Geplaatst

Juist geïnformeerd?

Worden onderzoekers en deskundigen betaald zelfs voor bevindingen en conclusies die tevoren al door de opdrachtgevers worden gedicteerd? En zijn die conclusies in Tilburg dan in alle voorlichting en berichtgeving de enige waarheid en werkelijkheid? Over deze vragen ging het in feite vorige week maandag in de raadsvergadering. De aanleiding was het frappante feit van twee tegengestelde rapporten over de bomen bij het Factorium.

Hoe kan het dat een monumentale hulst volgens de ene deskundige (COBRA, ingehuurd door de gemeente) niet te handhaven is en volgens de andere deskundige (OBTA ‘De Linde’, ingehuurd door Stichting Stadsbomen) nog honderden jaren zelfs mee kan?. Hoe kan het dat onder andere ook een magnolia en vier grote Italiaanse populieren in het ene rapport op instorten staan en in het andere rapport nog vele jaren mee kunnen? Van een beuk die volgens de gemeente en haar deskundige wél gehandhaafd kan blijven zegt de andere deskundige juist dat hij zal sneuvelen door het onnodig kappen van de eerder genoemde bomen, ofwel groene beschutting (zoals eerder ook beuken in de Oude Warande en bij het Twee Stedenziekenhuis).

Achter de onafhankelijkheid en integriteit van de aan de gemeente gelieerde deskundige was in elk geval een vraagteken geplaatst. Maar wie was in die betreffende raadsvergadering juist onverwachts er ook bij? Wie werd daar opgevoerd als ‘onpartijdig rechter’ en boven de partijen staande échte deskundige? Wie gaf de raadsleden nog eens speciaal commentaar en advies? Wie adviseerde nog eens wethouder Moorman? Nog weer eens diezelfde door de gemeente ingehuurde deskundige! Had dan eerlijkheidshalve niet minstens ook die andere deskundige uitgenodigd moeten worden? En kregen de raadsleden zo dan eindelijk de juiste informatie? Of was dit een soort intimidatietactiek die leugens en desinformatie nog eens extra de status moest geven van enige waarheid en werkelijkheid?

Het ging in elk geval om heel wat meer dan een paar bomen. Maar wat lazen we daarover inhoudelijk in het Brabants Dagblad? Je kon het voorspellen! "Die opmerking staat morgen in de krant", zo zei ik maandag al tijdens de Commissievergadering tegen de mensen naast mij. En jawel hoor. Onder een speciaal kopje "lijkschouwing*" citeerde woensdag het Brabants Dagblad: "Soms heb ik het idee dat we het méér over bomen dan over mensen hebben. Straks komt er ook nog een lijkschouwing op de gerooide bomen. Draven we niet door?" Waar het in werkelijkheid om gaat kunnen we gelukkig hier nog lezen: hoe eerlijk worden burgers en raadsleden geïnformeerd, onder andere ook door het Brabants Dagblad.  

zie ook ‘Kundig en deskundig in Tilburg’

*Om na de kap de werkelijkheid nog te kunnen verifiëren, vroeg Stichting Stadsbomen om niet, zoals in eerdere gevallen, het bewijsmateriaal meteen af te voeren en weg te frezen.

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

2 reacties op “Juist geïnformeerd?”

 1. Joost Verhagen avatar
  Joost Verhagen

  Beste Henk,

  Jammer dat je toentertijd zo negatief over Cobra moest schrijven, temeer omdat je nu weet dat er twee verschillende vragen bij de deskundigen zijn neergelegd. Pas in een later stadium is dit feit bij beide deskundigen kenbaar geworden.

  Ik verwacht dan ook dat je in je nieuwe weblog de laatste ontwikkelingen beschrijft. Wat ik eigenlijk belanrijker vind is dat je twijfelde aan mijn deskundigheid en integriteit. Ik ga er van uit, nu je het verloop van de hele geschiedenis kent, je dit beeld bij hebt gesteld.

  Zoals jij je deskundigheid hebt, wat blijkt uit je referenties, zo heb ik die ook. Niet voor niet heeft bijvoorbeeld gemeente Den Haag, maar bijvoorbeeld ook Rijks Waterstaat Utrecht gekozen voor Cobra na een zorgvuldige selectie. Ik laat dan even de rechtbanken die mij als getuigendeskundige inschakelen buiten beeld.

  Resume; het ligt aan de formulering van de vraag hoe een rapport wordt samengesteld. In deze casus zijn er twee verschillende vragen gesteld, met als resultaat twee verschillende 'antwoorden'.

  In ieder geval een collegiale groet vanuit het pittoreske Wilbertoord.

  Joost Verhagen
  Cobra boomadviseurs
  JoostVerhagen@CobraBoomadviseurs.nl

 2. Henk Kuiper avatar
  Henk Kuiper

  Beste Joost,

  Dat de gemeente een andere vraag heeft gesteld dan Stichting Stadsbomen is mij niet duidelijk. Als dat zo is heeft de gemeente jouw rapport dus gepresenteerd als antwoord op een andere vraag dan aan jou zelf gesteld. En daardoor heeft Stichting Stadsbomen een hoop geld uit moeten geven om op die vraag uiteindelijk toch een eerlijk antwoord boven tafel te krijgen. Ik ben benieuwd of ze dat geld dan straks van de gemeente terug krijgen.

  met vriendelijke groeten
  Henk Kuiper