Geplaatst

Veilig zwemmen

Bij de Tilburgse zwembaden en de IJssporthal wordt bij bezoekers de mogelijkheid gecreëerd een gezichtsscan in combinatie met vingerafdruk te maken.  Het toegangssysteem wordt ingevoerd op 1 januari 2007 en geldt voorlopig alleen voor risicogroepen op risicomomenten. Gelukkig heeft het Tilburgs College van CDA en PvdA (minus coalitiepartner GL, gezien haar reactie op haar weblog van Tilburgz) hiertoe besloten om de veiligheid te vergroten.

In oktober vorig jaar heeft Algemeen Belang zich over de technische mogelijkheden laten voorlichten en het college gevraagd de mogelijkheden van de gezichtsscan te overwegen. In Ridderkerk was bij zwembad "de Fakkel" inmiddels al een pilot gestart. De reactie van het college toen was dat e.e.a. niet nodig was: men deed alles zeer naar behoren, een toegevoegde waarde leek de gezichtsscan niet hebben. zo vertelde het Tilburgs Sportbedrijf aan het college en de raad.

En er wérd ook veel energie gestoken in de veiligheid van de badgasten, maar er deden zich toch telkens weer incidenten voor, die voor de betrokkenen (vaak minderjarige meisjes) een enorme impact hebben. En de daders? Zij zijn nog vaak moeilijk opspoorbaar maar blijken in Ridderkerk met behulp van de scan en vingerafdruk wel traceerbaar en sterker nog: door de registratie van de persoonsgegevens aan de poort halen ze het niet in hoofd overlast te veroorzaken. En heb je eenmaal overlast veroorzaakt met ontzegging van de toegang, dan klinkt bij een volgend  bezoek automatisch een alarmbel.

Als een gezichtsscan problemen mede kan helpen voorkomen en zo de sfeer en het plezier kan vergroten, moet je het systeem toepassen , zij het onder de strikte voorwaarde dat de gegevens alleen voor dit doel worden gebruikt. 

Je moet dus verstandig met het systeem omgaan en het blijven toepassen in combinatie met andere maatregelen: stimuleer eerst het bezit van een abonnementen: van de houders hiervan zijn bij overlast al veel gegevens bekend en kun je snel gepaste maatregelen nemen. Ook de ontvangst door een "gastheer" is vooral bij onbekenden een middel dat preventief kan werken. Stevig optreden bij lastposten kan hier ook geen kwaad: het zwembad uit, een nagesprek , strengere strafmaatregelen indien het gedrag daartoe aanleiding geeft , zo nodig extra camera’s binnen etc.

Hopelijk is de gezichtsscan zo een zeer goede aanvulling om te komen tot veilig zwemmen voor iedereen. En daarbij : het is geen doel op zich, maar een middel. En het middel werkt, ook in de beleving van de onschuldige bezoeker die in het begin wat huiverig staat tegenover de opslag van zijn gegevens. In Ridderkerk, maar ook in enkele disco’s werkt het systeem naar veler tevredenheid: wie niks te verbergen heeft, heeft ook niks te vrezen en ziet zijn veiligheid vergroot. Natuurlijk is het heel jammer dat we dit soort maatregelen moeten treffen, maar de ogen sluiten voor de werkelijkheid, is je kop in het zand steken.

 De prijs van het product is voor ons niet van belang: Groen Links schijnt dat gezien haar column een wel heel belangrijk punt te vinden: tot drie maal toe wordt de duurte onderstreept! Je zult maar aangerand zijn en te horen krijgen dat er nog wel een middel op de markt is waar een preventieve wrking van uitgaat, maar dat we dat vanwege de prijs niet aanschaffen!

Algemeen Belang wil niet doorslaan in het beschermen van haar burgers en we hebben ook niet het idee elk risico uit te kunnen sluiten, maar wij zijn voor preventief fouilleren in veiligheidsrisicogebieden (gebieden waar – te vaak – aan wapens gerelateeerde incidenten hebben plaatsgevonden) ook op gewone door-de-weekse-woensdagavonden, wij zijn voor camera’s bij fietsenstallingen als naast de aanwezigheid van bewakers (overdag) daardoor minder fietsen gejat worden en wij zijn voor de gezichtsscan als daardoor ouders hun kinderen met een geruster hart kunnen laten zwemmen, ook al weten we dat al het personeel zich maximaal inzet voor de veiligheid. Als we de burger moeten en kunnen   beschermen doen we dat, met respect en uit respect voor de privacy van iedere burger!

 We kijken op dit punt kennelijk anders tegen de wereld aan dan Groen Links.

Reacties

Eén reactie op “Veilig zwemmen”

  1. Johan van den Hout, avatar
    Johan van den Hout,

    E