Geplaatst

Tilburg week reclamevrij

Steun het idee voor een reclamevrije week in Tilburg (zie vorige aflevering). Gebruik uw invloed daartoe en stuur individueel of met groep of organisatie waar u deel van uitmaakt de volgende oproep of woorden van gelijke strekking naar media, reclameverspreiders, bestuurders, raadsleden en andere verantwoordelijken en betrokkenen.

Geachte verantwoordelijke voor reclame-uitingen in Tilburg,

We kunnen zaken rond milieu, klimaatverandering en broeikaseffect niet langer bagatelliseren. Geluiden en waarschuwingen van dertig jaar geleden blijken anno 2007 volkomen terecht en volkomen juist te zijn geweest. Hoogste tijd dus om de betreffende mensen niet langer meer te negeren en vooral niet hun destijds al gemaakte analyses en aangedragen oplossingen. ‘Milieu’ was voor de klokkenluiders van het eerste uur op de eerste plaats een kwestie van dingen láten, en dan met name alle onnodige en overbodige consumptie. Dus riepen ze op tot minder consumeren. En aangezien reclame voortdurend oproept tot het omgekeerde was met name in Tilburg reclame aanvankelijk hét grote milieu-item. Tilburg was ook de eerste stad waar huis aan huis een brievenbussticker "geen reclame" werd verspreid, die vervolgens op duizenden brievenbussen werd geplakt. Met de campagne ‘Tilburg Moderne Industriestad’ verdween reclame als aandachtspunt echter uit beeld. Om de rol en invloed van reclame opnieuw in de aandacht te brengen is nu het plan ontstaan om in Tilburg van de laatste aprilweek een week zonder reclame te maken. Wij verzoeken u om mee te werken aan de realisering van dit plan, zodat stad en bevolking die week inderdaad gevrijwaard blijven van reclame-uitingen.

Concreet houdt dit in dat wij u verzoeken om van 23 tot en met 29 april de volgende zaken achterwege te laten, uit te schakelen, na te laten of te verwijderen en onzichtbaar te maken.

 • Reclame in de openbare ruimte op en via gebouwen, billboards, reclamezuilen en geluidsinstallaties.
 • Reclame op en via auto’s, aanhangwagens, reclamevliegtuigjes en andere mobiele middelen.
 • Reclame in scholen en openbare gebouwen.
 • Reclame op kleding, tassen en dergelijke en reclame op uitgestalde of ‘rondslingerende’ producten, tijdschriften enzovoort.
 • Reclamefolders en alle bladen en tijdschriften met reclame, inclusief reclame in de vorm van ‘nieuws’.
 • Reclame via telefoon en E-mail.
 • Reclame via radio en televisie in programma’s en specifieke reclameblokken.
 • Reclame ‘Tilburg Moderne Industriestad’ op oude afvalcontainers, plaatsnaamborden e.d.
 • Reclame voor T-binnenstad door middel van het T-logo via borden langs de straat, gemeentefolders en andere gemeentevoorlichting.
 • Reclame/evenementen om nog meer mensen naar T-binnenstad te lokken.
 • Reclame/evenementen om mensen naar andere consumptiecentra te lokken.

Een week reclamevrij, daar kom je weer van bij. Dus eind april, wat betreft reclame stil.

Voor overzicht per onderwerp van eerdere en latere stukjes zie weblogoverzicht.

Reacties

4 reacties op “Tilburg week reclamevrij”

 1. ReiBro avatar
  ReiBro

  niets aan toe te voegen, perfekt…..

  ReiBro

 2. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Een week geen reclame, daar blijf ik voor thuis…

 3. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  ik wil hierbij reclame make voor mijn weblog
  http://swamijawi.web-log.nl/

  soms de moeite waard
  soms niet
  je kunt er ook dingen kopen
  soms milieu neutraal
  soms niet

 4. Theo avatar
  Theo

  Thumps up