Geplaatst

Rekening voor Brabants Dagblad

Geachte directie,

Aan uw krant overhandigde ik dit jaar een uitgebreid dossier over allerlei ernstige en zelfs corrupte praktijken rond de Tilburgse Lindeboom. Tevens kreeg uw krant de rekeningen in handen over naar mij toegebrachte schade door gemeentelijk handelen tegenovergesteld zelfs aan Collegebesluiten en aangenomen moties.

Van al die informatie echter kwam niets in de krant. Op zich te respecteren, ware het niet dat zowel over de Lindeboom als over mij de krant wel met diverse artikelen kwam. Daarin echter in plaats van de feiten en het eigenlijke nieuws alleen maar de grootst mogelijke aandachtsafleiding, onzin en flauwekul. In plaats van artikelen over de naar mij toegebrachte schade en het uitblijven van gemeentelijke betaling kwam de krant met: “huur niet betaald”, “huisuitzetting”, “hongerstaking”, “huisuitzetting van de baan”. Uit het verzwegen nieuws voortvloeiende gevolgen werden gepresenteerd als het eigenlijke nieuws. En voor zover de zaken aan de orde kwamen waar het echt om ging valse en onjuiste informatie. Met mijn uiterste aandachtsmiddelen werd de aandacht juist afgeleid. Zelfs uiteindelijk uiterste aandachtsmiddelen uit het verleden werden nog weer eens losgekoppeld van de feitelijke corruptie en gepresenteerd als doel op zich: “zwoor het gebruik van geld af”, “werd al eens uit dezelfde flat gezet”.

En deze mediapraktijk en beeldvorming over mij is niet van vandaag of gisteren. Over de dwang om mij luxer te laten wonen dan ik wilde en het uiteindelijke advies “dan moet u een hut gaan bouwen”, lazen we nooit iets, maar wel was ik daarna nog jarenlang “hutbewoner”. Over mijn inventarisatie en bomenboek voor de gemeente Utrecht lazen we niets, maar wel de toen luid verkondigde visie “absoluut niet deskundig” van ‘Tilburg Moderne Industriestad’. “Zich  p r e s e n t e r e n d  als bomenkenner”, schreef de krant toen ik in 1994 op de Heuvel vermoedelijk de enige was met écht verstand van lindebomen, hun overlevingskracht en de vitaliteit en betekenis van de Tilburgse Lindeboom in het bijzonder. Toen ik later in mijn boek onthulde dat Tilburg zich in feite nog steeds kon beroemen op het bezit van de oudste Vrijheidsboom van het land, vertaalde de krant dat zelfs met een grote kop met “boom was pro-Duits”. En dat laatste zogenaamd als conclusie van mijzelf die ik zelfs in een ingezonden briefje niet eens meer mocht corrigeren. Eerder was van een nog wel geplaatste brief de kop “Heuvel” vervangen door “Horvers ereburger maken” en de bijgevoegde betekenisvolle foto van de Lindeboom vervangen door een promotiefotootje van de betreffende, voor de Lindekap toen mede verantwoordelijke wethouder. En als slachtoffer van al dit soort jarenlange acties mij dan juist telkens opvoeren als “activist” ! In het kader van die beeldvorming en gekoppeld aan in redactionele vorm gegoten reclame voor Schrobbelèr de door mij in 1996 op de Heuvel getoonde doorgroei van de Lindeboom in de krant vertaald met protestborden waar de bevolking zogenaamd geen goed woord voor over had.
En dit jaar de berichtgeving dat ik die doorgroei niet ter beschikking wilde stellen.
Terwijl in werkelijkheid de gemeente onmiddellijk beloftes weer niet nakwam.
Terwijl in werkelijkheid de gemeente met mij nog niet eens wilde praten over de Lindeboom en nog niet eens reageerde op vragen en brieven.

Na jaren nu dan toch maar eens een bescheiden rekeningetje voor de door de valse voorlichting en beeldvorming in uw krant toegebrachte schade. Voor de manier waarop u mij recent weer hebt gebruikt om uw pagina’s te vullen en de aandacht af te leiden naar onzin en flauwekul een bedrag van 3200 euro. Precies het bedrag van mijn huurschuld bij Woonstichting Tiwos. Dus svp dit bedrag rechtstreeks meteen overmaken naar:

Rekening 151216800
Tilburgse Woonstichting Tiwos
Stationsstraat 24
5000 JB Tilburg
onder vermelding van huur Henk Kuiper

PS.  Onder uw laatste aandachtafleiding op Internet (‘Henk Kuiper blijft in flat’) zag ik ineens van een zekere Martijn een in mijn ogen heel begrijpelijke en terechte reactie verschijnen. Omdat ik vermoedde dat die reactie zou worden gewist heb ik hem meteen gekopieerd. Even later was de reactie inderdaad verdwenen. Maar hierbij via mij dan toch nog hoe een van uw lezers reageerde op de door u verzwegen feiten en uw volstrekte en telkens nog weer eens herhaalde non informatie.
Ik zou deze reactie toch maar ter harte nemen.

Reacties
• 07-12-2011 | 16:30 Martijn
Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…Dit nieuws interesseert me nou echt helemaal niks…

Reacties

3 reacties op “Rekening voor Brabants Dagblad”

  1. […] (typeof(addthis_share) == "undefined"){ addthis_share = [];} Na mijn “rekening voor het Brabants Dagblad” staat nu met dikke letters op de ruit bij de Tilburgse redactie: “STOP MET PERSEN”. En […]

  2. […] mijn “rekening voor het Brabants Dagblad” staat nu met dikke letters op de ruit bij de Tilburgse redactie: “STOP MET PERSEN”. En […]

  3. […] het zo op het gemeentehuis weer neergezette beeld dat wat ik beweer onzin is de beeldvorming via BD en Omroep Brabant! “Henk Kuiper werd vorige week ondanks een fikse huurschuld, tóch niet zijn […]