Geplaatst

Aan het College van B. en W. gemeente Tilburg
                                                                                                   Tilburg 19-12-2011

Geachte burgemeester, geachte wethouders,

Sorry dat ik een naar u gericht schrijven hier openbaar op Internet plaats, maar de omstandigheden op het gemeentehuis dwingen mij hiertoe. Het blijkt dat nu zelfs een brief van mij naar de gemeenteraad nooit bij de raadsleden is aangekomen.

“Wij zullen niet meer reageren”, “we beschouwen dit dossier als gesloten”, zo schreef u in uw laatste brief. Na het inhoudelijk zo wie zo al niet reageren en bovendien pertinente onwaarheden schrijven was dat op zich al een uiterst vreemde reactie. Maar die houding op het gemeentehuis kan absoluut niet zomaar dwingend tegelijk worden opgelegd aan de gemeenteraad. En zeker niet op die manier dat raadsleden na eerder wissen van hele passages uit mijn brieven (‘Nota Tilburg boomT’ en ‘Nota Biodiversiteit’) nu zelfs complete brieven van mij niet meer krijgen.

In mijn nooit bij de raadsleden aangekomen brief van 13 augustus schreef ik nota bene over de destijds ondubbelzinnig veroordeelde reclamepraktijken van het blad ‘Stadsnieuws’ en de mate waarin na de veroordelingen door de Reclame Code Commissie de gemeente juist ging samenwerken met dit huis-aan-huisblad en mee ging doen met de bewuste reclamepraktijken. De gemeente ging die juist extra nog bevorderen en stimuleren. En die gemeentelijke betrokkenheid ging steeds maar nog verder, zo maakte ik in mijn brief duidelijk. Werd het niet de hoogste tijd dat de gemeente daar mee stopte, was impliciet de vraag. En bij nader inzien was die vraag buitengewoon actueel, want er is nu dus besloten om de samenwerking nog verder uit te breiden door per 1 januari zelfs de gemeentepagina’s te publiceren in Stadsnieuws. In het blad dus dat later werd overgenomen door het BD, inclusief de reclamecontracten om ‘nieuws’, feiten en vrije meningsuiting structureel te vervangen door als zodanig gepresenteerde betaalde reclame. Een toch zeer essentiële zaak in welke mate een gemeente zich aan die journalistieke praktijk lieert.

Maar na het eerder in de kopieën naar de raadsleden wissen van hele passages uit mijn brieven werd ik nu dus geconfronteerd met het feit van totale verdwijning van een essentiële brief zelfs in zijn geheel.
Opnieuw is er zo naar mij en mijn inspanningen schade berokkend. En dan tegelijk met deze acties in de krant de beeldvorming dat het bij mijn rekeningen niet zou gaan om dit soort acties van de gemeente en concreet toegebrachte schade, maar om achteraf nog vergoeding vragen voor zomaar verrichte inspanningen, zoals het boek over de Lindeboom. En tussen de gemeente en deze vorm van ‘journalistiek’ volgend jaar nog inniger connecties!?

Voor de toegebrachte schade door rommelen met mijn brieven hierbij als rekening in elk geval de betaalopdracht om nu per direct rechtstreeks over te maken naar Woonstichting Tiwos:

3500 euro

op rekeningnummer 151216800

onder vermelding van huur Henk Kuiper

Hoogachtend
Henk Kuiper