Geplaatst

Als we in Tilburg het emancipatiebeleid serieus nemen, moeten we niet alleen denken aan de volwassen vrouwen en mannen in kwetsbare posities, maar ook daar steun bieden waar een naamgeving en/of verklaring soms nog moeilijk te geven is, maar waar wel veel signalen al wijzen op een kwetsbaarheid zoals leerkrachten dat zien bij een belangrijk deel van hun kinderen. Marietje Kesselsprojecten moeten dus structureel verankerd blijven in wat scholen aan begeleiding bieden: kinderen moeten weerbaar zijn/ gemaakt worden voor hun verdere leven. Ze moeten zonder angst en met zelfvertrouwen de soms boze grote-mensenwereld in durven stappen. AB stelde het college dan ook vragen over het terugdraaien van de noodzakelijke subsidies voor dit soort projecten.

Iedereen in Tilburg kent het Marietje Kessels project dat op de  basisscholen in groep 7/8 voor jongens en meisjes wordt uitgevoerd. Dit project ontleent zijn naam aan het Tilburgse meisje dat  begin vorige eeuw op 12-jarige leeftijd is vermoord bij de voormalige Noordhoekse Kerk (Spoorlaan- hoek Noordhoekring). Het project  traint de kinderen in weerbaarheid en sociale vaardigheden, iets wat in deze tijd  nog steeds heel hard nodig is.

Dit project oogst  dan ook waardering binnen Tilburg, maar zeker ook in de rest van het land. In tal van steden wordt deze training aangeboden aan scholen  en ze is dan ook zeer succesvol te noemen. Bij de invoering van vingerscan in zwembad Stappegoor verwees wethouder Jan Hamming nog  nadrukkelijk naar het Marietje Kessels project:" Wij verzorgen via dit project ook voorlichting over hoe men zich in een zwembad dient gedragen."

Des te wranger is het feit dat door het terugtrekken van de gemeentelijke subsidie veel  basisscholen in Tilburg toch moeten besluiten om dit project te stoppen.

Pas in februari van dit jaar, ruim na het vaststellen van de schoolbegroting ( die loopt van januari t/m december), is door het College namelijk definitief bepaald  dat zij stopt met de subsidiëring (75% van de kosten) en dat de basisscholen zelf alle kosten van € 1.250,– per dubbele groep moeten betalen. Een groot aantal basisscholen, heeft aangegeven dit bedrag niet te kunnen opbrengen, ook niet door herschikking van posten. Zij  voelen  zich dus genoodzaakt per augustus van het schooljaar 2007-2008  dit succesvolle project te laten vallen.

We stelden daarom  de volgende vragen:

•1)      Als het  College het met ons eens is, dat het Marietje Kessels project een waardevol en succesvol project is voor de Tilburgse basisscholen, welk inhoudelijk argument  heeft het College  dan om de subsidie voor dit succesvolle project te stoppen?  Het effect van de training is  immers groot voor het welbevinden en daarmee de studieresultaten op de basisschool en het vervolg op de middelbare school.

•2)      Acht u het verantwoord dat verschillende scholen met het project gaan stoppen? Wilt u dat motiveren?

•3)      Bent u bereid voor de korte termijn met een overbruggingsbijdrage te komen  voor de basisscholen en voor de langere termijn op zoek te gaan in overleg met het basisonderwijs naar een structurele oplossing, zodat geen enkel kind het slachtoffer wordt van deze bezuiniging?

•4)      Bij de begrotingsbehandeling 2008  komende november zou een borging van dit project door een financiële reservering o.i. noodzakelijk zijn. Welke visie heeft u daarop?

Algemeen Belang pleit nadrukkelijk voor hulp aan hen die het hard nodig hebben. Daarom hechten wij ook zo aan Brede scholen, die over voldoende financiën en goede krachten beschikken. Dàn lever je een belangrijke bijdrage aan je zorg voor de jeugd op school en in de wijk. Niemand mag monddood blijven of gemaakt worden, omdat onzekerheid of angst voor wie of wat ook het wint van een gezonde dosis zelfbewustzijn. Assertiviteit mag niet alleen, het moet in het belang van ieders recht op een eigen identiteit, op een plek onder de zon. In het licht van een persoonlijke emancipatie helpt het Marietje Kesselsproject onmiskenbaar.

 

 

Reacties

14 reacties op “Monddood gemaakt”

 1. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  Graag had ik op de site van de Gemeente Tilburg meer over dit – op het oog – discutabele besluit willen lezen: het desbetreffende besluit, de motivering van dit besluit, enz.
  Helaas heel weinig gevonden: bij het intikken van "Marietje Kessels", kwam ik niets meer tegen dan jouw – op het oog – terechte vragen.

  Ik dacht dat alle besluiten openbaar waren en dus ook op de gemeentelijke website gepubliceerd worden.
  Enfin, wellicht dat ik via jou en TilburgZ op de hoogte blijf…

 2. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Goede vragen Marcel, wij hebben ook nergens iets over dit besluit van het college gelezen (jij hebt connecties in het primair onderwijs)en zijn natuurlijk voor continuering. Wel apart dat AB ermee komt omdat de SP en ik hetexpliciet hebben genoemd als belangrijk en te continueren project in relatie tot de irissan (is inmiddels een vingerscan) voor het zwembad in Stappegoor waar jij zo'n voorstander van was.(en ik nog steeds niet in geloof). Fijn dat je ook voor dit soort projecten bent.
  Overigens zijn er veel generaties kinderen in Tilburg groot geworden met het leren benoemen van het'nee-gevoel' (dat leer je bij het MK-project). Bij mij thuis te pas en te onpas gebruikt natuurlijk.

  Kun je overigsn nog even bekend maken waar en hoe je van het besluit hebt vernomen?

 3. marcel degen avatar
  marcel degen

  @ marjo,
  pleiten voor de irisscan/vingerscan en pleiten voor continuering van Marietje Kesselsproject ligt in dezelfde lijn: beschermen van wat kwetsbaar is en de persoonlijke privacy van slachtoffers raakt. Daarom is het voor ons onbegrijpelijk dat GL tegen de scan is. Dat de noodzaak voor het gebruik er is, is aantoonbaar met elk incident dat plaatsvond waarbij de integriteit van het slachtoffer aangetast werd. Ogen en oren van toezichthouders gelden als belangrijkste voorzorgsmaatregel, maar aanvulling daarop bleek helaas nodig.
  Maar hoe het zij: blij met de steun die GL nu geeft aan AB nu het om dit weerbaarheidstraject gaat.

 4. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  @alard,
  Bij brief van 8 februari stelde het gemeentebestuur de basisscholen in kennis van het besluit dat gekort zou worden op de financi

 5. Manuela Andries avatar
  Manuela Andries

  Gl doet er leuk over maar die roofde zoals ik begrepen heb met de 2 andere coalitiepartners het ESSENTgeld weg. In de krant stond `16 miljoen euro.
  Een klein deel daarvan zou mooi zijn om dit project waar je over praat te continueren.

 6. LST-Arjen Roos avatar
  LST-Arjen Roos

  Marjo Frenk van Groen Links richt zich tot Marcel Degen van 'oppositiepartij' AB: "Kun je overigens nog even bekend maken waar en hoe je van het besluit hebt vernomen?"
  Als je niet meer on speaking terms bent met je eigen wethouder moet je als fractie de conclusie trekken dat er een ernstige vertrouwenscrisis is. Of heeft u daar een andere visie over?
  AB heeft zich overigens tijdens de behandeling van ons aller perspectief niet over uitgelaten. Maar verder sta ik achter het betoog van de heer Degen. Bij zulke enorme overschotten op de begroting moeten dit soort activiteiten NIET kunnen afvallen!!

 7. Paul van Est avatar
  Paul van Est

  @Manuela,

  Roofde 16 miljoen weg: voor wachtgeld of zo?
  Wat mij betreft wordt die 16 miljoen effectief en efficient ingezet, niet per se voor milieubeleid in enge zin maar ook voor duurzaamheid in brede zin. Zoals je wellicht weet, maakt sociale cohesie deel uit van de duurzaamheidsdriehoek. Kijk anders eens op de site van Telos.

  Iedereen is trouwens donderdag a.s. (dus niet vandaag, maar de 21e) van 18:30 tot… van harte welkom bij duurzaam tilburg in de hall of fame.
  Googelen maar…

  @Arjen: heeeelemaal mee eens!

 8. Marjo Frenk avatar
  Marjo Frenk

  Marcel degen heeft het dus inderdaad over een brief van het gemeentebestuur aan de scholen. De raadsleden zijn hierover (nog)niet geinformeerd. Heeft niets met coalitie/oppositie te maken.

 9. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Ik dacht wij deel uitmaakten van gemeentebestuur???????

 10. Marcel Degen avatar
  Marcel Degen

  Onder "gemeentebestuur" moet ieder bevoegd orgaan van de gemeente worden verstaan, vlg. de gemeentewet. In bovenstaande brief van 8 februari heeft de afdeling Onderwijs en Jeugd de brief verstuurd i.o.v. het College van B&W. Zullen we ons weer op de inhoud van mijn bijdrage richten als we reageren i.p.v. katterig woordenspel bedrijven?

 11. Sven avatar
  Sven

  Dat woordenspel is wel heel; verfrissend en verduidelijkend……..

 12. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Volgens mij heb ik al op de inhoud gereageerd. Mijn eigen kinderen hebben ook t MK-project op school gehad. Al met al een positieve ervaring. Maar los van het nut hiervan, zijn veiligheidsmaatregelen in Stappegoor gewoon nodig. Het leren 'nee' zeggen, lijkt me immers niet afdoende. Je hebt onze steun bij t continueren van dit project.
  En wat 'woordenspelletjes' betreft, nee, daar heb ik jou noooooooooooooit op kunnen betrappen. Prettig weekend.

 13. Marcel Degen AB avatar
  Marcel Degen AB

  Voor de goede orde: mijn bronnen waren niet scherp genoeg in het aangeven van wat de gemeente nu nog wel/niet meer betaaltvoor het Marietje Kessels Project. De gemeente blijft 75% van het project betalen, maar vraagt voor het wegvallen van de rijksgelden onderwijsachterstand de substanti