Geplaatst

Prijs voor Tilburgs kunstproject

Het kunstproject dat het Tilburgse Piushavengebied in beeld moet brengen is nog lang niet af. Er wordt nog volop aan gewerkt. Toch was er afgelopen vrijdag al een internationale onderscheiding! Terre de Femmes gaf kunstenares Wapke Feenstra al bij voorbaat een prijs voor haar kunstwerk in wording. Om meerdere redenen een verheugend feit.

De nu al bekroonde ‘kunst in de openbare ruimte’ onderscheidt zich allereerst door het feit dat die openbare ruimte een website is! Het werk van Wapke Feenstra dringt zich niet ongevraagd aan je op, maar je moet er bewust naar willen kijken. Daar kunnen reclamemakers nog iets van leren. Vervolgens blijkt deze moderne kunst zich ook inhoudelijk te onderscheiden. Temidden van een ook in de ‘kunst’ zich uitend materialisme stelt Wapke Feenstra het leven zelf weer centraal. En daarbij hoort in het Piushavengebied ook de natuur. Ja, speciaal bekroond werd de zogenaamde webxylotheek.

Wie via http://www.webxylotheek.nl/ of via http://www.huisboomfeest.nl/ de website bezoekt krijgt door te klikken eerst de kaart van het gebied te zien. Nogmaals klikken brengt de geselecteerde detailkaart in beeld. Aanklikken van een boomicoontje naast de kaart doet in een aantal straten groene stippen verschijnen, de tot dusver in beeld gebrachte bomen. Klikken op zo’n groene stip tovert de betreffende boom tevoorschijn: allereerst de schors en via doorklikken daarop de hele boom. Op uit te vergroten fotootjes links onder de boom zie je activiteiten die zich bij de boom afspelen of planten en dieren die in en rond de boom leven.

Een hoofdstuk apart zijn de zogenaamde "sprokkels". Die komen tevoorschijn door te klikken op een bladicoontje links boven. Vanuit vier scholen in het gebied gaan tot 2010 vier keer per jaar schoolklassen op pad om te ‘sprokkelen’. De kinderen zijn daarbij uitgerust met speciale ‘sprokkeltasjes’ om daarin de specifieke sprokkels – zoals bladeren, vruchten, takjes, en losgelaten schors – te verzamelen. De sprokkels vormen vervolgens de input voor de webxylotheek. Daar worden kinderen dus actief bij betrokken. Tegelijk komt een gedegen naslagwerk en archief tot stand. Binnen de site kan onder andere gezocht worden op boomsoort, straat en sprokkelaar. Dat levert dan telkens weer verrassende fotoverzamelingen op, kunstwerkjes op zich die de bezoeker zelf kan samenstellen. Door zelf foto’s in te sturen kan iedereen ook zelf dit kunstwerk verder mee uitbouwen.

voor meer informatie over de kunstenares en haar werk in Tilburg:

http://www.wapke.nl/cityscapes/detail.php?id=40

http://www.wapke.nl/

Zie voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes:

‘Van Adje tot Lindeboom’
‘Van Mall tot Zot
‘Van Mall tot Zot (vervolg)’