Geplaatst

Niet van N naar A

 Verkiezingscampagnes lenen er zich kennelijk makkelijk voor de burger te misleiden. Grootse beloftes, boude uitspraken, ze zijn niet van de lucht. Hoe gelukkig moet de VVD zich even gewaand hebben met de steun van CDA en PvdA en SP(sic!) voor omzetting van de N65 van Den Bosch naar Tilburg in een A65.En hoe tevreden is nu Algemeen Belang!

Gelukkig bleek alles immers , behalve vooral voor de VVD, loos alarm. Als men al wilde in de Provincie dan wilde een meerderheid zo’n ombouw pas over een heel lange tijd en het geld wilde men er vooralsnog niet voor vrijmaken, net zo min overigens als Rijkswaterstaat dat wilde. Dus binnen afzienbare termijn toch geen A65.

Op gemeentelijk niveau waren de verschillende uitspraken zoals in de pers weergegeven natuurlijk een kolfje naar de hand van de VVD. Bovendien had de CDA-wethouder voor verkeer wat uit te leggen: zij had gesproken over dezelfde weg en gezegd dat dat maar geen snelweg moest worden. Dat stond haaks op het Beleidsplan van het college, volgens de VVD. De feiten waren anders. Ook hier was de pers kennelijk niet helemaal scherp geweest.

Maar zoals ook vaker: de VVD luistert en leest niet goed. In het ABC wordt niet gesproken over een "snelweg" maar over een "autoweg". Dat maakt een groot verschil. Het zou de VVD gesierd hebben als ze dan haar keutel van kritiek had ingetrokken, maar dat "sorry" komt kennelijk niet in haar vocabulaire voor. Deze houding maakt de discussie niet alleen  zinloos, het roept ook veel wrevel op. Daarnaast isoleert het deze partij in de commissie en de raad. Op termijn kun je je dan nog nauwelijks voorstellen dat ondernemend Tilburg zich in deze partij kan herkennen: roepen alleen maakt je ongeloofwaardig en starheid is voor een ondernemer uit den boze.  

Maar helder werd wel dat de N65 een N 65 blijft. En dat moet ook. Er is op dit tracé te weinig ruimte voor een snelweg door de vele, vaak monumentale bomen. Deze wil Algemeen Belang per se niet gekapt zien. Daarnaast willen we de Groene Mal en de Ecologische hoofdstructuur  (van Oisterwijkse vennen naar Loonse Duinen) met een snelweg niet verder onder druk zetten. Ook vereist een snelweg een buffer van ruim 75 meter aan weerszijden waarvan niet gebouwd mag worden. Dit betekent dat de de bouw van de noodzakelijke woningen in de Overhoeken voor een deel niet door zou kunnen gaan. En stel je je de concrete ingrepen in het landschap eens voor in ruil voor die snelweg met alle ongelijkvoerse kruisingen, vluchtstroken op-en afritten! Niet doen dus!

Maar er moet wel wát gebeuren. Voor een betere doorstroming zou je kruisingen op de N65 moeten opheffen.  Voor lokaal en langzamer verkeer zijn een paar jaar geleden al parallelwegen aangelegd. De kruising bij Quattre Bras zou voor fietsers ondertunneld kunnen worden; je moet werken met een groene golf; je moet de verwerkingscapaciteit van Quattre Bras vergroten door langere (en meer ?) opstelvakken etc.

En op een hoger niveau: zorg voor een beter en betaalbaarder Openbaar Vervoer; ontmoedig met belastingmaatregelen het woon-werkverkeer; stimuleer thuiswerken, versnel de invoering van het rekeningrijden, bezie de kwaliteit van de fietsverbindingen, maak de mens meer milieu- en gezondheidsbewust, enzovoort.

Tilburg , Berkel-Enschot en Udenhout moeten  bereikbaar blijven, de ontwikkeling van de economie moet doorgaan en de stad en de dorpen moeten leefbaar blijven. Dat kan en moet met duurzame maatregelen. Daar past geen A 65 in, zeker niet als je de minimale tijdwinst daarvan ook in je afwegingen meeneemt en ook bedenkt dat het beter zou zijn ook op het huidige stukje A65 en A58 rond Tilburg maximaal 80 km. per uur toe te staan, zoals Algemeen Belang wil: beter voor milieu en doorstroming! Voortrazen zoals de VVD doet getuigt van blindheid en doofheid voor argumenten die er werkelijk toedoen. Wij gaan dus niet van N naar A.

Reacties

Eén reactie op “Niet van N naar A”

  1. Marcel Degen AB avatar
    Marcel Degen AB

    Update 19 juni: vanuit de provincie wordt vandaag via het Brabants Dagblad gecommuniceerd dat de opmerkingen over de ombouw tot een snelweg geplaatst tijdens de verkiezingen gebaseerd waren op lucht! SP, CDA, PvdA