Geplaatst

Uitkeringsfraude. Ultimatum naar gemeente

Wat voor vragen gaat TROTS straks HIERover stellen! Het gebeurde nota bene in het jaar waarin de mupi’s over straat schreeuwden dat Tilburg weer “trots” kon zijn en zelfs het carnavalsmotto die boodschap ondersteunde. Het jaar van “frèèt op ons èège”, het jaar waarin de gemeente de “Trots van Tilburg” kapte en al meteen ter plekke iedereen trakteerde op Schrobbelèr. In dat beruchte campagnejaar (1994) onderscheidde Tilburg zich mede door een bijzonder geval van uitkeringsfraude. Gepleegd door de overheid zelf! Recente glasharde ontkenning maakte de zaak weer bloedactueel en dwingt alsnog tot onthullen en openbaar maken.

Het gebeurde toen Nederlands eerste Groene Sinterklaas zich geconfronteerd zag met de campagnereactie voor het compleet tegenovergestelde. Bijl en kettingzaag werden ingezet om zelfs de naam ‘Tilburg’ te koppelen aan ‘Moderne Industriestad’ en af te rekenen met elke groene associatie nog in de sfeer ‘Tilia/Lindeboom’. 
“Onder deze corrupte omstandigheden kan ik geld niet meer beschouwen als wettig betaalmiddel”, zo trok toen de Groene Sinterklaas aan de alarmbel!
De net gemoderniseerde gemeentelijke Boekhouding – ‘Het Tilburgs Model’ – kende echter geen regels voor geldgewetensbezwaarden en dus werd die Groene Sint uit zijn flat gezet. Met een bakfiets, dooswoning en gebruik makend van een oud bushokje voor het gemeentehuis wist Nederlands eerste Groene Sinterklaas zich echter prima te redden. Hij trakteerde Tilburg op een soort ‘Occupy Stadhuisplein’. Het publiek vond het prima, maar de bovenbazen achter ‘Tilburg Moderne Industriestad’ en “Het Tilburgs Model’ wensten toch niet pal naast hun hoofdkantoor als buurman de Groene Sinterklaas met zijn ‘Tilburgs Doosmodel’.
Dus ging de gemeente toen zelfs de huur van mijn flat betalen!

Dat was nogal wat, want als alarmsignaal weigerde ik geld en dus ook een uitkering. Ja, ik kreeg als geldgewetensbezwaarde de garantie dat de gemeentelijke betaling van mijn huur niet zou gebeuren via de constructie van mij een uitkering geven. Maar wat werd later door een gewetensvolle ambtenaar naar mij verklapt!
De gemeente had stiekem achter mijn rug om tóch een uitkering geregeld!
Tegen wil en dank een uitkering”, schreef later ook openlijk een in het Milieucafé actief geworden gemeentevoorlichter. En van die bijstandsuitkering betaalde de gemeente toen de huur. Maar waar bleef de rest van het door de gemeente in mijn naam opgeëiste deel van het Rijksbudget voor bijstandsuitkeringen?

De later veroordeelde uitkeringen voor ex-raadsleden waren nog tot daar aan toe.
De ontvangers gingen daar zelf mee akkoord. Maar wat te denken van een uitkering voor een burger die dat juist absoluut niet wilde, uit protest tegen geldmisbruik zelfs principieel zonder geld leefde! Aan het protest en alarmsignaal van geld onder de geconstateerde omstandigheden niet meer beschouwen als wettig betaalmiddel een eind zelfs maken door die man een nadrukkelijk juist niet gewenste uitkering te geven! Toch was dat voor mij toen verhoudingsgewijs een non-item. Wat er met de Vrijheidsboom gebeurde was nog wel even van ander kaliber. Ik heb me er dan ook nooit meer druk over gemaakt. Maar na alle onbetaald blijvende rekeningen werd de gemeente er vorig jaar toch nog aan herinnerd. Betaal dan de huurschuld van het destijds achtergehouden bedrag van die uitkering, zo schreef ik uiteindelijk.
Maar hoe reageerde toen de gemeente (brief 27 oktober 2011)!

U wenste om u moverende redenen geen bijstandsuitkering te ontvangen. Die is dan ook nooit aan u toegekend”.

En met die pure leugen over dit bijzaakje werd ook de hoofdzaak van meer dan dertig nog steeds niet betaalde rekeningen als afgehandeld beschouwd:
Wij zullen niet meer reageren… sluiten dit dossier”!
Maar de bewijsstukken kwamen na de vijfvoudig aangezegde huisuitzetting bij het zelf alvast ‘inpakken’ toevallig nog tevoorschijn. Ik kan ze iedereen zo laten zien. Moet dus nu het nooit uitbetaalde deel van die uitkering alsnog verrekend worden? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de praktijken van een burger bij het zelf op zich nemen van gemeentelijke verantwoordelijkheid jarenlang schade berokkenen, zijn werk en inzet moedwillig torpederen en weigeren om ook maar enige schadevergoeding te betalen. En die praktijken, anti campagnes en tegenacties tegenovergesteld aan gemeenteraadsmoties, Collegebesluiten en landelijke normen dan proberen te verantwoorden met inhoudelijk ingaan slechts op een bijzaak en zelfs dat zaakje dan nog afdoen met pure leugens!

En wat was gekoppeld aan het zo op het gemeentehuis weer neergezette beeld dat wat ik beweer allemaal onzin is de beeldvorming via BD en Omroep Brabant!
“Henk Kuiper werd vorige week ondanks een fikse huurschuld, tóch niet zijn huis uitgezet”, zo begon in het BD op 17 december (pag. 38) nog weer een stukje over het uit huis zetten van een gezin in de Kruidenbuurt. Bij een verhaal over huisuitzetting nog maar weer eens “de activist Henk Kuiper” met de haren er bij gesleept. Het verhaal van zo’n dertig door de gemeente nog steeds niet betaalde rekeningen tot vijf keer toe presenteren als een kwestie van niet betaalde huur!

Geachte bestuurders, raadsleden, politici, het gaat nog steeds om dezelfde zaak: de toegebrachte schade zoals hier o.a. beschreven in ‘Hongerstaking’ en ‘Nieuws en feiten rond dreigende huisuitzetting‘ en hoe die schade wordt vergoed. Nog steeds is er niet één rekening betaald, zelfs niet het bedrag van mijn huurschuld. En wat vindt de Tilburgse politiek daarvan, wat zijn daarover in gemeenteraad en College de morele principes en politieke opvattingen?
Bij mij is in elk geval de maat echt vol. Ik was al volledig bereid om me als uiterst protest en alarmsignaal op straat te laten zetten en desnoods doe ik dat dan straks inderdaad zélf. Er worden nu binnen een maand serieuze schadevergoedingen betaald en allereerst naar de Tiwos het bedrag van mijn huurschuld. Of anders ga ik nóg duidelijkere signalen afgeven. Wat ik met deze gemeente heb meegemaakt grenst aan het ongelofelijke, kan echt niet meer. De jarenlang moedwillig toegebrachte schade wordt nu echt, zoals normaal in onze maatschappij, normaal vergoed. Ook de gemeente heeft zich aan die norm te houden.

Voor overzicht per onderwerp (met links) van stukjes geschreven van 2006 tot 2010
zie weblogoverzicht: A tot G , G tot M, M tot S en T tot Z.

Reacties

4 reacties op “Uitkeringsfraude. Ultimatum naar gemeente”

 1. Jonkie XS avatar
  Jonkie XS

  Vrijwilligerswerk Henk, kei mooi! (wel met 1 1/2 jaar WW op zak destijds…). En contact Goodje voor 17/18 maart, ook afgelopen dinsdag had je al bij die film kunnen zijn: The Economy of Happiness, toegesneden op ons gedachtengoed!

 2. Anja van de Brug avatar

  Uberhaupt kosten de nu a-sociale woningbouwcooperaties, ons als maatschappij ca 250 miljoen per jaar door alle huisuitzettingen. Niet in verhouding tot de huurschulden!

 3. Henk Kuiper avatar

  Op de websites raadtilburg en volgderaad werden verwijzingen naar dit artikel geplaatst. Even later echter waren die nergens meer te vinden. Voor alle duidelijkheid: wat mij betreft mogen die verwijzingen daar blijven staan. "Geachte raadsleden", schrijf ik tenslotte en "wat zijn daarover in de gemeenteraad de opvattingen". Dus juist niks op tegen als wat ik hier schrijf onder de aandacht van gemeenteraadsleden wordt gebracht.

 4. Henk Kuiper avatar

  Sorry gemeente. Verzwijgen, negeren en inhoudelijk nergens op ingaan bewijst alleen maar nog meer hoe duidelijk de zaak is. En als die duidelijkheid niet leidt tot normale vergoeding van de jarenlang moedwillig toegebrachte campagneschade, dan krijgt deze gemeente met mij nog heel wat te stellen. De vervanging van Jan Hamming door degene die mij als inspreker zelfs de raadszaal uitstuurde zal daar niets aan veranderen. Er zijn echt grenzen aan de corruptie, de maat is echt vol.