Geplaatst

Tilburg en zijn Oude Warande

De Oude Warande heeft een rijke historie, maar de gemeente lijkt slechts oog te hebben voor bepaalde aspecten daarvan. Het zogenaamde herstel in de oude staat geldt in elk geval niet voor historie die niet aansluit bij de huidige groenvisie van de gemeente. Zodoende dreigt ook in de nabije toekomst nog veel levend verleden verloren te gaan.

Het bijzondere sterontwerp van de Oude Warande leidt iedereen met een haast magische kracht naar het centrum. Daar komen alle laanlijnen samen, daar voel je meteen: dit is een bijzondere plek. Van die bijzondere betekenis getuigt ook meteen de oudste kaart waar de Warande op staat. Daarop heeft dit oude bos van prins Willem van Hessen Kassel een grote boom als middelpunt. Vanuit dit centrale boommiddelpunt had de toenmalige heer van Tilburg en Goirle een laan georiënteerd op de kerk van Tilburg en een andere op de kerk van Goirle. Voor allebei die kerken stond vroeger een betekenisvolle lindeboom (“de gebodenlinde”). Lindelanen en een lindehart karakteriseren ook nu nog voormalig grondbezit van prins Willem van Hessen Kassel. Wat voor boom oorspronkelijk het hart van de Warande was, is niet moeilijk te raden. Maar van tilia/lindeboom wilde Tilburg zich nadrukkelijk distantiëren. Dus lazen we zelfs jarenlang op een groot informatiebord, gesigneerd met “moderne industriestad”, dat het centrale midden de plek was van “een jachtpavilon”. Een bouwsel dat gewoon uit de duim werd gezogen en waarover in geen enkel archiefstuk iets te vinden is!

overgezet van google video naar youtube op  12-12-2011

In voorlichting over een bos ga je het toch niet over bomen hebben! Rond de majestueuze beuk uit 1850, die tot voor kort nog in de middencirkel stond, werd zelfs al het gras ineens weggehaald om nieuw gras in te zaaien. Een maatregel waar beuken nou net heel gevoelig voor zijn, zeker als de zon al weer fel op de wortels brandt. Dus weg beuk.

Ook in een recente T-brochure over de Oude Warande zijn bomen duidelijk het minst belangrijk in een bos. Er wordt hooguit nader op ingegaan als “te vervangen”, “te kappen” of ‘reeds gekapt’. Op een foto nog van de lindelaan zien we volgens de toelichting slechts de stenen zuilen die tegenwoordig de middencirkel domineren.
In deze gemeentelijke bosvoorlichting zien we verder een trein, de glazen gang van een universiteitsgebouw, een huis, de plattegrond van een huis en nog andere zaken in de sfeer van promotie van architectuur en bebouwing.

En nu horen we van plannen voor een theepaviljoen! Vandaar dat er nog steeds geen beuk is terug geplant!? Vandaar die rare bosvoorlichting!? Daarom worden straks bij het Warandemiddelpunt inheemse zomereiken zelfs gekapt van meer dan honderd jaar!? Ze mogen zicht en aandacht natuurlijk niet teveel afleiden van de geplande bebouwing. Welke zinnige reden is er voor die monumentale eikenkap anders te bedenken? De bomen in de betreffende laan zijn niet allemaal meer even hoog, zo heet het officieel. Het totale boombeeld vloekt met de strakheid en rechtlijnigheid van de nu gepropageerde T-stijl. Maar na een paar jaar zijn die hoogteverschillen door natuurlijke groeiprocessen ook verdwenen. Uit de recente brochure blijkt dat het bosleven in de vorm van eekhoorns, boomklevers en bosuilen wel helemaal het laatste is wat aangaande een bos ter sprake komt. Toch is er geen enkele zinnige reden om deze dieren de schrik van hun leven te bezorgen. Raadsleden doe wat aan deze absurditeit. En roep eindelijk eens een halt toe aan die vervanging van voorlichting over openbaar groen door bouwreclame, architectuurreclame, T-reclame.

Reacties

3 reacties op “Tilburg en zijn Oude Warande”

 1. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  Paviljoen in de Oude Warande?

  Na jarenlange voorbereiding lijkt het nu dan zover te zijn: horecagroep Du Bonheur en Stichting Fundament presenteren een plan voor

 2. Hein van der Schoot avatar
  Hein van der Schoot

  Open brief aan het demissionair College en de raadsleden

  BEZWAAR TEGEN BOUWPLAN IN WARANDE

  Onlangs presenteerden horecagroep Du Bonheur en Stichting Fundament een plan voor een glazen paviljoen in de Oude Warande. Dit paviljoen zou onder meer moeten gaan dienen als ontvangstruimte tijdens de eens in de vier jaar georganiseerde beeldententoonstelling 'Lustwarande'.
  Stichting Stadsbomen Tilburg maakt bezwaar tegen de bouw van dit paviljoen, omdat zo'n spiegelend glazen huis zeer dominant aanwezig zal zijn, afbreuk doet aan de sfeer van het sterrenbos en ook vanuit cultuurhistorisch perspectief niet past in dit natuurgebied. Nu is het nog zo dat het centrum van het bos ontmoetingsplaats is van veel Tilburgers, die, gezeten op een bankje, genieten van de natuur.

  Het is natuurlijk de droom van elke horeca-ondernemer om op zo'n plek een theehuis te exploiteren, maar er is geen reden om de openbare ruimte hier te laten inlijven door een zakenman aan de Bredaseweg met uitbreidingsplannen. Mensen die iets willen eten of drinken kunnen bovendien al even verderop terecht bij
  Auberge du Bonheur, De Zeven Geitjes of Bosvreugd.

  Het is begrijpelijk dat de beeldententoonstelling een ontvangstruimte behoeft, maar zo'n voorziening kan beter bij de entree van het sterrenbos worden neergezet gedurende de expositie en dus niet, zoals nu de bedoeling is, voor vijf jaar.
  Het gemeentebestuur beweert dat de Oude Warande 'in oude luister' hersteld wordt. Vreemd genoeg worden er al vele jaren onder dit voorwendsel ter plaatse monumentale, soms meer dan honderd jaar oude bomen gekapt en nu dreigt zelfs in het hart van het sterrenbos een grote, spiegelende glazen doos te worden neergezet!

  De komst van dit theehuis is voorbereid op incorrecte gronden.
  Jarenlang was namelijk op gemeentelijke informatieborden te lezen dat in vervlogen tijden in het centrum van het bos een 'jachtpaviljon' zou hebben gestaan, terwijl daar in archieven niets over te vinden is. Wel is op een kaart uit de 18de eeuw duidelijk te zien dat precies in het centrale midden een betekenisvolle boom stond.
  Stichting Stadsbomen Tilburg pleit er voor recht te doen aan de cultuurhistorische betekenis van de centrale plaats in het midden van de Warande en in plaats van een glazen theehuis te bouwen daar weer een boom te planten.
  Tevens verzoeken we het gemeentebestuur om een rode beuk terug te planten ter vervanging van de monumentale beuk die daar enige jaren geleden het loodje legde. Tenslotte willen we er op wijzen dat vogels zich te pletter zullen vliegen tegen een spiegelend, glazen huis.

  Namens Stichting Stadsbomen Tilburg
  Hein van der Schoot

 3. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  PAVILJOEN IN DE OUDE WARANDE

  Kunstclub Fundament heeft het voor elkaar gekregen: In het centrale midden van de Oude Warande, midden in de ecologische hoofdstructuur, is nu een horecagelegenheid gevestigd. Deze voorziening heeft weliswaar een tijdelijke status – juridisch is vastgelegd dat de horecagelegenheid, 'il grotto' genaamd, over vijf jaar dient te worden afgebroken- maar de vraag is of dat dat ook gaat gebeuren. De praktijk leert immers dat eenmaal geplaatste bouwwerken meestal niet zomaar weer weg zijn. Nu al wordt er gelobbied om het paviljoen langer dan vijf jaar te laten staan. Spreekbuis van deze lobbygroep is het Brabants Dagblad. Opmerkelijk is dat deze krant eerder geen enkele aandacht besteedde aan de zienswijze van Stichting Stadsbomen op het plan voor een horecagelegenheid in het hart van het sterrenbos en een kritische ingezonden brief van de stichting hierover begin vorig jaar zelfs terzijde schoof. De voorstanders van het paviljoen mogen nu wel uitgebreid hun zegje doen. Zo is in de krant van afgelopen zaterdag te lezen dat het nieuwe theehuis na de Hasseltse kapel de mooiste plek van Tilburg is. 'Dit moeten ze nooit meer afbreken', zegt iemand ook in de krant. Vervolgens komen er een aantal enthousiaste bezoekers aan het woord die aangeven vaker te zullen terugkomen naar il grotto en het theehuis een voorbeeld noemen van 'kunst waar je wat aan hebt'.
  Op zich is het natuurlijk prima dat de krant enthousiaste reacties optekent, maar waarom worden de voorstanders van het paviljoen wel in de gelegenheid gesteld om hun idee