Geplaatst

Ik waarschuw bij voorbaat: dit wordt een zeikstukje. Maar mijn stukje ‘Tilburg en het vrouwelijke’ heeft kennelijk zo’n indruk gemaakt dat Aldert van der Burg in de Koerier zelfs pleitte voor gelegenheid ook voor vrouwen om in de openbare ruimte de blaas te legen. Om bestuurders te beïnvloeden riep hij vrouwen zelfs op tot massaal wildplassen, liefst bij het gemeentehuis. Maar moeten vrouwen echt zo nodig meer openbare plasgelegenheid of zijn het juist mannen die graag vrouwen ook wild om zich heen zien plassen?

Ik voel aan mijn water dat er in deze stad, met zelfs een website ‘Tilburgzeikt.nl’, een diepgaand onderzoek komt. Ja, hoe zit het precies met plasdrang en wildplasneigingen bij vrouwen? En bestond er naast de kruikenzeiker eigenlijk wel een kruikenzeikster? Was er naast het menneke pis van Tilburg ook een vrouwke pis? Bestaan er alleen kakmadammen en geen zeikmadammen? Waarschijnlijk wordt eerst een onderzoeksteam van ‘Tilburgzeikt’ ingeschakeld voor de gemeente wel of niet overgaat tot plaatsing van urinettes, plasmobielen, feminoirs en dergelijke.

In de natuur zijn in elk geval mannetjes en vrouwtjes niet hetzelfde en dat uit zich ook in verschillend plasgedrag. Mannetjesdieren zie je overal kleine plasjes doen, mede ter afbakening van hun territorium. Vrouwtjesdieren lijken hun plas eindeloos te kunnen ophouden; die zie en hoor je uiteindelijk hele emmers tegelijk lozen. Blaastesten zullen er straks ongetwijfeld toe leiden dat ook bij kruikenzeikers grote verschillen boven komen drijven. In mijn persoonlijke waarnemingen zijn vrouwen in elk geval voortdurend ‘blaas boven blaas’. En leest u, terwijl ik even een plaspauze neem, alvast de volgende dichtregels:

 Hij liep door zijn stad, maar waar waren de struiken,

het veldje, de heggen, waar naar oude gebruiken

de kruikenzeiker van weleer

zijn blaas kon legen telkens weer?

"Moderne Industriestad", huilde de man,

"is een stad waar ik nergens meer pissen kan".

Zoiets zal een vrouw nooit schrijven, laat staan dichten. Naast de drang om de blaas te legen is het bij mannen vooral ook de mannelijke oerdrift om overal geursporen na te laten. Maar waar kan die basisbehoefte in Tilburg nog bevredigd worden? Op sommige hoogtijdagen mag je pissen op de oude Lindeplek (zie bovenste foto), maar doe je het elders dan wordt je onmiddellijk op de bon geslingerd. Als je vertelt dat je bezig bent je territorium af te bakenen heb je helemaal de poppen aan het pissen. En dan te bedenken dat vroeger bepaalde planten in Tilburg zelfs speciaal groeiden op plekken waar je vrijelijk kon en mocht urineren. De zich altijd plastisch uitdrukkende Tilburgers hadden er zelfs speciale Tilburgse namen voor: "pispotjes" en "pisblommen".

Waarom is wildplassen zo’n probleem geworden? Omdat er nergens meer wildgroei is met zeikviooltjes en andere urineminnende flora, wildplassen nergens meer kan en mag. Waarom geen subsidie juist voor gestructureerd wildplassen? Een speciaal potje ‘Zeik je rijk’? Ja, er moeten weer wildplasbosjes komen, en wildplasheggen, wildplasveldjes. En op de Heuvel een meanderend zeikstroompje naar een grote dikke wildplasboom.

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’