Geplaatst

Allemaal de bus in!

"Gratis openbaar" is ons ideaal. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Gelukkig neemt het college met een aantal voorstellen een paar goede initiatieven: gratis vervoer voor de 55+-er, uitbreiding topticket enzovoort. "Algemeen Belang" mist echter een belangrijke maatregel:daar waar betaald moet worden: een gelijk tarief voor elke inwoner van de gemeente Tilburg. 

Nu is het zo dat inwoners uit de Reeshof , Tilburg-Noord en Berkel-Enschot drie strippen moeten afrekenen om in het centrum te komen, de Udenhouter moet zelfs 4 strippen betalen en de anderen twee. Die zonegrenzen bepaalt Den Haag. Daar kan Tilburg op zich niks aan doen, maar Tilburg kan wel een eigen tarief hanteren, ongeacht de zones, bijvoorbeeld €1,50 voor elke businstap. Naast de andere maatregelen die het college heeft bedacht en die we van harte ondersteunen, is dit een zinvolle aanvulling .De kosten zijn in vergelijking met de andere voorstellen ook betrekkelijk laag: zo’n €166.00 voor een heel jaar.

Waarom zinvol? Juist zij die verder van het centrum wonen, zullen eerder de auto pakken om in het centrum te komen als de prijs van het ritje met de bus hoog is. Reken maar eens uit als twee personen uit de Reeshof, Noord of BE of Udenhout op donderdagmorgen even naar de stad wilt: dan pak je toch de auto i.p.v. de bus?

Tariefsverlagingen lokken de mensen de bus in, blijkt uit onderzoek. En dat moeten we dus doen, in het belang van  minder autogebruik en dus minder milieuvervuiling en minder verkeersdrukte en ook minder ongemak( parkeerplek zoeken, parkeerplek betalen enz.)  En dus moeten we  die mensen bedienen die juist wat verder weg wonen.

In maart wees de coalitie van PvdA,CDA en GL ons voorstel af: ze had al zo haar eigen plannen en iets overnemen van een oppositiepartij was kennelijk nog niet aantrekkelijk voor de uitstraling van eigen kracht, want echte argumenten om het idee af te wijzen kwamen niet op tafel.

Nu de coalitie een proef voorstelt voor de laatste drie maanden van dit jaar met gedeeltelijk gratis openbaar vervoer, zou ook ons voorstel op steun van de coalitie moeten kunnen rekenen: je legt je er niet voor altijd op vast, het kost dan niet zoveel en je kunt je gelijk met feiten aantonen of weerlegd zien worden. 

Algemeen Belang gaat voor het milieu en de argumenten.

(En voor alle plannen betreffende het Openbaar Vervoer geldt:afwachten hoe "de provincie" erover denkt: zij beslist, ook al betalen we zelf))