Geplaatst

Verandering van cultuur

Hoe zit het met de persoonlijke aanval, of de schijn daarvan? Mag je alles zeggen dan wel suggereren? Juridisch ligt dat  lastig, maar belangrijker is dat het antwoord eerst dichterbij gezocht worden: in het respect voor elkaar.

In de Tilburgse gemeenteraad is in mijn beleving de omgangscultuur sterk  in negatieve zin veranderd. In de vorige zittingsperiode gingen we naar mijn idee als raadsleden en college correcter, respectvoller met elkaar om, dat wil zeggen de insteek was meer op de zaak gericht en de bewoordingen waren vaak gepaster en  minder op de persoon gericht. Een wethouder "brokkenpiloot" noemen was voor menigeen op het randje, maar nu lijkt het erop dat termen als "frauduleus"," leugenachtig", gewoon beginnen te worden. Dat lijkt me geen goede ontwikkeling, al zeker niet als een en ander niet onomstotelijk bewezen is en niet slechts voortkomt uit een andere beoordeling.

Afgelopen zaterdag heb ik me in dit kader gestoord aan raadsvragen m.b.t.  TVP-raadslid mevrouw Dielissen, die planschadevergoeding heeft aangevraagd. De LST begint haar vragen met te stellen dat elk raadslid dezelfde rechten heeft als een burger. Dat is een open deur: elk raadslid is namelijk een burger! De LST trekt voor dit raadslid echter niet dezelfde conclusie!

 Voor het juiste begrip: Als er in de openbare ruimte een weg aangelegd wordt, een huis gebouwd,of wat dan ook dan kan iemand in een situatie komen dat hij meent van het project nadeel te ondervinden. In dat geval kan hij een verzoek tot planschadevergoeding  indienen bij de gemeente. Deze laat zich bij het al dan niet toekennen daarvan adviseren door een extern bureau: SAOZ. Vroeger oordeelde een raadscommissie dan weer over dat advies, maar de leden namen het oordeel feitelijk altijd over. Tegenwoordig beoordeelt het College het advies. Is men het niet eens met de conclusie, dan kan een heronderzoek volgen, een stap naar de rechter etc. Dat geldt voor alle partijen.  

De vragen van de LST zijn  opmerkelijk: het is waarschijnlijk de eerste partij die  publiekelijk afstand neemt van de uitslag van SAOZ en dan zo,dat dit in het nadeel is van de vragende partij. Daarbij zijn de vragen ongepast. Zij roepen alleen maar onderbuikgevoelens op. Mevrouw Dielissen heeft de planschadevergoeding gevraagd – dat mag toch elke burger?  – en toegewezen gekregen in het advies van SAOZ.  Hier in deze fase, op deze manier, vragen over stellen, bestempelt je als raadslid voor de snelle krantenlezer tot de bekende zakkenvuller. Dat is het beeld dat blijft hangen. En mevrouw Dielissen kent heus de regeltjes wel – heeft anderen daar ook vaak terecht op gewezen – en komt nu ook op voor haar eigen rechten, maar wordt zo aangetast in haar integriteit. Minstens de schijn van de persoonlijke aanval wordt hier ingezet. En het doel?  En het effect? Zeker dat laatste gaat verder dan alleen mevrouw Dielissen. Het kwetst niet één persoon, maar raakt de beeldvorming over elk raadslid. En voor dat beeld is geen reden, kijkend naar de inzet en betrokkenheid van raadsleden.

Als we zoveel moeite hebben met waarden en normen, omdat we ze zo verschillend beleven, dan gaan we regels opstellen. Die behoefte is er op dit moment sterk bij de SP, de VVD en de LST. Voor in het presidium (fractievoorzittersvergadering) bijvoorbeeld moeten de begrippen "geheim" en "vertrouwelijk" en hoe daar mee om te gaan voor hen scherper beschreven worden. Verregeling is echter hier de oplossing niet. En moeten we dat dus nu ook gaan doen als we het hebben over de persoonlijke omgang met elkaar? Het is het failliet van vertrouwen als basis. De regels zullen te vaak niet toepasbaar blijken. Ze zullen niet alleen verstikkend werken, maar mogelijk ook nog eens als een boemerang. Zeker funest voor een raadslid dat ook nog wat in te brengen heeft. Een beroep op ieders fatsoen moet dus voldoende zijn.

Het gaat hier om kanten van  een cultuurverandering die  mijns inziens niet goed meer is. Terug dus graag van de verruwing van de omgangsvormen naar een basis van wederzijds vertrouwen en respect. Dat staat een kritische benadering niet in de weg. Hakketakken,argwaan, persoonlijke wrijvingen : ze werken verlammend en zuigen energie. Graag dus een verandering van niet alleen een dreigende maar ook al dikwijls ervaren verfoeide cultuur in de raad, als betere bijdrage aan een samen goed besturen van een stad. 

Reacties

21 reacties op “Verandering van cultuur”

 1. Hans avatar
  Hans

  Het is niet te geloven, de heer Degen komt niet meer naar de commissie's omdat hij van meet af aan meer tijd voor zijn gezin wil vrijmaken. Hij komt alleen nog naar de raadsvergadering om zijn geslijm met het college te verzilveren, waarschijnlijk zit er wel een lintje in??
  Zijn afscheidspeech is al voorspelbaar. Blijkbaar heeft hij wel tijd om deze onzin op papier te zetten. Ga aub je nieuwe vrije tijd aan je gezin besteeden zoals je zo heilig beloofde, dat geslijm zijn de Tilburgers meer dan zat. Trouwens als je het advies van SAOZ goed had gelezen dan had je gezien dat juist het college dat niet volgt!!
  Raadsleden hebben we zat maar volksvertegenwoordigers maar heel weinig!!
  Het gaat er niet om hoeveel talent je hebt, maar juist wat je er mee doet.

  Hans

 2. Pim Rooijakkers avatar
  Pim Rooijakkers

  Beste heer Degen,
  Allereerst wil ik u en uw gezin het allerbeste wensen voor de toekomst.
  Via de media heb ik de reden van uw terugtreden vernomen, een wijs besluit.
  Ik wil toch wel even reageren op uw colum.
  Afgelopen jaren is het dan wellicht volgens u beter geweest maar de Tilburgers werden wel verstoken van de informatie die toch zeker niet onbelangrijk was.
  Zelfs uw eigen partij deed mee aan die "fatsoenlijke" politiek.
  Nou dat heeft u geweten met de verkiezingen, de burgers nemen het u kwalijk dat u te weinig heeft gebracht en zaken niet helder en duidelijk verwoord heeft oftewel dat u de degens niet regelmatig gekruist heeft tegen zaken die het daglicht niet kunnen verdragen..
  Wat zijn normen en waarden als een college en diverse raadsleden die zelf met de regelmaat van de klok aan zijn laars lapt.
  Ik lees in uw colom nog al wat kritiek tegen Smolders en zijn mannen.
  Als een ding duidelijk is dan is het wel dat die wel in de gaten hebben hoe het spel gespeeld moet worden en daar naar mijn mening ook de vruchten van gaan plukken.
  Want zeg nou zelf, zijn de wachtgeldaffaire , golfbaanperikelen,snoepreisjes etc geen reden om te denken dat men aan zelfverrijking doet.
  Wie zou dat aan de kaak gesteld hebben als Smolders en zijn mannen niet in de raad gezeten hadden ?
  Over taalgebruik kun je discussieren maar er waait een andere wind en die bevalt velen niet en daar zit nu juist het knelpunt.
  In 2010 zal duidelijk zijn of de weg zoals die nu bewandeld wordt de juiste is maar ik ben bang dat Smolders en zijn mannen dan niet zo afgestraft gaan worden als uw partij in 2006.
  Hij heeft in ieder geval gedaan wat er van een raadslid verwacht mag worden en dat is het kritisch volgen van zaken in het belang van de stad en zijn bevolking.
  Dat e.e.a. wellicht niet altijd politiek correct is zoals u schets zult u voor lief moeten nemen want elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is.

 3. Marco avatar
  Marco

  Beste heer Degen, ik ben nog jong en politiek zeer geintereseerd. Ik heb daarom ook wel eens raadsvergaderingen bezocht. Ik werd echt onwel van uw optreden en het was duidelijk zichtbaar dat u samen met mevrouw Dielissen een afspraak heeft om Smolders op 'n achterbakse en misselijkmakende wijze in een kwaad daglicht te stellen. Ik hoorde ook dat u er eigenlijk vanuit ging dat u deze periode wel Wethouder zou worden. Gelukkig hebben de kiezers daar een stokje voor gestoken. U zult het lesgeven op school wel beu zijn en dat zult u nu toch moeten blijven doen, overigens jammer voor de kinderen aldaar.
  U zou zich moeten schamen voor bovenstaand stuk en laat het uw vrouw maar eens lezen. Zij verdiende toch beter?? Ik hoop dat uw vrouw, de moeder van uw kinderen, de aandacht krijgt die zij verdiend!!
  Het zegt veel over u, dat u zich nog steeds voor het karretje van het College laat spannen. En wat vertrouwen betreft, wie heeft er heden ten dagen nog blind vertrouwen in politici?? Gelukkig zijn er nog partijen als de LST en SP.

  Veel wijsheid toegewenst, Marco

 4. Henk Polderman avatar
  Henk Polderman

  Verschrikkelijke man die Marcel Degen. Daar heeft de gewone Tilburger niets aan. Wethouder willen spelen voor een kleine 10.000 euro en dan zijn school snel in de steek laten. Ik wens Mevr. Degen veel sterkte met deze man en de leerlingen een gemotiveerde leerkracht toe? Ik begin nu steeds meer te berijpen waarom ons eens zo mooie land zo aftakelt.

  Henk Polderman

 5. Henk Polderman avatar
  Henk Polderman

  Marcel, Marcel, wat laat jij je kennen en nu is het voor elke Tilburger wel duidelijk wat jouw rol is geweest in de politiek de afgelopen 10 jaar. In ieders geval niet het belang van de gewone man. Jij was toch gereformeerd, daar zie je die schijnheiligheid wel meer. Het is te hopen dat jij de afspraken die je gemaakt hebt met je vrouw wel nakomt. Jammer dat jouw mooie vak als leraar nu een afdankertje blijkt te zijn, want als je de kiezers weer voor de gek had kunnen houden dan was je Wethouder geworden, want jouw gedrag wordt in de politiek dik beloond en gewaardeerd, maar nu zitten de leerlingen met een ongemotiveerde leraar en misschien je vrouw wel met een ongemotiveerde man.

  Henk Polderman

 6. avatar
  Anoniem

  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, dat dienen we te respecteren. Het is de inhoud die telt. En als iemand van mening is dat iemand genuanceerder met zijn/haar woorden dient om te gaan, moet die persoon erop worden aangesproken.
  Echter, in het geval van Hans Smolders is dat anders. LST is vanaf het begin tegengewerkt,….weggehoond en (wat men heeft geprobeerd) genegeerd. Maar,…toen er steeds meer feiten boven tafel kwamen, omdat de raadsleden van LST weigeren naar de pijpen van het college mee te dansen, toen begonnen een aantal partijen zich toch wel achter de oren te krabben. De partijen die in de vorige verkiezingsperiode in het college zaten, halen hun neus op voor de oud chauffeur van Pim Fortuyn, ook al zo'n populistisch mannetje, niet waar? In mijn beleving is een populistisch persoon iemand die zegt wat de kiezer wil horen, niet wat in lands/stadsbelang is. Welnu, daar heb noch Fortuyn, noch Smolders op kunnen betrappen. De coalitiepartijen wel,neem nu als voorbeeld eens het 10.000-banenplan van de pvda.
  Als u terug wil van de verruwing van de omgangsvormen beste mijnheer Degen, terug naar een basis van wederzijds vertrouwen en respect, moeten er twee dingen veranderen: Accpetatie van ieder persoon, ook al drukt hij/zij zich weleens ongenuanceerd uit (heeft u overigens ooit al eens de moeite genomen om met Smolders 1 op 1 in een vriendelijk gesprek aan te geven dat dit u stoort of moest dit altijd en publique?) en het stopzetten van dat achterkamertjesgedoe,……dan krijgt u het respect terug. wie wind zaait, zal storm oogsten, is me ooit geleerd van een heel verstandig persoon! Het ga u goed en ook met uw gezin.

 7. Lars van Gennep avatar
  Lars van Gennep

  Geachte heer Degen, ik lees vaak uw weblog, maar reageer nooit. Dat ik dat nu wel doe, is om u een hart onder de riem te steken: ik vind het ronduit schandalig wat een aantal mensen (niet allemaal) meent te moeten roepen als reactie op deze overigens wederom uitstekend geschreven bijdrage van u. Over op de man spelen gesproken. En hoe onder de gordel! Bah bah. Wat die mensen voor de samenleving betekenen, hebben betekend of ooit nog zullen betekenen, weet ik niet, maar dat zal ongetwijfeld minder zijn dan wat u hebt gepresteerd. Laf, heel laf om dat hier op deze wijze te doen. U verdient beter, veel beter! Laat u niet te veel uit het veld slaan door dit soort lieden. Een hartelijke groet van Lars van Gennep.

 8. Marco avatar
  Marco

  Beste Lars, vreemd dat je heel vaak dit weblog leest van de heer Degen, maar nooit reageert!! Dat zegt al genoeg. Wat heeft de heer Degen dan gepresteerd????? Van de 4 zetels is er nog 1 over en zeg me maar wat hij in die 10 jaar gepresteerd heeft?? Een enkel feitje per jaar is genoeg. Ik wens u veel succes.

  Marco

 9. Frans P. avatar
  Frans P.

  Wat een vuilspuiterij van die LST aanhang, bah! Marcel je bent een fatsoenlijke vent, ik wil je dan ook mijn steun betuigen. Marcel, het ga je goed.

 10. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  Beste Marcel Degen,

  Ik heb U ooit de tip aan de hand gedaan om wat bondiger te formuleren. Bovenstaand afscheidsappel aan de algemene menselijke mores is in mijn ogen wenselijk in het Tilburgse op dit moment en vrij bondig ook, mijn complimenten.
  Wat betreft een aantal van de reacties hierboven nog een tip:
  Uw reactie kan in mijn ogen niet bondig genoeg zijn, laat maar overwaaien, het ga u en de uwen goed.

 11. Marco avatar
  Marco

  Beste heer Puls van de TVP, logisch dat u Marcel Degen de hand reikt en de frustratie naar de LST druipt er bij u ook weer lekker af. Gelukkig heeft de LST ook weten te voorkomen dat Frans Puls buiten de wet om wachtgeld zou ontvangen!! LST en de SP doen wat partijtjes als TVP en AB hebben nagelaten. Dat is u, mevr. Dielissen en Marcel Degen persoonlijk als raadsid zeer kwalijk te nemen de afgelopen 10 tot 20 jaar jaar. Gelukkig heeft de kiezer gesproken in 2006 en heeft u beiden nog 1 zeteltje over. Ook dat ene zeteltje zal gaan verdampen bij de volgende verkiezingen. Hr. Puls, verder wens ik u alle plezier toe met Loes.

  Marco

 12. avatar
  Anoniem

  Nee Frans P. zelfreflectie heet dat, zou ieder mens eens wat meer moeten hebben. Dan was dit stukje anders geweest. Troost u, ik ben geen meeloper, ik zou het ook doen voor Marcel Degen als hij zo behandeld was!

 13. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Er zijn ook LST-ers die Marcel Degen meteen na zijn bericht van terugtreden een e-mailtje hebben gestuurd om hem sterkte te wensen met zijn prive-situatie. Waarvan acte.
  Om bij wijze van afscheid nog even na te trappen naar

 14. Lars van Gennep avatar
  Lars van Gennep

  Beste Marco, het zegt helemaal niets dat ik nooit reageer, hooguit dat ik ermee instem met hetgeen de heer Degen schrijft. De heer Smolders is zo laf om helemaal n

 15. Rob avatar
  Rob

  Ik ben geen fan van Marcel Degen.

  Maar ik denk dat hij wel een punt heeft. Het niveau van de gemeenteraad is echt een drama. Verdachtmakingen, verwijten, gevloek, getier, alles lijkt geoorloofd om de aandacht te krijgen. Niet alleen LST maakt zich hieraan schuldig, en daarom is het jammer dat Degen in zijn stukje daarover doorgaat. De SP, de VVD, de TVP gebruiken alle middelen om de coalitie dwars te zitten. Zolang het dan inhoudelijk ergens over gaat: geen probleem. Maar de golfbaan ("spreekverbod!"), de wachtgeldregeling voor 3 oud-raadsleden ("fraude!"), de gelekte informatie van Smolders ("de tilburger heeft het recht dit te weten!")..?

  In 2006 heeft de kiezer gesproken. Dit heeft geleid tot een zetelverdeling en een coalitie. Daarmee moeten we het tot 2010 doen. De uitspraak "Raadsleden hebben we zat maar volksvertegenwoordigers maar heel weinig!!" suggereert dat alleen de LST namens de Tilburger spreekt. Als dat zo was, dan had LST wel meer zetels gehaald in 2006.

 16. avatar
  Anoniem

  Ik denk heer Lars van Gennep, dat in uw laatste betoog een aantal misvattingen zitten. Ik zal een poging wagen om u dat duidelijk te maken, in alle respect.

  1. U schrijft dat dhr. Smolders te laf om hier niet te reageren, hoe weet u dat zo zeker? Heeft u zijn IP-adres? Bovendien, zoals Arjen Roos al aangaf, LST leden hebben een persoonlijke mail naar dhr. Degen toegestuurd om hem sterkte te wensen met zijn vrouw. Als dat niet van respect getuigt, weet ik het ook niet meer. Ach ja, was ik even vergeten,…..dat wist u niet!

  2. Dhr. Smolders een grote mond hebben? Hmm ja, misschien heeft u wel gelijk, hij zegt het immers anders dan wat de heren en dames politici gewend zijn. Past niet in hun straatje dat dhr Smolders ( en goddank ook een aantal andere raadsleden) klare taal spreken. Of ik het er nu mee eens ben of niet met wat dhr. Smolders zegt (nogmaals, ben geen meeloper), dat u zich verheven voelt boven de manier waarop Dhr. Smolders praat, daar kan ik niets aan doen. Maar respecteer in ieder geval het feit dat mensen anders zijn!

  3. Hoe mooi de Spoorlaan geworden is? Nou, prachtig!!! Werkelijk waar!!! Maar wie betaalt dat? Wapperen met de flappen van het volk is makkelijk he, Andermans veren,……., en dat terwijl een meerderheid van de Tilburgse bevolking geen cityring wil! ( en dan prat gaan op die ene overwinning over het wachtgeld? Aha, toch enige goedkeuring van uw kant!!)Maar goed, dat wist dhr. Smolders ook wel, dat hij dat niet kon tegenhouden, de plannen bestaan immers al lang want Tilburg moet naar het model van de steden in de Randstad gekneed worden. Prestige en aanzien, het was slikken of stikken, maar nooit hij hij onder stoelen of banken gestoken dat hij tegen was! By the way, de auto's zijn niet weg uit de stad, ze zijn terug! Samen met de SP hebben ze een alternatief plan opgesteld, want alleen maar roepen dat je tegen bent, is niets, je moet ook alternatieven kunnen bieden. Bij deze staat genoteerd dat dit gebeurd is!

  4. Over het feit dat u zegt dat dhr. Smolders alleen maar aandacht heeft voor de gebieden waar je met de auto zo hard mogelijk doorheen mag rijden, ach,…ik vergeef u deze domme opmerking, mijn zoon van 5 is ook weleens jaloers op zijn vriendje omdat zijn vader een snellere auto heeft dan wij.

  5. Wat zegt u me nu? u krijgt de naam Smolders bijna niet uitgesproken? S M O L D E R S, zo doe je dat. Heb ik nog een vraag aan u: trekt u wel volle zalen met uw naam? Respect tonen voor anderen, ongeacht of je het met iemand eens bent of niet, blijkt erg moeilijk voor u te zijn.

  Nou ja, in ieder geval bent u met uw laatste stuk een goede aanwinst op het stukje van dhr Degen, want u laat zien hoe dhr. Degen het niet wil in de raad!!!

  Ik wens u verder een fijne dag toe.

 17. Lars van Gennep avatar
  Lars van Gennep

  Ren

 18. avatar
  Anoniem

  Beste Marcel,

  Ben het met je eens dat de cultuur is veranderd. Ik denk dat dit ook wel nodig was.

  Zeker bij je afscheid vind ik dat je ruimte moet krijgen om de overpeinzingen die je bij dat afscheid hebt naar hartelust moet kunnen ventileren. Ik vind het jammer dat je daarbij scherp wordt aangevallen. Als je echter in de politiek was gebleven was ik dat debat waarschijnlijk w

 19. avatar
  Anoniem

  Neemt u mij niet kwalijk heer van Gennep, maar het openbaar bestuur van Tilburg w

 20. Lars van Gennep avatar
  Lars van Gennep

  Begrepen, Ren

 21. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  onsmakelijk de reacties van een aantal hier, die de heer Degen pakken op zijn onaangename situatie waar zijn vrouw en hij en de kinderen in verkeren

  veel sterkte toegewenst heer en mevrouw Degen