Geplaatst

Trots op TROTS, lang leve TROTS

Wat een geweldige Nieuwjaarsstart. Wat een spetterend vuurwerk meteen. Lang leve TROTS. De partij die de lamlendigheid trotseert, de reclamecriminelen aan gaat pakken. Furieus is TROTS over de acties van “Adbusting Team Tilburg” (ATT).
En terecht. Zie het hier onthulde belastende bewijsmateriaal.
“Vandalisme”, “schade”, “onacceptabel”, stelt TROTS. En daar hebben ze volkomen gelijk in. Zeker gezien het verleden van ATT.

Vandalisme naar vrije meningsuiting

Begin jaren ’90 al kwam de Reclame Code Commissie met scherpe veroordelingen. Maar wat kregen we daarover te horen? En wat gebeurde er concreet om op reclamegebied daadwerkelijk normen en waarden te handhaven? Overal onmiddellijk ingrijpen van de actiegroep “Antireclame Terstond Torpederen” (ATT)!
Nederlands eerste Groene Sinterklaas stond toen op, maar zag zelfs zijn duur betaalde advertentie op de voorpagina van het Brabants Dagblad terug in zwaar verminkte vorm! De krant schrapte zonder enig overleg eigenhandig zelfs de hele reden voor de advertentie: de aankondiging van het huis aan huis verspreiden van een brievenbussticker “geen reclame”. Een actie van de speciale censuurafdeling “Aanpassing Tekst en Taal” (ATT). Bepaalde lieden hadden toen al lak aan de norm dat je met je fikken afblijft van duur betaalde advertenties.

Trots dit soort acties plakten Tilburgers trots “geen reclame” op hun brievenbus. Maar ook op onze eigen brievenbus konden de reclameactivisten de vrije meningsuiting niet tolereren. En ook waar stickers met de mededeling ‘geen ‘Stadsnieuws’ er niet werden afgetrokken werd het veroordeelde blad toch ijskoud door bus en strot geduwd.
De stickers moeten gerespecteerd worden, sprak unaniem de gemeenteraad.
Maar de gemeente ging als ‘Tilburg Moderne Industriestad’ de veroordeelde reclamepraktijken juist extra bevorderen en stimuleren, samenwerken juist met het veroordeelde huis-aan-huisblad. Het initiatief van de Groene Sinterklaas werd op alle mogelijke manieren getorpedeerd.

Vrijheid en democratie

Ja, hoe ver gaat al jaren de agressie en de intolerantie van het grote commerciële meningsgeschreeuw naar elke vorm van minder consumptieve meningsuiting! Aanhoudende gerichte sabotageacties naar reclame die juist niet in de openbare ruimte schreeuwerig en ongevraagd zich opdringt! Aanhoudende acties zelfs naar meningsuiting in de bescheiden vorm van brieven! Op het gemeentehuis werden in de kopieën voor de raadsleden hele passages uit brieven gewist. Brieven in hun geheel verdwenen spoorloos in gemeentelijke pijplijnen, prullenbakken en papierversnipperaars. Brieven die juist gingen over vandalisme ten aanzien van openbare meningsuiting bereikten nooit hun bestemming. Ernstige aantasting van Vrijheid en Democratie door de afdeling “Ambtelijke Terreur en Tegenwerking”
(ATT).
Ook de krant kon wat betreft brieven andermans uitingen en gedachtegoed niet respecteren. Vanwege reclameafspraken lazen we zogenaamd opgetekend uit eigen mond het tegenovergestelde van wat werkelijk was gezegd en beweerd. Acties van de groep “Algehele Tegenovergestelde Tekstaanpassing” (ATT)! En de slachtoffers mochten die acties dan via een ingezonden brief niet eens corrigeren. Kritische brieven over bijvoorbeeld een wethouder met als kop ‘Heuvel’ (de kop van de brief) plaatste de krant met de kop ‘wethouder ereburger maken’. En daarbij in plaats van een meegestuurde foto van de oude Vrijheidsboom een promotiefoto van de wethouder die de boom liet kappen.

Door de bevolking gekozen

De als resultaat van ‘democratie’ te realiseren groene Heuvel met als middelpunt de voortzetting van de Lindeboom werd nota bene een steenplateau met in de marge een bij herhaling dooie boom. Je zult toch reclamepraktijken meemaken waarbij na het decreet “uitdrukking geven aan het imago ‘Tilburg Moderne Industriestad’” de hele openbare ruimte even later weer wordt heringericht om uitdrukking te geven aan de volgende mode en reclamegril! Je zult het toch meemaken dat een plein totaal anders wordt opgeleverd dan de plannen en het als ‘summum van democratie’ door de bevolking gekozen ontwerp. Op de beloofde centrale plek voor de boom reclame nu voor een borrelkruik! Hoe bezopen kun je zijn! Je zult het toch meemaken dat een of andere “Actiegroep Tilburg T” (ATT) een stadssymbool met de titel “de trots van Tilburg” bewust omlaag haalt vanwege een campagne om met dat etiket “trots” voortaan als identiteit en stadssymbool een borreltje te propageren

Logisch en terecht

Vooral dat misbruik van het woord ‘trots’ was voor ‘TROTS’ met hoofdletters natuurlijk niet meer te verdragen. “TilburgZ zet aan tot vandalisme”, was zowaar de conclusie. Met andere woorden: op wat voor website schrijf ik eigenlijk!
“Aangifte”, “strafbaar feit”, zo schreef ook nog eens “Apetrots Tergt TilburgZ” (ATT) . Mijn volgende stukjes verschijnen op www.TROTS.com. Vooral ook vanwege de laffe reacties van de slappe hap op die “relaunchparty” van TilburgZ. Alsof TROTS totaal overtrokken had gereageerd op een verhoudingsgewijs totaal onschuldig druppeltje dat blijkbaar de emmer had doen overlopen. Nee, de boosheid van TROTS is volkomen begrijpelijk, logisch en terecht. Op een gegeven moment is de maat vol en kan er echt niets meer bij. En dan doet het er niet toe dat je de koe in eerste instantie bij de uiers pakt in plaats van bij de hoorns. Of dat je door “Alle Toestanden in Tilburg” (ATT) de verkeerde koe pakt. Het begin is gemaakt, het signaal afgegeven en uiteraard wordt er doorgepakt. TROTS een partij om TROTS op te zijn. Een dikke pluim voor fractievoorzitter Joost van Puijenbroek. Vanzelfsprekend dat ik hem en zijn fractiegenoten heel veel sterkte en succes verder wens in de strijd tegen de schandalige reclamepraktijken in Tilburg. TROTS is de eerste partij die duidelijk en openlijk schadevergoeding eist voor schade zoals jarenlang naar mij en mijn meningsuiting toegebracht. Bij TROTS begint de victorie.

Reacties

13 reacties op “Trots op TROTS, lang leve TROTS”

 1. Jonkie XS avatar
  Jonkie XS

  Tijd voor pauze!

 2. Henk Kuiper avatar

  Pauze zo lang genoeg geduurd? En waarom eigenlijk pauze? De tegenstander te groot? De corruptie te ver doorgewoekerd? Kom op zeg! De reclamecriminaliteit nu echt aanpakken. Ik ben dan weliswaar niet op straat gezet, maar de gemeente heeft nog steeds geen enkele schade vergoed. En we lossen de problemen echt niet op door reacties nu als 'pauze', laat staan nog verder de ogen maar sluiten en de aandacht afleiden. Nu doorpakken. Het jaar van de waarheid!

 3. Jonkie XS avatar

  Relaich dan, tijd voor Relaunch!

 4. Jonkie XS avatar

  Ik bedoel Relax dan, tijd voor Relax!
  i schrijf je met un.
  Met vriendeljke groeten, Dhr Exces.

 5. SIDDK avatar
  SIDDK

  Wat een column…! 🙂
  Henk, ik vind je steeds meer http://www.gtenc.com/index.php/component/content/

 6. TROTS avatar
  TROTS

  TROTS heeft niet gereageerd op TROTS op TROTS, lang leve TROTS

 7. Henk Kuiper avatar

  "TROTS heeft niet gereageerd". Vanwaar namens "TROTS" die mededeling? Was in een inmiddels gewiste en door mij gemiste reactie onder de valse naam "TROTS" zogenaamd door TROTS wél gereageerd? Dat zijn inderdaad ook van die praktijken. Niet alleen bij BD en Omroep Brabant, maar ook op TilburgZ. TROTS, ga in elk geval door, hou vol. Wat er in Tilburg gebeurt rond openbare meningsuiting is niet meer te tolereren.

 8. Henk Kuiper avatar

  Test. Kan ik hier nog reageren?

 9. Nachtburgemeester Tilburg avatar

  He Henk,
  Pjoe.
  2012: Het jaar van de waarheid.

  Ik vind het interessant over en met de media te praten. Wel dan mét de journalisten en eindredacteur. Niet alleen hier via TilburgZ.
  Zo zal ik dan ook een nacht met een vrouwelijke reporter op pad gaan, en ook in gesprek met een journalist.

  Goed Nieuws, is ook nieuws…
  Er zijn zoveel thema's belangwekkender dan datgene waar nu zoveel aandacht aan besteed wordt. Men verwart hoofddoekjes met hoofdzaken.

  Interessante film, met ook occupiers in publiek, naast paar economen, as. dinsdag
  the economics of Happinez.

  De film onderschrijft veel van jouw gedachtegoed.
  Niet over T, want de film gaat niet over Tilburg.
  Wel over massa reclame.

 10. Henk Kuiper avatar

  Ha, hier werkt de reactieknop nog. Volgt hier een reactie op 'Gemeentepagina van Koerier naar Stadsnieuws':

  Los van de problemen met de reactiemogelijkheid: hoe is het mogelijk dat ook buiten deze site bij mijn weten hier nog geen enkele partij op heeft gereageerd? Dit is toch gewoon heling, een strafbaar feit?

 11. Henk Kuiper avatar

  Wat is dit nou allemaal weer? Dit was alleen het begin van mijn reactie. Waar blijft de rest? Het debat op dit "podium voor debat" aan banden gelegd na het "strafbaar feit" wat betreft de berichtgeving over ATT? Reacties langer dan een twitterbericht komen niet meer door?Reacties met bepaalde woorden, items en redeneringen worden automatisch geblokkeerd?

 12. Henk Kuiper avatar

  Om te kunnen reageren had ik me zelfs aangemeld bij Facebook! Terwijl ik daar verder – sorry Christiana, Jennifer en andere zich al aandienende '"vrienden" – toch helemaal niks mee deed. En nou blijkt de mogelijkheid tot reageren toch weer te zijn beperkt of geblokkeerd! Ingrijpen van de politie na aangifte tegen TilburgZ wegens het aanzetten tot vandalisme?

 13. Henk Kuiper avatar

  Beste TROTS mensen,

  Hoe zit dit nou? In die sfeer van ‘communicatiesabotage’ gaan veel geniepiger en grootschaliger zaken gewoon door. En ik hoor jullie nu verder nergens meer over! Kom op TROTS, zeg wat van brieven naar de Raad die zelfs niet eens meer boven water komen, het wissen en vervangen van hele briefpassages door gemeentelijke beeldvorming. Doe iets aan de vervanging van gemeentevoorlichting en normale berichtgeving door betaalde reclame en campagne: het in dat kader insprekers zelfs de raadszaal uitsturen, de inhoud aanpassen van ingezonden brieven. En zelfs betaalde advertenties van idealistische burgers aanpassen aan de wensen van grotere adverteerders. Kom op TROTS, dit begint op heel selectieve verontwaardiging te lijken. Niet je druk maken over een kwajongensstreek en de grote boeven hun gang laten gaan.