Geplaatst

Juist geïnformeerd (2)

Twee onderzoeksrapporten spraken elkaar volkomen tegen (zie ‘Kundig en deskundig in Tilburg‘ en ‘Juist geïnformeerd?’). Een derde onderzoek moest duidelijkheid brengen. Afgelopen vrijdag kregen zodoende drie grote Italiaanse populieren tussen Bisschop Zwijsenstraat en Koningsplein een hele band met meetkastjes rond hun stam. Op de computer verscheen daarna een soort ‘scan’ van de daarbinnen gemeten houtinhoud. En wat viel daaruit af te lezen….

Via een soort dikke injectienaalden waren van alle kanten geluidsgolven door de stam gestuurd. Uit de snelheid waarmee die door de boom gingen destilleerde de computer de kwaliteit van het hout. En zo bleek van de grootste en meest beeldbepalende boom – vanuit de Bisschop Zwijsenstraat zie je hem meteen als eerste – de stam zelfs over vrijwel de hele doorsnee gaaf en goed nog te zijn. Op de foto hiernaast zie je de computeranalyse van de stamdoorsnee. De groene kleur wijst bij lindes en populieren op een goede houtkwaliteit. De bruine vlekken wijzen op hout dat zelfs extra hard en extra goed van kwaliteit is. Bij de twee andere, grote Italiaanse populieren liet de computer weliswaar enkele zwakkere plekken zien, maar tegelijkertijd een extra hoeveelheid extra stevig hout ter compensatie. Het officiële rapport over dit zogenaamde Picus onderzoek moet nog komen, maar duidelijk is dat de drie onderzochte Italiaanse populieren behouden kunnen worden.

Wat betreft andere bomen waarvan de beoordeling Stichting Stadsbomen verbaasde, zoals de oude hulstboom, ligt de zaak nog duidelijker. Gevraagd naar een nadere verklaring blijkt de constatering "niet duurzaam te handhaven" helemaal geen beoordeling van de vitaliteit, maar een opmerking om aan te geven dat die boom niet persé gespaard hóeft te blijven. Wat de adviseur (Cobra) bedoelt is dat de boom in zijn visie door een ander exemplaar van die soort kan worden vervangen zonder al te veel verlies aan beeldkwaliteit en groenkwaliteit.

Volgens adviesbureau Cobra zijn de verschillen in de rapporten ontstaan doordat de gemeente een andere vraag aan Cobra stelde dan Stichting Stadsbomen aan ‘OBTA De Linde’ (zie reactie Cobra op het eerste stukje ‘Juist geïnformeerd?’). Helaas heeft de gemeente naar Stichting Stadsbomen Tilburg het antwoord van Cobra dan toch als antwoord op een andere vraag gebruikt. Het heeft Stichting Stadsbomen vervolgens ruim tweeduizend euro gekost om op die vraag het echte antwoord boven tafel te krijgen. Ik ben benieuwd of ze dat geld nu terug krijgen. 

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’