet een of andere vorm van afdracht kennen.

  Overigens zal ik de eerste zijn om een voorstel om de vergoedingen voor wethouders, raadsleden en fracties te verlagen te steunen. Democratie kost geld, maar als het om de onkostenvergoedingen gaat mag het best wel een onsje minder zijn…

 6. julesluijten avatar
  julesluijten

  Mij als gewone Tilburger maakt het helemaal niets uit wat de wethouders en raadsleden van de SP met het geld doen dat zij ontvangen voor het raadswerk en het geld dat zij verdienen als wethouder. Dat zou jou ook niet uit moeten maken, Loes. Ik vraag jou ook niet wat je allemaal uitspookt met de vergoeding die je krijgt als raadslid.

 7. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Gefeliciteerd Marjolein, twee collega’s van je gaan nu goed verdienen en over twee jaar wachtgeld opstrijken. En jij mag fractievoorzitter worden… helemaal gratis en voor niks.
  Het komt zo wel weer goed met de sfeer in de gemeenteraad. Over de sfeer in het college maak ik me nu meer zorgen, gezien het gehak op de PvdA en GL in het verleden.
  Je voorstel om de vergoedingen voor wethouders, raadsleden en fracties te verlagen moet nou toch wel een meerderheid kunnen halen, gezien deze Linkse Lente, toch?

 8. Marjolein avatar
  Marjolein

  @ Wereldburger

  Die collega's gaan net zo goed als iedere SP-wethouder het grootste deel van hun inkomen afdragen. Wachtgeld, ja, het politieke beroep is onzeker, bewijst de crisis van afgelopen maand wel. Van de een op de andere dag kan je op op straat komen te staan, terwijl de huur en het schoolgeld van je kinderen nog steeds betaald moeten worden. Logisch dat daar een uitkeringsregeling voor is. Maar ik zal er hoogstpersoonlijk op toezien dat die SP-wethouders na afloop van hun termijn (in 2010 of 2014 of wellicht nog later) zo snel mogelijk aan het solliciteren slaan, zodat het beroep op wachtgeld zo kort mogelijk kan blijven. Lijkt me niet meer dan netjes. Voor ieder ander die tijdelijk een uitkering ontvangt geldt ook sollicitatieplicht.

  Het verlagen van de vergoedingen is lastig, de bedragen zijn gebonden aan regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen de mogelijkheden die de raad heeft zal ik mijn best doen, net zoals de SP-fractie in Den Haag dat ook doet en altijd gedaan heeft. Wordt aan gewerkt…

 9. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Marjolein, is het waar, is het echt waar dat u nu fractievoorzitter wordt nu de door mij weer gerespecteerde heer Van den Hout zitting in het college neemt? Graag antwoord!
  Met nieuwsgierige en ook weer vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 10. Marjolein avatar
  Marjolein

  Beste Louis,

  Wereldburger loopt hierin erg op de zaken vooruit. Het is eerst aan de leden van de SP om zich uit te spreken over het collegeakkoord, collegedeelname en de beoogd wethouders. Daarna kiest de fractie een nieuwe voorzitter. En ik ben daarvoor geen kandidaat.

  Met vriendelijke groeten! Marjolein

 11. Louis Kouwenhoven avatar
  Louis Kouwenhoven

  Geachte mevrouw Marjolein, jammer, want ik heb u zeer hoog zitten. Nou ja, wellicht komt mevrouw Slegers nu wel in beeld en die is uiteraard ook niet verkeerd!
  Met vriendelijke groet, Louis Kouwenhoven.

 12. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  Het is wel typisch dat van de hele kieslijst van de SP de mensen op plaats 21 en 22 pas bereid waren om in de raad te gaan. Het heeft niet veel gescheeld of lijstduwer Tiny Kox had moeten aanschuiven in de gemeenteraad.
  We weten allemaal waarom Tiny onderaan op de kieslijst stond. Omdat hij helemaal niet in de gemeenteraad wil.
  Dat maakt de conclusie gerechtvaardigd dat van de 29 kandidaten de eerste 5 er wel in wilden (die zitten, of schuiven nu door naar het college) en de volgende 15 dat niet wilden. Kiezerbedrog!

 13. johan van den hout avatar
  johan van den hout

  @Wereldburger,
  Wij willen in de fractie – altijd – de juiste man/vrouw op de juiste plaats. In deze nieuwe situatie, meer dan twee jaar na het samenstellen van de kandidatenlijst, is niet iedereen zomaar bereid of in staat om binnen drie weken te besluiten om de gemeenteraad in te gaan. Dat moet je respecteren. Ook is niet iedereen even geschikt voor een coalitie-fractie van vijf mensen. En daarin neemt de SP haar verantwoordelijkheid: we gaan op zoek naar de beste mensen die willen en kunnen, niks geen automatisme dus.

 14. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  15 mensen die na 2 jaar niet meer willen, kunnen of mogen? Een SP-coalitiefractie heeft hele andere mensen nodig dan de oppositie-fractie, zeg je. Een vreemde zaak gezien het dualisme. Ik lees toch dat de SP nu welwillende, niet al te kritische SP-raadsleden wil hebben. Wie bepaalt wie hiervoor geschikt zijn? De fractievoorzitter en zijn adjunct, net voordat zij doorschuiven naar het college? De kiezers zijn alweer vergeten. Ik blijf erbij, dit is gewoon kiezersbedrog.

 15. Marjolein avatar
  Marjolein

  @ wereldburger
  Is het nou echt zo moeilijk te bevatten dat er in twee jaar heel wat kan gebeuren? Kandidaten die er in 2006 vol voor gingen zijn intussen verhuisd, van baan veranderd, getrouwd, vader/moeder geworden, gaan studeren… zo zijn er tientallen redenen te bedenken waardoor het nu even op het verkeerde moment komt. Ik had in 2006 een jaar de tijd tussen het moment dat ik me kandidaat stelde en de verkiezingen, van deze mensen wordt verwacht in drie weken een beslissing te nemen. Ik vind het niet zo verwonderlijk dat mensen dan hun plaats afstaan, zeker als die mensen weten dat er nog genoeg andere goede kandidaten overblijven. Gelukkig dragen die overige kandidaten toch wel hun steentje bij: als steunfractie, bij acties en wijkbezoeken, etc.

  Angeline en Co zijn zeker niet kritiekloos, net zomin als Veerle, Bart of ik dat zijn. Angeline heeft zelfs lang in de raad gezeten toen de SP nog in de oppositie zat.

  En wees gerust, het is niet Johan die bepaalt wie wel of niet geschikt is. Dat doen de kandidaten zelf. Hebben ze Johan en zijn adjunct niet voor nodig…

 16. Wereldburger avatar
  Wereldburger

  @ Marjolein
  Bent u door Johan van den Hout gestuurd om hier te reageren? Hij schrijft dat “NIET IEDEREEN GESCHIKT IS VOOR EEN COALITIE-FRACTIE”. Rare woorden voor iemand die donders goed weet wat het dualisme beoogt.

  Je weet niet wat de rol van een fractie wordt voordat er verkiezingen zijn gehouden en formatie heeft plaatsgevonden. Die rol kan ook wisselen gaande de zittingstermijn. Een lange kieslijst is handig voor als de verkiezingen heel erg succesvol verlopen, maar ook wanneer tussentijds iets gebeurt zoals nu. Dan kijk je op de kieslijst voor de volgende kandidaat. Die volgorde aanhouden moet volgens de Kieswet.

  Wat betreft die uitval… reken even met me mee; als er 15 mensen in 2 jaar niet meer beschikbaar zijn, dan zijn dat er over 4 jaar 30. Dat is de hele SP-kieslijst.

  Spaar ons dus het partijpropaganda geronk over ‘veel actieve mensen’. Ik hoor uit uw kaders dat het werk altijd op hetzelfde handjevol mensen terecht komt (de macht ook trouwens). Gezien dat afbrandpercentage van 25% per jaar geloof ik dat ook wel.

  Overigens hebben kandidaten volgens de Kieswet 28 dagen de tijd om een eventuele benoeming te aanvaarden. Niemand mag ze dus dwingen dat in 3 weken te doen.

  Ik heb alle respect voor Angeline van Esch. Heb nooit beweerd dat ze kritiekloos zou zijn. Het is Johan van den Hout die hierboven zegt dat in de oppositie anders geopereerd moest worden dan nu de SP in de coalitie zit.

  @ Johan van den Hout
  Leg dat verschil nog maar eens goed uit aan ons politieke onbenullen, en gebruik daarbij a.u.b. het woord “dualisme” want dat snappen wij kennelijk nog niet!

 17. Marjolein avatar
  Marjolein

  Johan schrijft ‘niet iedereen is geschikt voor een coalitiefractie van vijf mensen’. En daar zit ‘m ook net de crux. Van een aantal kandidaten wisten wij op voorhand dat zij een goede aanvulling op de fractie zouden kunnen zijn, maar om tal van redenen (gezondheid, gezin, andere werkzaamheden) de enorme werkdruk die een kleine fractie moet dragen niet zagen zitten. Die stonden lager op de lijst, zodat ze bij een andere verkiezingsuitslag plaats zouden kunnen nemen in een grotere fractie. Vraag maar na bij de PvdA, het scheelt nogal of dat je het werk over 5 of 11 man/vrouw moet verdelen.
  Dat u in deze zinsnede enkel en alleen wilt lezen dat wij nu als coalitiefractie een andere rol gaan vervullen, dat ligt toch echt aan u. Ik zou u uit willen dagen ons de komende tijd te nog scherper te volgen en dan hoor ik graag van u wanneer dit in praktijk het geval blijkt te zijn. Als het aan mij ligt, zal de opstelling van de fractie even kritisch

 18. jaques avatar
  jaques

  Ik heb gehoord dat die anonieme 'wereldburger' eigenlijk Armand is, een gesjeesd SP raadslid van vruger…

 19. Wies van Wessem avatar
  Wies van Wessem

  En wat zou dat er toe doen, Jaques? Is dat sappig nieuws ofzo? Of is het informatie waar je al wekenlang mee rondloopt en een ware kwelling voor je begon te worden. In dat geval ben ik blij dat je het er hier uit hebt gegooid en wil ik je zelfs aansporen alle roddels, insinuaties, verdenkingen en scoops die nog in je hoofd rondzwerven er meteen achteraan te gooien. Hebben wij dat maar gehad en ben jij er van bevrijd.

 20. jaques avatar
  jaques

  Ja Wies, dat zou wat uitmaken, dan is er waarschijnlijk meer sprake van persoonlijke frustratie dan een inhoudelijke analyse.

 21. Wies van Wessem avatar
  Wies van Wessem

  Alsof je

  a) persoonlijk gefrustreerd zou moeten zijn om kritiek te uiten op een partij waarvan je lid bent (geweest)

  b) persoonlijke frustratie en inhoudelijke analyses niet h

 22. Wies van Wessem avatar
  Wies van Wessem

  Wat ik bedoel te zeggen, Jaques, is dat het op een internetforum als Tilburgz juist niet uit zou moeten maken of iemand gebruik maakt van een pseudoniem – misschien hebben we hier wel te maken met Wilhelm Ereldburger – en het m.i. niet relevant is te weten wie de persoon achter een reactie is, omdat het slechts de inhoud van de reactie is die ertoe doet.

 23. Dr. Dokter avatar
  Dr. Dokter

  @jaques
  Ik heb gehoord dat Jaques een ex-SP-er is die elders ook gesjeesd is, en nu graag terug wil naar de SP, maar graag wil dat ze hem VRAGEN terug te komen.

  Jaques moet naar de dokter, zich na laten kijken. Hij mag hopen dat die dokter zijn dossier, met naam en toenaam, niet op straat gooit.