Geplaatst

CAST debat nieuwe Heuvel

"Het CAST start dit jaar op volle oorlogssterkte", zo werd woensdag 3 januari het CAST-debat over de nieuwe Heuvel geopend. En die krijgshaftige taal kwam nota bene van voormalig Heuvelwethouder Horvers. De man die rond Heuvel en Lindeboom destijds dingen zei waardoor wat betreft zijn integriteit menigeen nog altijd twijfels heeft, en vooral ook géén twijfels. Als beloning voor zijn Lindeboomverwoestende architectuurpromotie mag hij nu opereren als voorzitter van het CAST. Niet vreemd dus dat daar alles uit de kast werd gehaald om zijn daden alsnog te relativeren en met name de Lindeboom zelf.

Naar het publiek werd daarbij als vertolkster van een zogenaamd onafhankelijke opinie zelfs Anita de Haas opgevoerd. Maar zij is van het Brabants Dagblad: de krant die van een kritische ingezonden brief over Horvers de kop "Heuvel" veranderde in "Horvers ereburger maken"! En genoemde Anita was destijds in belangrijke mate persoonlijk verantwoordelijk voor het dom houden van de bevolking wat betreft de waarheid omtrent de Lindeboom en de leugens van toenmalig wethouder Horvers. "Ik ben geen Lindeboomaanhanger, absoluut niet", zo bracht zij dan ook de Lindeboom meteen ter sprake. En het was geen verrassing dat die boom verder geen rol meer speelde die avond. Met geen woord ook werd gerept over de Heuvelzaken die hier eerder in de vorm van het Tilburgs Kerstverhaal aan de orde kwamen. Alleen zaken in de materiële sfeer, die waren belangrijk.

En daarover werd ook heel gewichtig gedaan. Hoe men zich bijvoorbeeld had laten leiden door de historie en de geschiedenis. In werkelijkheid echter blijkt men dan van die geschiedenis juist totaal niet op de hoogte. Met name schijnt niemand te weten dat wat betreft de Heuvel eeuwenlang het geld niet werd geïnvesteerd in materiële zaken, maar jaarlijks in het in een speciale vorm modelleren van een symbool van Leven, een Vrijheidsboom, Gerechtsboom, Levensboom. Maar zelfs over de betekenis van de Lindeboom bleken de uitgenodigde ontwerpbureaus niet meer informatie te hebben dan de non-informatie die we destijds kregen via het Brabants Dagblad en wethouder Horvers. En bij de recente ontwerpopdrachten was door de gemeente alleen die informatie nog eens herhaald, zoals eerder ook naar de bevolking zelf in de grote T-containers op de Heuvel. Voor zover ontwerpers zelf de mening waren toegedaan dat de naam Tilburg nog altijd verwees naar tilia (lindeboom) werden zij door T-ambtenaren zelfs ‘gecorrigeerd’. Nee, het begrip ’til’ had toch echt niets te maken met tilia/lindeboom, dat moesten ze toch echt niet denken. 

En zo gaat het kappen van de Lindeboom onverminderd voort met nog steeds dezelfde praktijken. Daarbij zijn we ook nu weer getuige van geraffineerde reclamepsychologie, zoals het gebruik van een oude foto van de Lindeboom. Die foto wordt namelijk helemaal niet gebruikt ter promotie van de Lindeboom zelf. De uitgezette reclamestrategie is om die boom als nog levend, betekenisvol symbool juist definitief tot verleden tijd te verklaren. In plaats daarvan wordt nu als minstens gelijkwaardig symbool de til-ontkenning "T" gepropageerd! En het is duidelijk de bedoeling dat met name ook de Heuvel en de oude Lindeplek worden heringericht in T-stijl, uitdrukking geven aan die ‘T’. Er zal dus een totaal ander plan nog moeten komen. Anders blijft de Heuvel een plek die onverminderd getuigt van corruptie, mediamanipulatie, volksmisleiding, en vooral voortgaande, vuile campagnes op "volle oorlogssterkte".

zie ook

Denkend aan de Heuvel

De naam Tilburg

De Vrijheidsboom

Lindeboom terug op de Heuvel

Tilburgs Kerstverhaal 

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’

Reacties

4 reacties op “CAST debat nieuwe Heuvel”

 1. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  T-gebouw

  In het gemeentehuis van Tilburg is een tentoonstelling ingericht met de ontwerpen voor een nieuwe, groene Heuvel, Op een van de tekeningen staat een gebouw in de vorm van een T centraal. In de begeleidende tekst is te lezen dat in dit gebouw een licht kan aangaan, waardoor het transformeert in een televisie, een computerscherm, een filmdoek of een kunstwerk, Een beoordelingscommissie met daarin verschillende wethouders, noemt het idee van het T-gebouw

 2. Bas avatar
  Bas

  Beste Mhr. Kuiper,

  uw kruistocht voor de cultuurhistorische waarde van de lindeboom aan de wortel van deze stad vind ik even prijzenswaardig als belangrijk. In dit verband vind ik uw betoog echter totaal onzinnig. Ik was, net als u, aanwezig op het CAST debat. Daarnaast heb ook ik deelgenomen aan de publieksprijsvraag en alle andere publieke debatten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden betreffende de nieuwe heuvel.

  Als er

 3. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  ja laten we weer miljoenen verkwisten aan een nieuwe heuvel die over 10 jaar weer op de schop gaat
  de politiek heeft duidelijk wat dat plein betreft al jaren de kol in de kop
  de lindeboom had destijds makkelijk kunnen blijven staan
  de heuvel dicht
  de zaak fatsoenlijk plaveien
  en in dat concept had er ook een ondergrondse fietsenstalling gekund
  en dat die cultuurbarbaar frits horvers voorzitter is van cast is wel tien doornen in het oog

 4. M . van Boxtel avatar
  M . van Boxtel

  Dat 'T-gebouw', zet dat maar op de stoep bij het kantoor van het Brabants Dagblad.