Geplaatst

H.S. uit T. (vertrouwelijk)

Je moet niet lekken. Dat gaat in tegen een van onze  maatschappelijk breed gedragen morele waarden. Zet dan de kraan gewoon open, zeker als je denkt in Augiasstal te opereren. Stap uit het vertouwelijk deel van het presidium bijvoorbeeld. Dan is je positie is voor iedereen helderder, dat irriteert minder en het voorkomt vaak moeizame en vruchteloze onderzoeken naar de plaats en oorzaak van lekkage.

De fractievoorzitters van Tilburg zitten in een bevoorrechte maar soms ook lastige positie, waar ze overigens zelf in meerderheid hebben voor gekozen. Al jaren worden in dit overleg met de voorzitter van de raad (het presidium) zaken aan de orde gesteld die een goed verloop van de vergaderingen en wat daar zoal bijkomt beter garanderen. Een agendapunt betreft echter ook de orde en veiligheid binnen Tilburg. Voor dat onderdeel zijn de korpsbeheerder (burgemeester) en korpschef van de politie en de officier van justitie aanwezig. Dat is in weinig gemeentes zo. Zij informeren ons over hun plannen, hun resultaten en knelpunten. Niet meer, niet minder, maar wel vertrouwelijk: het gaat immers over uitvoering van het veiligheidsbeleid (waarvan de kaders in de raad zijn vastgesteld) dat met – soms tijdelijke – geheimhouding is gediend. Bovendien gaat het soms over personen. Ook dan is vertrouwelijkheid aan de orde. Dat de fractievoorzitters zich daaraan houden is bij het begin van de raadsperiode afgesproken.

Soms knelt die extra informatie. Waar je anders in de raad of in de commissie onbevangen een vraag had kunnen stellen , word je nu wel eens gehinderd door de in vertrouwen verstrekte voorkennis. Bovendien kun je je ook wel eens afvragen of wat als vertrouwelijk is ingebracht, vetrouwelijk moet blijven. Daar beslissen we dan ter plekke over. Samen! De VVD heeft in deze periode er dan ook voor gekozen niet bij het vertrouwelijk deel aanwezig te zijn. Wie er toch bij blijft en dan die informatie naar buiten brengt, schendt de afspraken in dezen. Dat gebeurde onlangs, voor de tweede (derde?) keer.

Ik til daar zwaar aan en kennelijk de burgemeester ook gezien het feit dat hij aangifte gaat doen tegen H.S. fractievoorzitter van L.S. uit T. Het kan alleen aangemerkt worden als een actie ter meerdere glorie van zichzelf. Hij profileert zich hiermee als een Ivanhoe van de Tilburgse horeca, van de Zino in het bijzonder. Laat politie en justie echter hun werk doen, zeker als je ook zelf kennelijk een rol speelt in de gerechtelijke afwikkeling. Voorkom belangenverstrengeling en de schijn daarvan.

Bovendien is Tilburg gediend met een stringent veiligheids- en horecabeleid. Daar waar politie en justitie redenen hebben tot nader onderzoek, en de burgemeester daarin als verantwoordelijk portefeuillehouder zijn rol neemt, moet dat werk goed uitgevoerd kunnen worden. Dan moet je er ook op willen vertrouwen dat er niet een hetze gevoerd wordt tegen welk bedrijf of welke eigenaar ook. Juist de L.S. uit T. toont zich regelmatig voorstander van een adequate aanpak van de problemen drugs, drank overlast etc. 

Het is daarnaast voor de hand liggend dat de fractievoorzitters van minder informatie worden voorzien dan voorheen als het gaat om de uitvoering van het veilgheidsbeleid. Een verhelderende vraag, een kritische opmerking,een goede discussie: zij worden onmogelijk gemaakt. Onze inbreng op dit onderwerp wordt tot nul gereduceerd.

Beschamend is overigens de opmerking dat burgemeester Vreeman zich in deze zaak zou willen profileren als daadkrachtige burgemeester over de rug van onschuldige burgers heen. Doet mij denken aan een al ingediend initiatiefvoorstel waarin de LST aan de raad voorstelt geen medewerking te verlenen aan de bouw van een moskee aan de Stedekestraat. De eerste informatieavond is pas 2 mei, de discussie moet nog beginnen, maar de LST gooit de deur al dicht. Daadkrachtig, over de rug van de Marokkaanse moslimgemeenschap heen, over de rug van vele Tilburgers, onder wie Theresiabewoners heen. H.S. weet als geen ander wat er leeft onder het volk en weet kennelijk ook bij uitstek wat goed is voor het volk. Hij bepaalt het verschil tussen vertrouwelijk en niet vertrouwelijk, tussen wel discussiëren en afkappen van een nog niet gestart gesprek. 

Met zijn houding moet H.S. uit T. uit het vertrouwelijk deel van het overleg stappen van de fractievoorzitters. Niet alleen voorlopig – zoals hij zelf voorstelt- maar definitief. En meteen. Je kunt geen vertrouwelijkheid veronderstellen wanneer hij – of een ander – deze kan schenden wanneer hem dat schikt. Dat gaat immers weer over de rug van de andere volksvertegenwoordigers.  En het resultaat van de aangifte tegen H.S. uit T. wacht ik in vertrouwen af.

Reacties

2 reacties op “H.S. uit T. (vertrouwelijk)”

 1. Rick uit Udenhout avatar
  Rick uit Udenhout

  Nu heb ik het helemaal gehad met de oppositiepartij Algemeen belang die bij de laatste verkiezingen zijn 4 zetels heeft zien verdampen naar nog 1 zeteltje!! Ik heb als enige van mijn familie Algemeen Belang nog een kans gegeven en werd daar toen ook om uitgelachen door vrienden en familie die zeiden eens maar nooit meer!! Ik kan niet anders dan de mensen die me gewaarschuwd hebben gelijk geven.
  Hr. Degen u zou een voorbeeld moeten nemen aan Lijst Smolders. Kijk alleen maar eens naar de website http://www.lijstsmolders.nl en dan naar die van AB.

  Hartelijke groet, Rick ex-stemmer Algemeen Belang

 2. pierewietplantje avatar
  pierewietplantje

  Ik vind het nogal kinderachtig. Een reactie die je verwacht als het waar is wat H.S. uit T zegt. En als dat waar is dan zijn we werkelijk aan een totaal nieuwe politiek en burgermeester toe. Met dit soort achterkamer politiek schiet alleen degene die deze bedrijven iets op.