Geplaatst

Het gelijk van de gemeente

De burgemeester wil de Paleistuin terug! Wat een geluk dan dat we daar vlakbij achter het Kantongerecht nog altijd majestueus groen hebben uit die tijd. Daar staan nog de koninklijke bomen die destijds ook in de paleistuin stonden: vorstelijke soorten die hier toen de toonaangevende mode waren! Volgens de gemeente echter staat dit nog bestaande, groene paleis op instorten en is er geen andere oplossing dan alles kappen. En straks bewijzen de bomen nog dat de gemeente gelijk heeft.

Bij diverse bomen werden namelijk emmers met afgewerkte olie gedumpt, bergen steen gestort, zware machines en containers neergezet. Bij sommige bomen ook werd dusdanig met gif gespoten dat de boombladeren allemaal brandverschijnselen kregen. Zonder rijplaten ook werd met zwaar materieel over de wortels gereden. Verder werden er nog allerlei platen, buizen, zandhopen en andere zaken neergekwakt die de vertrouwde watertoevoer naar de wortels verstoren. Bij een aantal bomen ook werden complete wortels weggehakt en diepe sleuven ineens gegraven.

Tja, die deskundigen met handhaafideeën gingen uit zelfs van verzorging en verrichten van noodzakelijk, achterstallig onderhoud. Wat een naïevelingen. De deskundige gemeente baseerde zich met de nodige zelfkennis natuurlijk op precies het tegenovergestelde. En dus zijn de bomen inderdaad niet te handhaven. Bij de rechtbank verklaarde de gemeente terecht elke andere visie als ongeldig en als afkomstig van deskundigen zonder gemeentelijk deskundigheidskeurmerk. Bezwaren van de Stichting Stadsbomen zijn inmiddels dan ook afgewezen. Overduidelijk heeft de gemeente gelijk. Hoe zouden die bomen bij hun beleid nog te handhaven zijn? Wat betreft bescherming van bomen blijken zelfs regels al niet te handhaven. En wat te denken van verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren! Zijn die nog te handhaven?

Reacties

Eén reactie op “Het gelijk van de gemeente”

  1. Ton van Leest avatar
    Ton van Leest

    Wil graag contact met Henk Kuiper i.v.m. natuureducatie.